Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba:
173
Konzultacije:

Srijeda 12.30 do 13.00 te prema dogovoru putem e-mail adrese ili na tel. +385 95 3658805

URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1984.
Godina magistriranja:
1990.
Godina doktoriranja:
2000.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Gordana Furjan-Mandić rođena je u Varaždinu, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je 1984. na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu (danas Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), magistrirala 1990. godine, a doktorsku je disertaciju obranila 2000. godine na istom fakultetu u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grani kineziologija sporta.

Od 1984. do 1985. godine radila je kao profesorica tjelesne i zdravstvene kulture u SC (gimnaziji) u Varaždinu. 1985. godine zapošljava se na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu (današnji Kineziološki fakultet), na mjestu pripravnice na predmetima Plesovi i Ritmička gimnastika. Od 1991. do 2002. radila je u zvanju asistentice na predmetu Ritmička gimnastika, 2002. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, 2008. godine u zvanje izvanredne profesorice, 2012. god. u zvanje redovite profesorice te 2018. god. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju. Nositeljica je i predmeta Grupni fitnes programi na Izbornom modulu fitnes te stručnih predmeta Ritmička gimnastika i Grupni fitnes programi na redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu trenera.

Predavala je na niz Stručnih aktiva TZK-a, s temama iz ritmičke gimnastike i aerobike.

Radila je kao gostujuća nastavnica na predmetu Osnovne kineziološke transformacije na Kineziološkom fakultetu u Splitu, te na usmjerenju iz predmeta Didaktika i Aerobika, na Fakultetu za šport u Ljubljani. Bila je gost-predavač na seminarima za stručno usavršavanje sportskih pedagoga (CSSI) na Fakultetu za šport u Ljubljani.

Predavala je kao gostujuća predavačica na seminarima za stručno osposobljavanje profesora tjelesne kulture u Austriji, međunarodnim seminarima za trenere stolnog tenisa u Sloveniji i Švedskoj. Godine 2009. bila je pozvana predavačica na University of the Philippines, College of Human Kinetics.

Završila je tečajeve za voditelje sportske rekreacije, trenerice ritmičke gimnastike, učitelje plesa, instruktore i suce aerobike, trenere i suce sinkroniziranog plivanja, učitelje skijanja, trenere nordijskog hodanja.

 Od 1985. do 1991.  godine bila je trenerica u Klubu ritmičke gimnastike „Leda“ Zagreb, a od 1991. do 2000. godine trenerica u Hrvatskom akademskom klubu sinkroniziranog plivanja „Mladost“ Zagreb.  

 Sudjelovala je u izradi koreografije za otvaranje Univerzijade 1987. g. u Zagrebu.

Organizatorica je devet prvenstava Hrvatske u sportskoj aerobici i jedna je od inicijatorica Sveučilišnog prvenstva u sportskoj aerobici. Vodila je ekipe sportske aerobike na Kineziološkom fakultetu, s kojima je više puta bila prvakinja na navedenim natjecanjima.

Autorica je i koautorica studentskih koreografija iz ritmičke gimnastike i aerobike, koje su bile javno izvedene na raznim sportskim natjecanjima i nekoliko Smotri Sveučilišta.

Bila je članicom komisije za skrb o ženama u športu – stalnog radnog vijeća HOO-a, predsjednica  Kluba sportske aerobike »Faks – Zagreb« i predsjednica Hrvatskog akademskog kluba sinkroniziranog plivanja „Mladost“ Zagreb te predsjednica je Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja.

Dopredsjednica je I.O. Kluba ritmičke gimnastike „Leda“ Zagreb.

Dugogodišnja je članica Povjerenstva sindikalne podružnice Fakulteta, a u jednom je mandatu bila i predsjednica podružnice.

Samostalno je ili u koautorstvu objavila preko 70 znanstvenih radova (sekundarno i tercijarno referenciranih) te preko 60 stručnih radova. Koautorica je dvije stručne knjige, dva sveučilišna udžbenika, dva fakultetska priručnika, autorica je dvaju priručnika izdanih na CD-u i urednica šest zbornika radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. Dr. sc. Gordana Furjan-Mandić sudjelovala je u četiri znanstvena projekata MZOS-a.

Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Mentorica je preko 100 diplomskih radova, te dvaju magistarskih  radova i četiriju doktorskih disertacija.

Dobitnica je Plakete za suradnju University of he Philippines, College of Human Kinetics.

Nagrađena je Zlatnom značkom Udruge kineziologa Hrvatske i Zlatnom plaketom Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.