Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Goran Sporiš

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Soba:
39
Konzultacije:

UTORAK 14:00h - 15:00h

 

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2003.
Godina doktoriranja:
2007.
Na zavodu od:
2005.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

prof. dr. sc. Goran Sporiš

Rođen 06.09.1979. godine u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Školovanje:

1994. godine završio Osnovnu školu Šestine koju je pohađao u Zagrebu.

1994. godine upisao II. Opću gimnaziju u Zagrebu, koju je završio 1998. godine.

1998. godine upisao je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

30. siječnja 2003. godine je diplomirao s odličnim uspjehom (prosjek 4,51) .

20. siječnja 2004. godine upisao je Postdiplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja doktora društvenih znanosti iz polja odgojnih znanosti grana Kineziologija, modul sport.

24. rujna 2007. godine položio je sve ispite te obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti situacijskog polistrukturalnog kompleksnog treninga na morfološka, motorička, situacijsko-motorička i funkcionalna obilježja“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

1. siječnja 2005. primljen je za asistenta na predmetu Sistematska Kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja na sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta. Goran Sporiš izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora   13.09.2017.  u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana Sistematska kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Goran Sporiš izabran je 6.07.2023. godine u  znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

19.12.2023 izabran u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmete Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Znanstvena djelatnost:

Teme interesa znanstveno-istraživačkog rada Gorana Sporiša su analiza izvedbe u sportu, znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, upravljanje u području sporta i kineziologije, treniranje, testiranje vrhunskih sportaša, rast i razvoj u odnosu na sportsku izvedbu.

Međunarodna djelatnost:

Međunarodna djelatnost uključuje pozvana predavanja na sveučilištima u Europi, seminarima, konferencijama i Intenzivnim programima Europske unije.

prof. dr. sc. Goran Sporiš provodi znanstvena međunarodna istraživanja u suradnji s Institutom za sportske znanosti Sveučilišta u Zapadnoj Mađarskoj te Sveučilištem u Middlesex-u iz područja analize izvedbe u ekipnim sportovima (nogomet). Treba istaknuti doprinos organizaciji i realizaciji 5. 6. i 7. međunarodne konferencije o kineziologiji održanih 2008., 2011. i 2014. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost tajnika Programskog odbora konferencija, a na konferenciji 2011. 2014. i 2017 godine je  bio i urednik zbornika radova. Oganizacija ISPAS konferencija 2014 i  2018.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Stankoviv, Mima; Capric, Ilma; Ðordevic, Dušan; Ðordevic, Stefan; Preljevic, Adem; Admira Konicanin, Admira; Džejla, Maljanovic; Hamza, Nailovic; Iso, Mukovic; Jelaska, Igor; Sporiš, Goran. Relationship between Body Composition and Specific Motor Abilities According to Position in Elite Female Soccer Players // International journal of environmental research and public health, 20 (2023), 2; 1327, 12 doi:10.3390/ijerph20021327 

 

Profesionalni interesi i članstva

Recenzent međunarodnih časopisa:

 

 • Collegium Antropologicum
 • Croatian Journal of Education
 • Journal of Sport Science
 •  Int. J. Performance Analysis in Sport
 • Asian Journal of Sports Medicine
 • European Journal of Sport Science
 • Croatian sport medicine journal
 • Kinesiology
 • Acta Kinesiologica
 • Homosporticus
 • Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology
 • Journal of Sports Science and Medicine
 • Sports Medicine
 • The Journal of Physical Therapy Science
 • BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation
 • International Journal of Sports Physiology and Performance
 • Journal of Strength and Conditioning Research
 • Early Child Development and Care
 • BioMed Research International
 • Children 

Član je uredništva međunarodih časopisa:

 • Homosporticus
 • International Journal of Performance Analysis in Sport
 • International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
 • Journal of Exercise Science & Physiotherapy
 • Slovak journal of sport science
 • Advances in Sport Science and Medicine (ADVSSM)
 • BioMed Research International
 • Children 

Međunarodne i domaće udruge znanstvenika, znanstvne i znanstveno stručne udruge:

International Society of Performance analysis 

International Network in Sport and Health Science 

 

Izabrani projekti

 

 • Advanced Scientific Writing and Research Methodology in Sport Science in English (SWARM)International Postgraduate Course (Equivalent to 10 ECTS) Certified by the University of West-Hungary (Szombathely)  Recognised by the International Society of Performance Analysis of Sport (ISPAS)
 • ERASMUS Intenzivni program „Peformance Analysis Course“,  2010. – 2013. godine.
 • Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza (034-0342618-2222)
 • Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju (227-2271694-1696)
 • Anaerobni kapaciteti u udaračkim borilačkim sportovima (HRZZ-UIP-11-2013-6524)
 • Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti (034-0342607-2279)
 • Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu (034-0000000-2614)
 • Razina treniranosti i incidencija bolesti/ozljeda kod plivača (034-0342282-2401)
 • Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja (034-0342610-2609)
 • UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA TJELESNE AKTIVNOSTI NA DIABETES MELLITUS (034-0000000-3337)
 • Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata (009-0342618-2193)
 • Sekularne promjene dobi menarhe i pojava pretilosti tijekom puberteta (216-0000000-3439)
 • Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša (034-0000000-2340)
 • Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti (034-0342282-2325)
 • Tehnološka platforma za nove ICT strategije u terapiji i kontroli dijabetesa (RC.2.2.08-0010)

 

Povijest zaposlenja

 • 2003. - 2005. godine– Vanjski suradnik ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.  godine - Asistent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2009. - 2012. godine - Docent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2011. - 2015. godine -  Predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 • 2012. - 2017. godine - Izvanredni profesor na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2013. - 2019. godine - Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću
 • 2013. - 2018. godine - Koordinator za strane studente i nastavu na engleskom jeziku(erasmus)
 • 2015. - 2017. godine - Zamjenik predstojnice Zavoda za Opću i primjenjenu kineziologiju (za znanstveni rad i etiku)
 • 2017. godine - Redoviti profesor na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2017. godine - Voditelj katedre za Opću i primijenjenu kineziologiju
 • 2019. - 2022. godine - Savjetnik za međunarodnu suradnju
 • 2023. godine - Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
 • 2024. godine-  Redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja