Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Franjo Prot

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1979.
Godina magistriranja:
1985.
Godina doktoriranja:
1996.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodne i domaće udruge znanstvenika, znanstvne i znanstveno stručne udruge:

 1. Udruga: DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I OSTALIH ZNANSTVENIKA

Položaj: član  od 1992 godine

 2. Udruga: INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORT GENETICS AND SOMATOLOGY

Položaj: član 1983 – 1992.

 3. Udruga: HRVATSKO BIOMETRIJSKO DRUŠTVO

Položaj: utemeljitelj, član od 1989. godine

 4.Udruga: INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STATISTICAL COMPUTING

Položaj: član 1989-1992. godine

 5. Udruga: HRVATSKI KINEZIOLOŠKI SAVEZ (Hrvasko društvo pedagaoga fizičke culture)

Položaj: član od 1992 godine

06. Udruga: ZAGREBAČKA UDRUGA KINEZIOLOGA

Položaj: perdsjednik u tri mandata 1997-2000, 2001-2004  i 2005-2009 godine

07. Udruga: HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEORIJSKU I EKSPERIMENTALNU KINEZIOLOGIJU

Položaj: utemeljitelj, dopredsjednik 1992-2003 godine

08. Udruga: HRVATSKO DRUŠTVO ZA SIMULACIJSKO MODELIRANJE

Položaj: član od 1992.

09. Udruga: INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF KINANTHROPOMETRY

Položaj: član 2002-2004. godine

Nova članstva nakon izbora u zvanje Redoviti profesor

10. Udruga: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS

Položaj: član od 2005. godine

11. Udruga: EUROPEAN ASSOCIATION OF SPORT SOCIOLOGY

Položaj: član od 2005. godine.

12. Udruga: PSYCHOMETRIC SOCIETY

Položaj: član od 2006 godine

13. Udruga: INTERNATIONAL KINESIOMETRIC FORUM

Položaj: inicaijator (2008 godine), član utemeljitelj i dopredsjednik 2009 godine

Funkcije na Kineziološkom fakultetu:

 • Predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju, 2002-2003 i 2004-2005 godine
 • Predstojnik Katedre za sistematsku kineziologiju, Kineziološkog fakulteta 2010-

Funkcije u akademskoj zajednici:

 • Član Matičnog odbora za područje društvenih znansoti – polje odgojnih znanosti u razdoblju 2005-2009 godine (Nacionalno vijeće za znanost, Klasa: 640-03/05-06/0029, Ur.broj: 533-08-05-1)

Izabrani projekti

4. Projekti i ustanove na kojima je ostvarn angažman i suradnja:

4.1 Angažman na na projektima u periodu od 1981 do 1995:

4.1.1 - Postupci izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta;

Voditelj: dr.sc. Miloje Gabrijelić i suradnici

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.2 - Kompjuterski programi za klasifikaciju, selekciju, programiranje i kontrolu treninga.

Voditelj: dr.sc Konstantin Momirović

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.3 - Antropološke karakteristike žena-vojnika.

Voditelj: prof.dr.sc. Konstantin Momirović i suradnici

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.4 - Program obuke za brzo podizanje fizičke sposobnosti žena-vojnika

Voditelj: prof.dr.sc. Konstantin Momirović i suradnici

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.5 - Kibernetički modeli psihičkih procesa

Voditelj: prof.dr.sc. Konstantin Momirović i suradnici

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.6 - Konstrukcija i evaluacija testova za procenu ličnosti na osnovu interakcionističkog modela

Voditelj: prof.dr.sc. Konstantin Momirović i suradnici

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.7 - Antropološki problemi u kineziologiji

Voditelj: prof.dr.sc.Radovan Medved

Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu

4.1.8 - Metode, algoritmi i programi za analizu kvantitativnih i kvalitativnih promjena.

Voditelj: dr.sc Konstantin Momirović

Fakultet za fizičku kulturu, Institut za kineziologiju, Zagreb.

4.1.9. - Kibernetički model ličnosti (06-06-146)

Voditelj: dr. Predrag Zarevski,

 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.1.10 -  Praćenje i vrednovanje tjelesnog odgoja (5-10-108)

Voditelj: dr. Vladimir Findak

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišrta u Zagrebu

4.1.11 - Psihosocijalne determinante kriminalnog ponašanja i tretman prestupnika(6-06-009)

Voditelj: dr. Alija Kulenović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.1.12 - Antropološka i motorička obilježja u dobi od 19-23 godine (5-10-111)

Voditelj: dr. Radovan Medved

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

4.1.13 - Utjecaj poremećaja mineralnog metabolizma na morfologiju i funkciju srca u uremiji  (03-01-483)

Voditelj: dr. Dalibor Krpan

Znanstvena jedinica Opće bolnice “Sveti duh”, Interna klinika, Zagreb.

4.1.14 - Ponašanje građana za vrijeme uzbuna

Voditelj projekta: Ksenija Bosnar, Predrag Zarevski i sur.

ZIRS, FF, Stožer (Štab) CZ, Zagreb

4.1.15 - Naziv projekta: Pomoć nastavnicima u gradovima na prvoj crti bojišnice u podučavanju djece u uspješnim načinima učenja i uključivanja njihovih roditelja u edukacijski proces.

Voditelj projekta: prof dr Predrag Zarevski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.2  Angažman na projektima u periodu od 1996 - 2006:

4.2.1 - Kibernetičko modeliranje ličnosti (130-705)

Voditelj: dr. Predrag Zarevski,

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.2.2 - Razvoj metoda za evaluaciju kibernetičkih modela i njihova aplikacija u evaluaciji kibernetičkih modela ličnosti (Projekt Hrvatsko-Slovenske bilateralne suradnje u području znansoti i tehnologije 1998/99) Vodtelji: doc.dr.sc. Franjo Prot (Zagreb) i  dr.sc Franci Ambrožić (Ljubljana

4.2.3 - Naziv projekta: Pomoć nastavnicima u gradovima na prvoj crti bojišnice u podučavanju djece u uspješnim načinima učenja i uključivanja njihovih roditelja u edukacijski proces.

Voditelj: dr. Predrag Zarevski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.2.4 - Naziv projekta: Metode za utvrđivanje kvantitivnih i kvalitativnih promjena,

Projekt bilateralne suradnje Hrvatska-Slovenija

Voditelji: dr.sc. Franjo Prot i  dr. sc. Franci Ambrožič

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, i

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

4.2.5 - Naziv Projekta: Inteligencija i ličnost u analizi kognitivno i afektivno složenih ponašanja (0034202)
Voditelj projekta: Ksenija Bosnar
Ustanova: Kineziološki fakultet, Zagreb

4.3  Angažman na projektima u periodu od 2007:

4.3.1 - Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza
Šifra projekta: 034-0342618-2222
Voditelj projekta: Franjo Prot

Ustanova: Kineziološki fakultet

Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 

4.3.2 - Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije
Šifra projekta: 009-0342618-2657
Voditelj projekta: Vladimir Takšić

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 

4.4 Konzultatnt na projektima:

01. - Ljudska motorička znanja (034-003)

Voditelj: dr. Vladimir Findak,

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

02. - Sustav za biomehaničku analizu sporta (034-005)

Voditelj: dr. Mladen Mejovšek,

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Prijavljivani poticajni projekti:

Metode, modeli i algoritmi za analizu strukturalnih razlika (130-793)

Voditelj: dr Franjo Prot,

Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Povezan uz glavni projekt:

Kibernetičko modeliranje ličnosti (130-705)

Voditelj: dr. Predrag Zarevski,

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.5 Ustanove, angažman i suradnja:
 

1.Naziv institucije: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Tip institucije: sveučilište/fakultet/znanstveno-istraživaačka i obrazovna ustanova

Tip suradnje: redovito zaposlenje, znanstveno-istraživačka i nastavna aktivnost

2.Naziv institucije: Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu

Tip institucije: znanstveno istraživačka jedinica

Tip suradnje: redovito zaposlenje, znanstveno-istraživački angažman

3.Naziv institucije: Odsjek za psihologiju, Fulozofskog fakulteta u Zagrebu

Tip institucije: sveučilište/fakultet/znanstveno-istraživaačka i obrazovna ustanova

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja

4.Naziv institucije: Znanstvena jedinica Opće bolnice „Sveti duh“, Zagreb

Tip institucije: zdravstvena ustanova, znanstveno-istraživačka jedinica

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja, sustavna razmjena informacija

5.Naziv institucije: Klinika za dječije bolesti, Zagreb

Tip institucije: zdravstvena ustanova

Tip suradnje: sustavna razmjena informacija

6.Naziv institucije: Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb

Tip institucije: znanstveno-istraživačka ustanova

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja

7.Naziv institucije: Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

Tip institucije: sveučilište/fakultet/znanstveno-istraživaačka i obrazovna ustanova

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja

8.Naziv institucije: Glavni stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske

Tip institucije: državna uprava

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja

9.Naziv institucije: Institut za kineziološke raziskave Univerze na primorskem, Koper

Tip institucije: znanstveno-istraživačka ustanova

Tip suradnje: znanstveno-istraživača suradnja

10. Naziv institucije: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Tip institucije: sveučilište/fakultet/znanstveno-istraživaačka i obrazovna ustanova

Tip suradnje: znanstveno-istraživača i nastavna  suradnja

Povijest zaposlenja

-Znanstveni pripravnik-informatičar u katedri za informatiku i statistiku od 1. veljače 1980 do 31. siječnja 1981. godine

-Asistent iz predmeta Sistematska kineziologija od 1. travnja 1981. godine, reizabran 1984. godine

-Znanstveni asistent iz predmeta Osnovne kineziološke transformacije, 1985. godina, reizabran 1991. godine.

-Docent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti (kineziologija) za predmet Sistematska kineziologija I i  Sistematska kineziologija II, 1998. godine.

-Izvanredni profesor za znanstveno područje društvenih znanosti polje odgojnih znanosti (kineziologija) za predmet Sistematska kineziologija, 2001. godine.

-Izvanredni profesor za znanstveno područje društvenih znanosti polje odgojnih znanosti (kineziologija) za predmet Osnovne kineziološke transformacije, 2001. godine.

-Redoviti profesor za znanstveno područje društvenih znanosti polje odgojnih znanosti (kineziologija) za predmet Sistematska kineziologija (Senat Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Broj: 01-0215-05-336-8) Zagreb, 9. veljače 2005.

- Redoviti profesor trajno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti polje odgojnih znanosti (kineziologija) za predmet Sistematska kineziologija (Senat Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Broj: 640-03/10-17/129) Zagreb, 14. rujna 2010.

Nastavna djelatnost:

Nastavničkim radom započinje 1979 u Centru za odgoj djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Karlovcu (na određeno vrijeme).

Rad na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu pripravnika za znanstveno istraživački rad, započinje 1980 godine.

Sveučilišni i veleučilišni nastavni angažman:

Preddiplomska i diplomska nastavna razina

Uperiodu od 1981 do  2000 godine u svostvu, asistenta, zanastvenog asistenta i docenta u punom opsegu izvodi nastavu, uspješno sudjeluje u izvođenju vježbi i predavanja na redovnim i izvanrednim studijima. Na predmetima Sistematska kineziologija na studiju VII stupnja i Osnove kineziologije na studijima V i VI stupnja, i iz predmeta Osnovne kineziološke transformacije na studijima V, VI i VII stupnja.Nositelj je progama i predmeta na sudijskom smjeru za više sportske taekwondo trenere.

Na redovitom studiju za učitelje razredne nastave na Filozofskom fakultetu Odjel pedagogijskih znanosti, u svojstvu vanjskog suradnika, predavao je kolegij Osnove kineziologije.

Predavanje, vježbe i ispiti iz predmeta METODOLOGIJA V KINEZIOLOGJI zimski semestar školske godine 2002/2003 za studente 3. godine Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani.

Nositelj je predmeta SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA I, i SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA II u periodu od 2002 do 2005 godine. Sudjeluje u oblikovanju programa interiranog diplomskog studija iz kineziologije usklađen s kreditnim sustavom Europske unije,  European Credit Transfer System (ECTS). Programa aktualnog integriranog prediplomskog i diplomskog studija kineziologije usklađen s ECTS sustavom iz 2005. godine. U okviru tog programa redoviti profesor dr.sc. Franjo Prot je nositelj bazičnih predmeta: SISTEMATSKA KINEZIOLOGOGIJA (prvi semestar), METODLOGIJA  KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA (osmi semestar), i izborni predmet ORIJENTACIJA I SELEKCIJA U KINEZIOLOGIJI (osmi, ili deseti semestar) od 2005 godine nadalje.

Poslijediplomska nastava  

S rezultatima svog znanstvenog rada vezanog za analizu strukturalnih promjena 1996 i 1997 godine sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju iz kineziologije, na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu,  na predmetima Sistematska kineziologije i Kvantitativne  metode.

Sudjeluje u oblikovanju programa poslijediplomskog studija iz kineziologije usklađen s kreditnim sustavom Europske unije,  European Credit Transfer System (ECTS). Programa poslijediplomskog studija iz kineziologije usklađen s ECTS sustavom dovršen je 2001. godine. U okviru tog programa dr. Franjo Prot je nositelj kolegija

 • 1001 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u kineziologiji.

Sudjeluje u realizaciji kolegija

 • 1004 PROGRAMIRANJE TRANSFORMAIJKIH PROCESA i 2104 STRUKTURA I RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI.

Iz područja analize podataka (3009) razradio je i nositelj je tema:

 • UVOD U ANALIZU PODATAKA: MATRIČNA ALGEBRA;
 • UVOD U TEORIJU MJERENJA (INTERNE METRIJSKE KARAKTERISTIKE);
 • MULTIPLA I MULTIVARIJATNA REGRESIJSKA ANALIZA, ROBUSNI MODELI;
 • KANONIČKA KORELACIJSKA ANALIZA, ANALIZA PREPOKRIVANJA, PSEUDOKANONIČKI (ROBUSNI) MODELI ANALIZE RELACIJA;
 • DISKRIMINATIVNA ANALIZA, MULTIVARIJATNA ANALIZA VARIJANCE I MULTIVARIJATNA ANALIZA KOVARIJANCE;
 • TAKSONOMSKA ANALIZA, MULTIDIMENZIONALNO SKALIRANJE;
 • FAKTORSKA ANALIZA, KONFIRMATIVNE I EKSPLORATIVNE TEHNIKE U OKVIRU HIJERARHIJSKIH MODELA, KOMPARACIJA FAKTORSKIH SOLUCIJA;
 • LINEARNE STRUKTURALNE RELACIJE (LISREL MODEL);
 • ANALIZA NOMINALNIH VARIJABLI;
 • ANALIZA KVANTITATIVNIH PROMJENA;
 • ANALIZA KVALITATIVNIH PROMJENA .

Na postdiplomskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996.godine  prezentira pristupe analizi strukturalnih promjena u okviru tema posvećenih multivarijatnoj analizi podataka.

Gostujući je predavač u posljednjih šest generacija na postdiplomskom studiju kineziologije na Fakulteti za šport Sveučilišta u Ljubljani  1999/2000,  2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 i 2009/2010 godine gdje je uključen u okviru kolegija ANTROPOLOŠKA KINEZIOLOGIJA predaje teme Stohastički modeli motoričkih sposobnosti i kolegija METODOLOGIJA V KINEZIOLOGIJI- MULTIVARIJATNE METODE u okviru kojeg predaje teme Robustni modeli i metode za analizu podataka.

Gostujuči je predavač i na 1. godini polijediplomskog magistarskog studija iz nastavnog predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U FIZIČKOJ KULTURI, Fakultet za fizičku kulturu, Univerziteta u Novom Sadu, 2006. godine

Hobiji i osobni interesi

Međunarodne i domaće društvene aktivnosti:

Društveno korisnu djelatnost ostvaruje i kroz sport te u svojstvu natjecatelja, trenera, i dužnosnika djeluje u taekwondo sportu. Taekwondoom započinje 1969 godine u Karlovcu. Kao reprezentativni natjecatelj sudjelovao je na 2. Svjetskom prvenstvu 1975 u Seoulu. Voditelj je sportskih selekcija na svjetskim i europskim prvenstvima. Za predsjednika Taekwondo saveza Zagreba izabran je 1985 godine i  dužnost obnaša do 1992 godine. Članom nadzornog odbora Europske taekwondo unije (ETU) postaje 1986 godine. Član je Izvršnog odbora europske taekwondo unije od 1991 do 1996 godine. Generalni je tajnik organizacijskog odbora "Svjetskog taekwondo kupa Zagreb 1991", i dopredsjednik organizacijskih odbora Europskog seniorskog  taekwondo prvenstvo u Zagrebu 1994 i Europskog juniorskog prvenstva u Zagrebu 1996. Od 1992  dopredsjednik je Hrvatskog taekwondo saveza i član  Hrvatskog olimpijskog odbora. Djeluje u Stručno programskoj komisiji Zagrebačkog športskog saveza. Dobitnik je Povelje Svjetske taekwondo federacije (WTF) za razvoj taekwondo sporta (1988, 1994), i zlatne plakete Europske taekwondo unije za doprinos razvoju taekwondo sporta (1994). Od 1995 inicira djelovanje znanstvenog odbora ETU-a kojega je član i kojem predsjeda. Od 1999 ponovno je izabran za člana Izvršnog odbora europske taekwondo unije (ETU). Godine 2002. Izabran, a 2006.  godine reizabran  je za predsjednika Hrvatskog taekwondo saveza. Potom je, iste godine, izabran na položaj člana Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Na redovitoj izbornoj sjednici 2003. godine  izabran je za dopredsjednika Europske taekwondo unije, a nastavio je obnašati dužnost predjsednika znanstvenog odbora ETU-a. Odlukom predsjednika Svjetske taekwondo fedracije od 7. studenog 2003. imenovan je na pložaj dopredsjednika sveučilišnog odbora s obnavljanje mandata svake slijedeće dvije godine.

Međunarodne i domaće udruge u sportu:

01. Udruga: WORLD TAEKWONDO FEDERATION (WTF)

Položaj: član od 1975 godine

02. Udruga: EUROPEAN TAEKWONDO UNION (ETU)

Položaj: član od 1986 godine, član upravnog odbora od 1990 godine, dopredsjednik 2004-2008 godine; 2011-2013 godine,  predsjednik Znanstvenog odbora ETU-a od 1994 godine.

03. Udruga: HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR (HOO)

Položaj: član od 1992, u mandatu 2002-2004 član Vijeća HOO-a,

                                     u mandatu 2012-2016 član Vijeća HOO-a

04. Ustanova: HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA

Položaj: član Upravnog vijeća 2004-2008, predsjendik Upravnog vijeća od 2008. godine

05. Udruga: ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ

Položaj: članstvo u Stručno programskom odboru i drugim tijelima od 1993

06. Udruga: ZAGREBAČKI TAEKWONDO SAVEZ

Položaj: predsjednik 1985 -1989, 1990-1991 godine

07. Udruga: HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ

Položaj: član od osnivanja 1971 godine,

član upravnog  1974-1977, 1986-1990, 1991-1994,

član upravnog odbora i dopredsjednik  1991-1994, 1995-1998, 1999-2002, i predsjednik 2002-2006, 2007-2010, 2010-2014