Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba:
155
Konzultacije:

 Srijeda 11.30-12.30

Telefon:
01 3658 755
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1988.
Godina magistriranja:
1994.
Godina doktoriranja:
2000.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

ŽIVOTOPIS

Hrvoje Sertić rođen 1963. godine u Zagrebu. Na Fakultetu za fizičku kulturu diplomirao je 1988. g. Poslijediplomski studij pohađao je na istom fakultetu  te stekao stupanj magistra znanosti 1994. g. doktorirao je na istoimenom fakultetu 2000. g. U znanstveno-nastavnom zvanju je od 2013. g. kao redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima Judo i Borilački sportovi. Također,  nositelj je predmeta Streljaštvo na Sveučilišnom i Stručnom studiju. Objavio je preko sto devedeset znanstvenih i stručnih radova iz područja juda i borilačkih sportova. Pozvani je predavač na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Slovenija te na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu kao i na Fakultetu prirodoslovnih matematičkih i odgojnih znanosti – smjer fizička kultura na Sveučilištu u Mostaru. 

Mentor je osam doktorskih disertacija, te šest  magistarskih radova i preko 160 diplomskih radova na sveučilišnom i veleučilišnom (stručnom)  studiju. Bio je voditelj i glavni istraživač znanstveno istraživačkog projekta  odobrenog i financiranog od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH: „Praćenje promjena antropološkog statusa djece u hrvačkim sportovima“. Uz redovite nastavne obveze na predmetima Judo i Borilački sportovi, na dodiplomskom sveučilišnom studiju izvodi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku (za strane studente u ERASMUS razmjeni).

Nositelj je bio različitih funkcija:

 • zamjenik Predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta obnaša u periodu od  1999. do 2001.godine.
 • Od 2001. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u dva mandatna razdoblja 2001/2002. i 2002/2003. godine te je reizabran na istu funkciju za mandatno razdoblje 2003./2004. i 2004/2005.
 • Od 2005./06. do 2008./09.g. obnaša dužnost zamjenika pročelnika Odjela za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta (OIT DV)  
 • od 2009./10. godine postaje v.d. Pročelnika OIT DV. do  2011.g.
 • Od  akademske godine 2011/12 izabran je na funkciju Predstojnika Studijskog centra za Izobrazbu trenera (SCIT-a) na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na mandatno razdoblje 2011/12 – 2012/13. te reizabran na istu funkciju na novo mandatno razdoblje 2013/14- 2014/15.g.
 • Savjetnik dekana za stručne studije u razdoblju od 2015. - 2017.g.

Član je izvršnog odbora EUPEA (European Physical Education Association) u svojstvu znanstvenog savjetnika (tri godine u prošlom mandatu) i od 2017.g. do 2019. g. u funkciji predstavnika za jugoistočnu Europu.

Izabran je za člana Matičnog odbora za polje pedagogije, edukacijsko rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u sazivu za razdoblje od 2017. do 2021.g. (podpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije)

Judom se bavi od 1972. godine i nosilac je majstorskog zvanja 7. dan (IJF)  (crveno bijeli pojas). Tijekom natjecateljske karijere bio je višestruki prvak Hrvatske i bivše države (SFRJ), a nastupao je za obje reprezentacije. Osvajač je niza odličja na međunarodnim turnirima na klupskoj i reprezentativnoj razini. Bio je u sastavu Hrvatske judo reprezentacije na prvom nastupu na turniru 17.02.1991.g. u Italiji. Zadnji nastup za reprezentaciju Hrvatske u judu imao je na 1. Svjetskim vojnim igrama 1995.g. u Rimu ( Italija). Tijekom natjecateljske karijere nastupao je za AJK Mladost iz Zagreba i JK Tenri iz Udina (Italija). Trenerski posao je obavljao u AJK Mladost Zagreb, JK Jaska te Dojo Keshiro Abbe (Corridonia – Italija). Od 1994. do 2000. g. obnašao je više funkcija izbornika i glavnog trenera juniorskih i seniorskih muških i ženskih selekcija Hrvatske. Izbornik je i glavni trener studentske reprezentacije Hrvatske od 1994. i od 2000.g. je predsjednik Stručno trenerske komisije Hrvatskog judo saveza. 

U više navrata bio je trener za kondicijsku pripremu olimpijaca u Streljaštvu za OI 1992.; 1996. i 2008. g.

 Nagrađen je visokim stručnim priznanjem za unapređenje struke, diplomom i zlatnom značkom od strane Hrvatskog saveza pedagoga fizičke kulture 1999. godine. Povodom obilježavanja 50 godišnjice  osnutka i djelovanja Zagrebačkog judo saveza i Hrvatskog judo saveza, 2001. g. nagrađen je  kao prvi doktor znanosti iz judo sporta za izniman doprinos u razvoju juda.

Član je Znanstvene komisije Europske judo unije (EJU).

U području znanosti višestruko je nagrađivan na međunarodnim znanstvenim konferencijama i simpozijima u organizaciji Europske Judo Unije (EJU).

Dobio je 1 nagradu na 1. Europskom znanstvenom kongresu o Judu (2008.g.) u organizaciji Europske judo unije, zatim 3 nagradu na European Science of Judo Symposium. Montpellier, Francuska. (2014.g.) te 2 nagradu na European Science of Judo Research Symposium. Antalya, Turkey, (2015.g.).

Također je bio jedan od devet pozvanih predavača na Svjetskom znanstvenom sympoziumu o judu (2009.g.) u organizaciji International Judo Federation (IJF).

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

POPIS  ZNANASTVENIH I STRUČNIH RADOVA
PROF.DR.SC. HRVOJA SERTIĆA

KNJIGE, POGLAVLJA U KNJIGAMA  

Sertić, H., Segedi, I. (2013). Judo osnove, Zagreb, Gopal.

Sertić, H., Segedi, I. (2014). Basic Judo – reviewed teaching materials, Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.

Sertić, H., Lazić, T. (2014). Osnove streljaštva, Zagreb, Kineziološki fakultet.

Drid, P., Todorov, I. (2014). Džudo: Nauka i praksa, Beograd, Dana Status. Poglavlja: 2. Sertić H., I. Segedi, H., Razvoj džudoa; 14. Sertić, H., I. Segedi; Metodika usavršavanja džudoa.

 

GLAVANI UREDNIK ZBORNIKA S MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA O JUDU:

Sertić, H., Čorak, S., Segedi, I. (Ed), Book of abstracts, 1st Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo. Zagreb 13-14. February,2015., Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb and Croatian Judo Federation.

Sertić, H., Čorak, S., Segedi, I. (Ed), Book of abstracts, Proceedings book, 3rd European Science of Judo Research Symposium and 2nd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo Poreč 20-21. June2016, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

Sertić, H., Čorak, S., Segedi, I. (Ed), Book of abstracts,  Proceedings book, 4th European Science of Judo Research Symposium and 3rd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo. Poreč 12-13. June 2017, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

Sertić, H., Čorak, S., Segedi, I. (Ed), Book of abstracts, ), Proceedings book, 5th European Science and Judo Research Symposium and 4th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo (pp 32-35). Poreč 11-13. June 2018, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

Sertić, H., Čorak, S., Segedi, I. (Ed), Book of abstracts, ), Proceedings book, 5th European Science and Judo Research Symposium and 4th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo (pp 32-35). Poreč 12-14. June 2019, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

 

  1. ZNANSTVENI RADOVI

1.1.   Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama i časopisima koji su s njima po vrsnoći izjednačeni (a1)

1. Sertić, H., D. Vuleta (1997): Utjecaj varijabli za procjenu repetitivne i eksplozivne snage sa uspjehom u judo borbi kod djece od 11 godina. Kineziologija, 29 (2); 54 - 60.

2. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (1999). Latentna struktura prostornih, faznih, pozicijskih, i kretnih obilježja rukometne igre. Kineziologija, 31:(1), 35-50.

3. Sertić H., Milanović, D., and D. Vuleta (2002): Differences in the speed of learning particular judo throwing techniques. Kinesiology, 34(2002)2.169-181.

4. Busch, T., Bosnar, K., Prot, F., and  Sertić, H.. (2002). Attitudes towards soccer and soccer-related knowlefge in elementary school population. In D. Milanović, and  F. Prot , Proceedings Book,  «Kinesiology  New Perspectives»   3rd international scientific conference (p.p. 202-204). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

5. Popek, S., Sertić H., Mejovšek, M., Dobrila, I., and Hraski, Ž.. (2002). The standing position in shooting – a case study. In D. Milanović, and  F. Prot , Proceedings Book,  «Kinesiology  New Perspectives»   3rd international scientific conference (p.p. 689-692). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

6. Sertić, H., Milanović, D., and D. Vuleta (2002): Influence of motor characteristics on success in a judo boat. In D. Milanović, and  F. Prot , Proceedings Book,  «Kinesiology  New Perspectives»   3rd international scientific conference (p.p. 303-307). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

7. Vuleta, D., Jukić, I., Sertić H. (2002): Changes of antropological attributes in senior male handball players induced by training. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Kinesiology  New Perspectives»   3rd international scientific conference (p.p. 383-385). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb   

8. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2003). Relation among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men' s European Handball Championship matchs.  Kinesiology, 35:(2), 168-183.

9. Krstulović, S., Sekulić, D., Sertić, H. (2005): Anthropological determinants of Success in young Judoists. Collegium Antropologicum 29:(2), (315-322)

10. Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2005):One year martial arts training effects on some anthropological characteristics of 12-year old boys. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   4rd international scientific conference (p.p. 387-390). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

11. Segedi, I., Budinšćak, M., Sertić, H., Krstulović, S. (2005): Changes in certain anthropological characteristics of boy wrestlers after a one-year training period. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   4rd international scientific conference (p.p. 391-394). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

12. Pekas, D., Sertić, H., Marić, J., Čedomir, C. (2005): Differences in some anthropological characteristics of non-athletic male children in two time lines. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   4rd international scientific conference (p.p. 395-398). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

13. Marić, J., Baić, M., Sertić, H., Vujnović, I. (2005): Metric characteristics of selected tests for evaluation of basic training status in top level wrestlers. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   4rd international scientific conference (p.p. 435-438). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

14. Krstulović, S., Katić, R., Sertić, H. (2005): The changes in some motor abilities in 7-year old boys following judo treatment. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   4rd international scientific conference (p.p. 103-105). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

15. Vračan, D., Sertić, H., Segedi, I., Krstulović, S. (2005): Differences between judo trained boys aged 11 and 12 in certain anthropological characteristics. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Science and profession-chalenge for the future»   5th international scientific conference (p.p. 399-401). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

16.   Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2007). Utjecaj programiranog devetomjesečnog treninga karatea na promjene motoričkih obilježja dječaka od 9 do 11 godina. Hrvatski športskomedicinski vjesnik,22 (1);25-31

17. Baić, M., Sertić, H., Cvetković, Č. (2006). Differences in physical fitness level of variably successful greco-roman wrestlers. Kinesiologia Slovenica, Vol 12 (2), (5-13)

18. Baić, M., Sertić, H., Starosta, W. (2007). Differences in physical fitness levels between the clasical and free style wrestlers. Kinesiology, Vol. 39 (2); 142-149

19. Sertić, H., Segedi, I., Žvan, M. (2007). Relations of certain anthropometric variables with the performance quality of throwing techniques in judo. Kinesiologia Slovenica, Vol 13 (1), (48-60)

20. Sterkowicz, S., Rukasz, W., Weiss, P., Sertic H. (2008). Wellness in male and female versus judo training (a pilot study)  Archives Of Budo  Vol. 4; pp 50-55.

21. Sertić, H., Sterkowicz, S., Vuleta, D. (2009). Influence of latent motor abilities on performance in judo. Kinesiology, Vol. 41 (1); 76-87

22. Sertić, H., Segedi, I., Cvetković, Č., Baić, M. (2008). Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sport schools. IDO-Movement for Culture, Vol. 9(1); 181-189.

23. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Construction and Validation of a Measurement Instrument for Evaluation of Specific Agility in Karate. IDO-Movement for Culture, Vol. 11(1); 37-41.

24. Sertić, H., Segedi, I., Prskalo, I. (2010). Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim športovima i judaša. Napredak, Vol.151 (3-4);466-481.

25. Starosta, W., Baić, M., Sertić, H., Rynkiewicz, T. (2010). Comparison of the motor abilities level of classical and free style wrestlers of Polish Junior National Team. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 1(2); 77-83.

26. Segedi, I., Sertić, H., Vidranski, T. (2011). Some specificities durig construction and validation of a new instrument for assessment of importance of techniques in polystructural sport judo. In D. Milanović, and  G. Sporiš, Proceedings Book,  «Integrative power of Kinesiology»   6th international scientific conference (p.p. 716-720). Opatija, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

27. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I.  (2011). Evaluation of a method for objective assessment of situational effect in karatekas through technical-tactical indeks for situational efficiency. In D. Milanović, and  G. Sporiš, Proceedings Book,  «Integrative power of Kinesiology»   6th international scientific conference (p.p. 651-656). Opatija, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

28. Karinčić, H., Baić, M., Sertić, H. (2011). Comparasion of lactate curves in a wrestling match at the beginning and at the end of competition period for elite Croatian Greco-Roman wrestlers. IDO-Movement for Culture, Vol. 11(4); 37-44.

29. Sertić, H., Segedi, I., Trošt, T. (2012). Sportske ozljede u Judu. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik. 26: 71-77.

30. Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2012). Situational efficiency of arm and leg techniques in a karate fight of top-level female karate competitors. IDO-Movement for Culture, Vol. 12(2); 44-49.

31. Sertić, H., Segedi, I. (2012). Structure of importanceof techniques of throws in differnt age groups in men judo. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2), Vol. 3, 59-62

32. Segedi, I., Sertić, H. (2014). Classification of judo throwing techniques according to their importance in judo match. Published as a supplement to Kinesiology – International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology, Vol. 46, Suppl. 1; 107-112.

33. Sertić, H., Žaja, M., Segedi, I. (2014). Difference in importance of hand and leg techniques in the competitive kickboxing disciplines. In D. Milanović, and  G. Sporiš (Ed), Proceedings Book, 7th international scientific conference on Kinesiology – Fundamental and applied kinesiology – steps forward (p.p. 404-408). Opatija 22-25. May, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb     

34.Lech, G., Sertić H., Sterkowicz, S., Sterkowicz-Przybycien, K., Jaworski, J., Krawczyk, R. (2014): Effects of different aspects of coordination on the fighting methods and sport skill level in cadet judo contestants. Kinesiology, 46(2014; 69-78.

35.Sertić, H., Segedi, I. (2014). Relations of latent anthropometric dimensions to success in judo bout. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine; 8 (4):  1–9.

36.Segedi, I., Sertić, H., Franjić, D., Kuštro, N., Rožac, D. (2015). Analysis Of Judo Match For Seniors. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2014; 5(2); 57-61.

37. Vidranski, T., Sertić, H., Jukić, J (2015). technical and tactical Aspects that Differentiate Winning and losing Performances in Elite Male Karate Fighters. Collegium Antropologicum, 39 Suppl 1: 95-102.

 

1.2.   Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama i časopisima koji su s njima po vrsnoći izjednačeni (a2)

1. Sertić, H.(1993) Utjecaj longitudinalne dimenzionalnosti tijela na uspjeh u izvođenju nekih bacanja u judu. Hrvatski športskomedicinski vjesnik ;8 (1) 10-16.

2. Sertić, H. (1997) : Povezanost koordinacije s uspjehom i efikasnošću u judo borbi jedanaestgodišnjaka. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 12 (2-3);70-75.

 

1.3.   Znanstveni rad, recenziran,  objavljen u zborniku radova
         s međunarodnog znanstvenog skupa (a2)

1. Sertić, H., B. Kuleš, F. Prot (1993): Razlike u nekim motoričkim sposobnostima primljenih i neprimljenih kandidata za upis na Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu 1988.g. Zbornik radova međunarodne konferencije o športu Alpe - Jadran, Rovinj: 186-188.

2. Janković, V., I. Jukić, N. Marelić, D. Milanović, B. Neljak, H. Sertić, Z. Šimenc, D. Vuleta (1997): Testiranje motoričkih sposobnosti vrhunskih sportaša. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Dijagnostika u sportu".6. Zagrebački sajam sporta 26.02.-01.03.1997.g.:157-169.

3. Sertić, H., D. Vuleta, M. Zečić (1997): Homogenizacija skupina temeljem rezultata testova za procjenu fizičke pripremljenosti judašica. Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencje "Kineziologija - sadašnjost i budućnost", Dubrovnik: 151-155.

4. Vuleta, D., Z. Šimenc, H. Sertić (1997): Relacije između nekih pokazatelja repetitivne snage i brzine kretanja braniča u rukometu. Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija - sadašnjost i budućnost", Dubrovnik 25.-28. rujna 1997.: 171 - 174.

5. Sertić, H., B. Kuleš (1999). Odnos koordinacije i snage kod judaša starih  11 godina. IV međunarodna konferencijaa o sportu Alpe-Jadran, Rovinj, 23.-26.06.1999.: 213-218.

6. Bosnar, K., H. Sertić, F. Prot (1999). Razlike u stavu djevojčica i dječaka, učenika viših razreda osnovne škole, prema borilačkim sportovima. 2. Međunarodna znanstvena konferencija; Kineziologija za 21. stoljeće. Dubrovnik 22.-26.09.1999.:123-126.

7. Busch, T., K. Bosnar, H. Sertić, F. Prot (1999). Stav prema borilačkim sportovima nastavnika osnove škole. 2. Međunarodna znanstvena konferencija; Kineziologija za 21. stoljeće. Dubrovnik 22.-26.09.1999.:126 - 129.

8. Vuleta, D., H. Sertić, H. Lulić (1999). Utjecaj različitih tipova snage na brzinu kretanja igrača s loptom u rukometu. 2. Međunarodna znanstvena konferencija: Kineziologija za 21. stoljeće. Dubrovnik 22.-26.09.1999.:306 – 309.

9. Prot, F., K. Bosnar, H. Sertić (1999). Metrijske karakteristike skale stava prema borilačkim sportovima kod dječaka viših razreda osnovne škole. 2. Međunarodna znanstvena konferencija: Kineziologija za 21. stoljeće. Dubrovnik 22.-26.09.1999.: 461 – 463.

10. Sertić, H., F. Prot, K. Bosnar (1999). Metrijske karakteristike skale stava prema borilačkim sportovima kod djevojčica viših razreda osnovne škole. 2. Međunarodna znanstvena konferencija: Kineziologija za 21. stoljeće. Dubrovnik 22.-26.09.1999.: 467 – 470.

11. Vuleta,D.,Milanović,D.,Jukić,I., Jaklinović-Fressl Ž., and H. Sertić (2003). Latent structure of the test assessing specific motor abilities in the faculty of Kinesology students. Proceedings Book 2,  «Facing the Challenge»  2003 Daegu Universiade International scientific conference (p.p. 556-561). Yeungnam, Korea, Yeungnam University.

12. Vračan, D., Sertić, H., Baić, M. (2004): Razlike između dječaka đudaša i dječaka nesportaša u  nekim antropološkim obilježjima. U: I. Prskalo, Zbornik radova, «Škola i razvoj» međunarodno znanstveno stručnog skupa (p.p. 161 – 166). Petrinja, Hrvatska: Petrinja, Visoka učiteljska škola; Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor.

13. Cvetković Č., Sertić, H., Marić, J., Pekas, D., Baić, M. (2004): Razlike između djece hrvača i nesportaša dobi od 11 godina u  nekim antropološkim obilježjima. U: I. Prskalo, Zbornik radova, «Škola i razvoj» međunarodno znanstveno stručnog skupa (p.p.172–176). Petrinja, Hrvatska: Petrinja, Visoka učiteljska škola; Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor.

14. Sertić, H., Đapić, P., Baić, M. (2004): Razlike između dječaka đudaša i hrvača u  nekim antropološkim obilježjima. U: I. Prskalo, Zbornik radova, «Škola i razvoj» međunarodno znanstveno stručnog skupa (p.p. 185– 189). Petrinja, Hrvatska: Petrinja, Visoka učiteljska škola; Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor.

15. Sertić, H., Krstulović, S., Segedi, I., Banović, I., Vuleta, D. (2005): Uloga Juda kao kineziološkog operatora na razvoj i odgoj djece. Zbornik radova 6. konferencije o športu Alpe – Jadran (p.p. 295-306). Opatija, Hrvatska: Zagreb, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

16. Sertić, H., Baić, M., Segedi, I. (2005): Metric characteristics of chosen acrobatic tests for advanced wrestlers. Proceedings Book: Coordination motor abilities in scientific research (247-251). Biala Podlaska, Poland

17. Starosta, W., Baić, M., Sertić, H. (2005): Reliability of chosen polish tests for evaluating specific training status in advanced wrestlers. Proceedings Book: Coordination motor abilities in scientific research (144-149). Biala Podlaska, Poland

18. Baić, M., Sertić, H., Segedi, I. (2005): Differences between boys in Martial arts and non-sportsman boys at the age of 12 in some anthropological characteristics. Proceedings Book: Coordination motor abilities in scientific research (415-421). Biala Podlaska, Poland

19. Sertić, H., Segedi, I., Budinšćak, M. (2006). Differences in Anthropological Characteristics between wrestlers and judokas 13 years of age. In Zbigniew, B. (editor) 5th International conference Movement and Health Proceedings book, Gluholazy Poland, 17-18 November, (379-387)

20. Sertić, H., Segedi, I., Barić, B. (2007): Pozitivan stav roditelja prema borilačkim sportovima kao preduvjet popularnosti i raširenosti juda među školskom djecom. Zbornik radova 7. konferencije o športu Alpe – Jadran (p.p. 353-365). Opatija, Hrvatska: Zagreb, 31.svibnja-3.lipnja, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

21. Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2006). Analiza povezanosti nekih parametara bazičnih i situacijskih motoričkih sposobnosti djece karataša. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur). Zbornik radova 5. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2007, 23-24. veljače, Zagreb, (300-303)

22. Sertić, H., Segedi, I., Segedi, S. (2008). Analiza nekih dimenzija snage u judu, karateu i boksu. U Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C. (ur). Zbornik radova 6. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2008, 22-23. veljače, Zagreb, (141-144)

23. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2008) Construction and validity of a measure instrument for evaluation of specific agility in karate. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Kinesiology research trends and aplications»   5th international scientific conference on kinesiology (p.p. 980-984). 10.-14.09.,Zagreb, Croatia:, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb   

 
24. Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2008). Changes of anthropological status of children in wrestling sports after a three year training process. In D. Milanović, and  F. Prot, Proceedings Book,  «Kinesiology research trends and aplications»   5th international scientific conference on kinesiology (p.p. 976-980). 10.-14.09.,Zagreb, Croatia:, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb    

25. Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Je li aerobna izdržljivost ključna za bolji rezultat u judu, karateu i tae kwon dou?. U Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ur). Zbornik radova 7. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2008, 20-21. veljače, Zagreb, (411-414).

26. Segedi, I.,  Sertić, H., Šoš, K. (2009). Razlike u pokazateljima izdržljivosti kod mladih nogometaša. U Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ur). Zbornik radova 7. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2008, 20-21. veljače, Zagreb, (164-167).

27. Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Samoobrana iz perspektive studentica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova 8. konferencije o športu Alpe – Jadran (p.p. 157-165). Opatija, Hrvatska: Zagreb, 3.-7. lipnja, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

28. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2010). Terenski testovi za procjenu specifičnih Motoričkih sposobnosti karatista. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., trošt-Bobić, T. (ur). Zbornik radova 8. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2010, 26-27. veljače, Zagreb, (223-226).

29. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Test za procjenu specifične koordinacije u treningu karataša. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T., Bok, D. (ur). Zbornik radova 9. godišnje međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2011, 25-26. veljače, Zagreb, (284-287).

30. Segedi, I., Sertić, H. (2012). Specifičnosti kondicijskog treninga u nogometu i mogućnost bolje organizacije trenažnog procesa. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Wertheimer, V. (ur). Zbornik radova 10. godišnje međunarodne konferencija Kondicijska priprema sportaša 2012, 17-18. veljače, Zagreb, (160-163).

31. Sertić, H., Segedi, I., Žaja, M. (2013). Dinamika promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti natjecatelja u kickboxingu tijekom šestmjesečnog trenažnog rada. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i Wertheimer, V. (ur), Zbornik radova 11. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2013., Zagreb, 22-23. veljače, pp. 415-420, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

32. Klanac, I., Sertić, H., Segedi, I. (2014). Funkcionalni parametri antropološkog statusa muške juniorske taekwondo nacionalne selekcije. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i Wertheimer, V. (ur), Zbornik radova 12. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2013., Zagreb, 21-21. veljače, pp. 161-164, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

33. Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2015). Tipovi boraca u karate borbama. U Kapo, S., Kajmović, H., Rađo, I., Smajlović, N., Čović, N., Ćirić, A. (ur), Zbornik radova 1.Konferencije Jugoistočne Europe u borilačkim vještinama i sportovima, Sarajevo, 27.-28. studenog, pp 87-98; Fakultet Sporta i Tjelesnog Odgoja Univerziteta u Sarajevu.

34. Sertić, H., Žaja, M., Segedi, I. (2015). Klasifikacija natjecateljskih kickboxing tehnika. U Kapo, S., Kajmović, H., Rađo, I., Smajlović, N., Čović, N., Ćirić, A. (ur), Zbornik radova 1.Konferencije Jugoistočne Europe u borilačkim vještinama i sportovima, Sarajevo, 27.-28. studenog, pp 52-57; Fakultet Sporta i Tjelesnog Odgoja Univerziteta u Sarajevu.

35. Segedi, I., Sertić, H. (2015). Analiza važnosti tehnika bacanja s obzirom na kretanje ukea. U Kapo, S., Kajmović, H., Rađo, I., Smajlović, N., Čović, N., Ćirić, A. (ur), Zbornik radova 1.Konferencije Jugoistočne Europe u borilačkim vještinama i sportovima, Sarajevo, 27.-28. studenog, pp 78-86; Fakultet Sporta i Tjelesnog Odgoja Univerziteta u Sarajevu.

36. Sertić, H., Cetinić, M., Segedi, I. (2016). Technical analysis of Croatian national championship for seniors. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 3rd European Science of Judo Research Symposium and 2nd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 55-59). Poreč 20-21. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

37. Segedi, I., Sertić, H. (2016). Balance defference between judokas of different quality level. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 3rd European Science of Judo Research Symposium and 2nd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 45-49). Poreč 20-21. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

38. Sertić, H., Segedi, I., Cetinić, M. (2017). The Effects Of Fatigue On The Biomechanical Parameters Of Throwing In Judokas Of Different Ages: A Case Study. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 4th European Science of Judo Research Symposium and 3rd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 29-37). Poreč 12-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

39. Sertić, H., Jug Dujaković, M., Segedi, I. (2018). Following the changes of anthropological status of young judokas during the two year training process. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 5th European Science and Judo Research Symposium and 4th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo (pp 32-35). Poreč 11-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

40. Šimenko, J., Segedi, I., Sertić, H. (2018). Correlating movement asymetry with competition performance and competition volume in youth male judokas. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 5th European Science and Judo Research Symposium and 4th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo (pp 32-35). Poreč 11-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

41. Cetinić, M., Segedi, I., Sertić, H. (2018). Construction and validation of measurement instrument for endurance evaluation in judo. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 5th European Science and Judo Research Symposium and 4th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo (pp 32-35). Poreč 11-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

42. Segedi, I., Glavaš, M.,Sertić, H. (2018). Construction and validation of measurement instruments for balance evaluation in judo. In M. Baić, W. Starosta, P. Drid, J. Konarski, T. Krističević, N. Maksimović (ed), Proceedings book, 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 „Movement in human lice and health“., Poreč 24.-27. June, Croatia: str. (83-85)Faculty of Kinesiology university of Zagreb and Faculty of Sport and Physical Education University of Novi Sad

43.Jozić,M., Mendeš, M., Zečić, M., Sertić, H., Turk, Ž.( 2018). Efikasnost jednogodišnjeg treninga specijalističke obuke i integralnog treninga interventne policije. U L. Milanović i Wertheimer, V., I. Jukić. (ur), Zbornik radova 16. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2018., Zagreb, 23-24. veljače, 2018.pp. 233-237, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

44. Segedi, I; Sertić, H. (2019) TESTIRANJE U NOGOMETU – ŽELJE I MOGUĆNOSTI// L. Milanović, Wertheimer, V., I. Jukić (ur), Zbornik radova 17. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2019. / Milanović, L. ; Werthemer, V. ; Jukić, I. (ur.).Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2019. str. 101-103 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

45. Žanetić, Dominik; Sertić, Hrvoje; Segedi, Ivan; Glavaš, Marija Martina (2019). Parents attitude towards judo// H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 6th European Science and Judo Research Symposium and 5th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo / Sertić, H. ; Čorak, S. ; Segedi, I. (ur.).Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. str. 60-65 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

46. Segedi, Ivan; Pleša, Luka; Jug-Dujaković, Matija; Sertić, Hrvoje (2019) Comparison of some of the anthropological characteristics of the U14 judokas and the correlation of these characteristics with the competitive result// H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 6th European Science and Judo Research Symposium and 5th Scientific and Professional Conference: Applicable Research in Judo / Sertić, H. ; Čorak, S. ; Segedi, I. (ur.).Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. str. 85-88 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)  

47. Mendeš, Mijo; Sertić, Hrvoje; Zečić, Miroslav; Jozić, Marijan; Lauš, Damir (2020)       Evaluacija jednogodišnjeg ciklusa policijskog treninga, treninga. Opće specijalističke tjelesne pripreme i integralnog treninga pripadnika interventne policije// Kondicijska priprema sportaša 2020 / Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka ; Jukić, Igor (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2020. str. 214-218

 

1.3.1.  Znanstveni rad, recenziran,  objavljen u obliku sažetka u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa (a2)

1. Vuleta, D., D. Milanović, H. Sertić, I. Jukić (1999). Latentna struktura prostornih , faznih, pozicijskih, i kretnih obilježja rukometne igre. 5th Annual Congress of the European Colege of Sport Science, Jyvaskyla, Finland, 19.-23. 07.2000.
(Rad je reprint iz časopisa “Kineziologija” 31:(1), 35-50.)

2. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2004); Scoring efficiency and final outcomes of handball matches. Book of abstracts of 9th annual congress «European college of sport science», Clermont-Ferrand, France 03-06 july 2004.

3. Sertić, H., Banović, I., Milanović, D., Krstulović, S., Segedi, I. (2005): Influence of morphological features, psychomotor coordination and technical efficiency grade on general performance in judo bout of student population. FISU Conference proceedings book, Izmir Turky,  august, (100)

4. Banović, I., Sertić, H., Milanović, D., Vuleta, D., Segedi, I. (2005): Influence of latent morphological features of students on the judo technique performance efficiency grade. FISU Conference proceedings book, Izmir Turky,  august, (101)

5. Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S., (2007). Similarities between physioilogical parameters of the judo bout and basic and specific fitness tests. 5th International Judo Federation World Research Symposium, Rio de Janeiro,  Brazil, 12. September

6. Sertić, H., Segedi, I., Cvetković, Č., Baić, M. (2008). Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sport schools. In Cynarski, W. J. (ed). 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and Humanists proceedings. Targowiska, Poland, 25.-26.04., (pp 31).

7. Segedi, I., Sertić, H. (2011). Assessment of perceived legitimacy of unsportsmanlike behaviour in men judokas. The 7th International Judo Research Symposium. Paris, France. 22. August.

8. Sertić, H., Segedi, I. (2011). Difference of importance of throwing techniques in junior and senior men judo. The 7th International Judo Research Symposium. Paris, France. 22. August.

9. Sertić, H., Šimunić, N. (2013). Anthropological status of judokas of different skill level. 4th European Science of Judo Symposium. Budimpešta,Mađarska 16.04.2013. (pp ).

10. Sertić, H., Segedi, I. (2013). Relations of latent anthropometric variables to success in judo bout. The 8th International Judo Research Symposium. Rio de Janeiro, Brasil. 26. August (pp. 10)

11. Segedi, I., Sertić, H. (2014). Classification of judo throwing techniques according to their importance in judo match. In D. Milanović, and  G. Sporiš (Ed), Proceedings Book, 7th international scientific conference on Kinesiology – Fundamental and applied kinesiology – steps forward (p.p. 435). Opatija 22-25. May, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.  

12.Segedi, I., Sertić, H., Leško, L. (2014). Construction and validation of the tests for the assessment of specific coordination in judo.  5th European Science of Judo Symposium. Montpellier 23.4., Francuska.

13. Sertić, H., Lindi, H. (2014). Differences between body weight of judokas in junior age in the period from official weigh in and the start of competition. 5th European Science of Judo Symposium. Montpellier, Francuska.

14.Segedi, I., Rožac, D., Sertić, H. (2015). Efficiency Of Using Different Methodical Procedures In The Process Of Teaching Judo Throwing Techniques. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Book of abstracts, 1st Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 24-25). Zagreb 13-14. February, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb and Croatian Judo Federation.

15. Vidranski, T., Sertić, H., Jandrić, B. (2015). Frequency Of Throws In Elite Karate Fighters. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Book of abstracts, 1st Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 36-37). Zagreb 13-14. February, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb and Croatian Judo Federation.

16 Sertić, H., Segedi, I., Leško, L(2015).: Specific tests for assessment of endurance and coordination in judo. 2nd European Science of Judo Research Symposium. Antalya, Turkey, 16.5.2015.

17. Sertić, H., Segedi, I. (2016). Structural Analysis Of Fights On Grand Prix Tournament In Zagreb 2015. 7th exibition of judo research and 3rd European Science of Judo Research Symposium. Kazan, Russia, 21.4. – 24.4.

18. Segedi, I., Sertić, H. (2016). Motor abilities development in young judokas. 7th exibition of judo research and 3rd European Science of Judo Research Symposium. Kazan, Russia, 21.4. – 24.4.

19. Šimenko, J., Segedi, I., Sertić, H. (2017). Impact Of Directional Asymmetry On Competition Performance In Elite Youth Female Judokas. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 4th European Science of Judo Research Symposium and 3rd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 32-33). Poreč 12-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.

20. Prot, Franjo; Žanetić, Dominik; Sertić, Hrvoje (2019) Metric properties of two alternate forms of Scale of Attitudes Toward Judo// 24th Ramiro and Zoran Bujas Days - Book of Abstracts / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.). Zagreb: Department of Psychology Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and Croatian Psychological Association, 2019. str. 33-33 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni) Pristup cjelovitom tekstu rada  darhiv.ffzg.unizg.hr

 

1.4.  Znanstveni rad, recenziran,  objavljen u zborniku radova
        s domaćeg skupa (a2)

1. Sertić, H., N. Marelić (1993): Promjene u eksplozivnoj i repetitivnoj snazi pod utjecajem dijela nastave trećeg semestra Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu 1991.g. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj: 73 - 76.

2. Bosnar, K., H. Sertić, F. Prot (1996): Konstrukcija skale za procjenu stava o borilačkim sportovima. Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj. 73 - 76.

3. Sertić, H., T. Busch, M. Zečić (1997): Razlike u nekim antropološkim karakteristikama između učenika 7. i 8. razreda osnovne škole koji se bave i onih koji se ne bave organizirano sportom. Zbornik radova 6. ljetne škole pedagoga fizičke kuture Republike Hrvatske, Rovinj, 123-127.

4. Vuleta, D., Z. Šimenc, H. Sertić (1998): Relacije nekih pokazatelja snage i situacijske preciznosti u rukometu. Zbornik radova 7. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj; 152-157.

5. Prot, F., K. Bosnar, H. Sertić (1998): Provjera valjanosti skale stava o borilačkim sportovima na uzorku budućih vjeroučitelja. Zbornik radova 7. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj; 128-130.

6. Sertić, H., Cvetković, Č.(2001): Povezanost nekih testova za procjenu motoričkih sposobnosti s ukupnim brojem tehničkih bodova u hrvanju grčko rimskim načinom kod dječaka starih 13 i 14 godina. U: Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičku kulturu RH «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije» (ur. K. Delija), Poreč, 24.-28. lipnja 2001, str. 75-79

7. Kuleš, B., Jagodić, D., Sertić, H.(2001): Utjecaj kineziološkog tretmana u okviru škole nogometa na razvoj motoričkih sposobnosti. U: Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičku kulturu RH «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije» (ur. K. Delija), Poreč, 24.-28. lipnja 2001, str. 55-58.

8. Pleša-Bosnar ,V., Sertić, H., G.Ribičić(2002): Stavovi studenata i studentica visoke policijske škole prema borilačkim sportovima. U Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 11. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22.-26.06.2002. (str.164-166). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

9. Sertić, H., Vračan, D., Baić, M. (2005): Razlike u nekim antropološkim obilježjima između dvanaestogodišnjih dječaka džudaša i dječaka nesportaša. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 14. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21.-25.06.2005. (str.119-125). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

10. Budinšćak, M., Segedi, I., Baić, M., Sertić, H.(2005): Razlike u nekim antropološkim obilježjima dvanaertogodišnjih džudaša i hrvača. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 14. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21.-25.06.2005. (str.83-88). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

11. Pekas, D., Sertić, H., Marić, J., Cvetković, Č. (2005): Razlike između djece hrvača i nesportaša u dobi od 12 godina u nekim antropološkim obilježjima. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 14. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21.-25.06.2005. (str.108-115). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

12. Sertić, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2006). Razlike u nekim antropološkim obilježjima između trinaestogodišnjih dječaka hrvača, dječaka nesportaša i dječaka koji se bave nekim drugim sportom. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 15. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006. (str.228-232). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

13. Vračan, D., Sertić, H., Segedi, I. (2006). Razlike u nekim antropološkim obilježjima između trinaestogodišnjih dječaka judaša, nesportaša i dječaka koji se bave nekim drugim sportom. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 15. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006. (str.260-265). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

14. Sertić, H., Segedi, I., Baić, M. (2008). Praćenje promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te antropometrijskih karakteristika učenika tijekom dvogodišnje nastave TZK. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 17. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24.-28.06.2008. (str.192-198). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez

15. Segedi, I., Franjić, D., Kuštro, N., Petrović, D., Sertić, H. (2011). Razlike u stanju treniranosti dječaka karataša i judaša. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 20. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21.-25.06.2011. (str.215-222). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

16. Sertić, H., Segedi, I., Rožac, D. (2013). Stav o borilačkim sportovima i percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod sportaša koji se bave bukyo ryu ju jitsom. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 22. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.-29.06.2011. (str.166-170). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

17. Segedi, I., Sertić, H. (2014). Razlike u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima sportaša taekwondoaša. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 23. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24.-28.06.2014. (str.154-159). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

 

1.5. Znanstveni rad, recenziran,  objavljen u zborniku radova s međunarodnog stručnog skupa 

 Znanstveni rad, recenziran  objavljen u ostalim publikacijama, kao reprint

1. Vuleta, D., D. Milanović, H. Sertić (2000). Latent structure of the spatial phasic, positional and movement characteristics of the handball game. (2000), Handball periodical for coaches, refrees and lecturers, European Handball Federation 1/2000, Vienna, Austrija :38-54.

2. Vuleta , D., D. Milanović , H. Sertić (2003): Relations among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men' s European Handball Championship matches Handball periodical for coaches, refrees and lecturers, European Handball Federation 2/2003, Vienna, Austrija :35-39.

 

2.  STRUČNA DJELATNOST

2.1.  Stručni rad objavljen u domaćim stručnim časopisima

1. Sertić H. (1995): Metodski postupci uvježbavanja judo tehnike u stojećem stavu. Edukacija, rekreacija i sport, 4 (9 - 10) ; 8-9.

2. Sertić, H., Trošt, T., Matković, B. R. (2004): Učestalost i specifičnost ozljeda u judu. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 1-2 (19); 29-33

3. Sertić, H., Trošt, T., Matković, B., Segedi, I. (2005): Mehanizam nastanka ozljeda u judu. Budo br. 35 (50-52)

4. Sertić, H., Trošt, T., Segedi, I., Matković, B., Budinšćak, M. (2005) Specifičnosti ozljeda u judu i njihova prevencija. Budo internacional br. 36/37 (72-75)

5. Sertić, H., Budinšćak, M., Đapić, P. (2005): Kriteriji za procjenu znanja pri polaganju pojaseva u judu. Budo internacioinal br.39/40  (10-11)

6. Sertić, H. (2006). Školovnje instruktora, trenera i viših sportskih trenera streljaštva. 220 godina streljaštva u Zagrebu (monografija), Streljački savez Zagreba, 235-237

7. Sertić, H., Segedi, I. (2006). Poremećaj dnevnog bioritma uslijed promjene vremenskih zona-jet lag. Budo internacioinal br.41/42 (54-55)

8. Sertć, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2006). Prijedlog kriterija za procjenu znanja tehnike judo bacanja pri polaganju za pojaseve. Budo internacioinal br.43/44 (72)

9. Segedi, I., Sertić, H. (2006). Povezanost kondicijske pripreme judaša i nogometaša. Kondicijski trening, Vol. 4 (2) (25-31)

10. Sertić, H., Segedi, I. (2007). Uloga i zastupljenost kondicijskog treninga u judu. Budo internacioinal br.50 (48-49)

11. Sertić, H., Budinšćak, M., Segedi, I. (2009). Specifične vježbe jakosti za borbu na tlu u judu. Kondicijski trening,Vol. 7 (1) (46-58).

12. Sertić H., Lazić, T. (2012). Streljaštvo kao Sveučilišni izborni predmet (sport). Streljaštvo 12(33); 14-16.

13. Lazić, T. ,Sertić, H. (2012). Specifičnosti discipline malokalibarski pištolj slobodnog izbora na 50 m. Streljaštvo 12(33); 28-31.

14. Sertić, H., Segedi, I., Kuštro, N., Budinšćak, M. (2014). Specifične kondicijske vježbe s judo pojasom. Kondicijski trening,Vol. 11 (2) (29-32).

 

2.2.  Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

1. Sertić, H., Segedi, I., Milanović, D. (2006) Anthropological and fitness status of Croatian judoists. Archives of Budo, Vol. 2 (24-27). On line http://www.archbudo.com/

 

2.3.  Stručni rad objavljen u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa

1. Sertić H. (1995): Specifičnosti primjene fizičke pripreme u streljaštvu. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Fitness i sport, Zagreb: 109 - 111.

2. Sertić, H. ( 1996 ): Specifičnosti primjene specijalne tjelesne fizičke pripreme u streljaštvu. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja o fitnessu, Zagrebački sajam športa, Zagreb , III 104 - 106.

3. Sertić, H. (1999). Doprinos metodici obuke zračne puške početnika učenika osnovnih škola. IV međunarodne konferencije o sportu Alpe – Jadran, Rovinj, 23.-26.06.1999. (345-350).

4. Sertić, H., Sertić, S. (2001): Fundamentals of basic and special physical exercises of shooters. U: Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije 28. Europskog prvenstva u streljaštvu (EPUS 2001) (ur. S. Heimer, T. Šepec). Zagreb: EPUS 2001 Organizing Committee, 28. srpnja 2001

5. Sertić, H. , Vučetić, V.(2001): Diagnostic procedures for determination of physical fitness of shooters in the Republic of Croatia. U: Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije 28. Europskog prvenstva u streljaštvu (EPUS 2001) (ur. S. Heimer, T. Šepec). Zagreb: EPUS 2001 Organizing Committee, 28.srpnja 2001.

6. Sertić, H.,  Šepec, T., Sertić, S.(2001): Shooting as a recreational sport in the Republic of Croatia. U: Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije 28. Europskog prvenstva u streljaštvu (EPUS 2001) (ur. S. Heimer, T.Šepec). Zagreb:EPUS 2001 Organizing Committee, 28 srpnja 2001.

7. Sertić, H. and Vučetić, V. (2002). Diagnostics of motor abilities in national – and international – level  shooters. In D. Milanović, and  F. Prot , Proceedings Book,  «Kinesiology  New Perspectives»   3rd international scientific conference (p.p. 375-379). Opatija, Croatia: Zagreb, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

8. Sertić,  H., Lindi, H. (2003).Kondicijska priprema judaša. U:Milanović D. i I. Jukić (ur.), Zbornik radova međuonarodnog znanstveno stručnom skupu «Kondicijska priprema sportaša». (str. 367-374). 12.Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb, 21.-22.02.2003.g. Zagreb.Kineziološki fakultet i Zagrebački sportski savez.

9. Sertić, H. (2003).Kondicijska priprema strijelaca. U:Milanović D. i I. Jukić (ur.), Zbornik radova međuonarodnog znanstveno stručnom skupu «Kondicijska priprema sportaša». (str. 542-549). 12.Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb, 21.-22.02.2003.g. Zagreb:Kineziološki fakultet i Zagrebački sportski savez.

10. Sertić, H., Milanović, D., Bartoluci, M.(2003): Role of research and profesional institutions in development promotion of Croatian sport. In Puhak, S. and K. Kristić, Proceedings Book,  «Making sport attractive for all» XVI. European Sports conferences, September 24.-26.09.2003.g. (p.p.225-229). Dubrovnik, Croatia: Zagreb, Ministry of Education and sport of the Republic of Croatia.

11. Sertić, H., Vuleta, D., Lindi, H.(2003): Judo for all – through schooling, sport and recreation. In Puhak, S. and K. Kristić, Proceedings Book,  «Making sport attractive for all» XVI. European Sports conferences, September 24.-26.09.2003.g. (p.p.225-229). Dubrovnik, Croatia: Zagreb, Ministry of Education and sport of the Republic of Croatia.

12. Sertić, H., Leko, G. i Lindi, H. (2003): Uloga plivanja u sistemu treninga judo sporta. U:Puhak, S. i K. Kristić (ur.) Zbornik radova «voda kao medij športa za aktivnosti u rekreaciji, amaterskom i vrhunskom sportu.» (str.222-227), V.konferencije o sportu Alpe-Jadran., Rovinj 5.-7.06.2003.g.Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa.

13. Sertić,H., Vujnović, I. i Baić M. (2004): Hrvanje. Zbornik radova, Međunarodnog znanstvenog skupa «Meneđment u sportu i turizmu» (226-230). Zagrebački velesajam, 20. i 21. 02.2004. Zagreb , Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

14. Sertić, H., Segedi, I., Šoš, K. (2006). Prikaz bazičnog i specifičnog aerobnog treninga mlađih seniora judaša. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur). Zbornik radova 5. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2007, 23-24. veljače, Zagreb, (203-207)

15. Slačanac, K., Baić, M, Sertić, H., Cvetković, Č, Pisačić, T. (2006). Dijagnostika kondicijskih sposobnosti jedanaestogodišnjih hrvača različitih težinskih kategorija. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur). Zbornik radova 5. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2007, 23-24. veljače, Zagreb, (296-299)

16. Segedi, I., Sertić, H., Budinšćak, M. (2006). Dijagnostika stanja hrvatskih judaša. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur). Zbornik radova 5. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2007, 23-24. veljače, Zagreb, (292-295)

17. Segedi, I., Sertić, H., Vidranski, T. (2008). Borilački sportovi sportovi i vještine kao oblik rekreacijskog vježbanja u svakoj životnoj dobi. U Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije kineziološka rekreacija i kvaliteta života.,23-24. veljače, Zagreb, (319-326)

18. Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S. (2007). Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. 1st  European  Scientific Congress of Judo. 10.04.2008., Lisabon, Portugal

19. Sertić, H., Segedi, I. (2011). Vježbe za razvoj specifične koordinacije u Judu. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T., Bok, D. (ur). Zbornik radova 9. godišnje međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2011, 25-26. veljače, Zagreb, (307-310).

20. Fabijan, M., Strmotić, G.,  Segedi, I., Sertić, H. (2011). Specifične kondicijske vježbe u treningu Juda. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T., Bok, D. (ur). Zbornik radova 9. godišnje međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2011, 25-26. veljače, Zagreb, (155-162).

21. Žaja, M., Belošević, D., Sertić, H. (2011). Specifični kondicijski trening u kickboxingu. U Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T., Bok, D. (ur). Zbornik radova 9. godišnje međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2011, 25-26. veljače, Zagreb, (144-148).

22. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2011). Prostorno-materijalni preduvjeti rekreacijskog vježbanja osoba u invalidskim kolicima. U Andrijašević, M. , Jurakić, D. (ur) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja.,26. ožujak, Osijek, (327-332).

23. Sertić, H., Segedi, I., Franjić, D. (2014). Trening snage i koordinacije u judu kod dječaka u dobi od 14-15 godina. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i Wertheimer, V. (ur), Zbornik radova 12. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2013., Zagreb, 21-21. veljače, pp. 186-190, Zagreb; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

24. Jozić, Marijan; Sertić, Hrvoje; Mendeš, Mijo; Ricov, Janja; Lauš, Damir; Jozić, Josip (2019) Integration of judo elements into official plans and programs at Police College in Zagreb and their efficiency - transitive screening// Applicable Research In Judo: Proceedings Book / Sertić, Hrvoje ; Čorak, Sandra ; Segedi, Ivan (ur.). Zagreb: Faculty of Kinesiology, 2019. str. 48-54 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

25. Jozić, Marijan; Mendeš, Mijo; Zidar, Davor; Lauš, Damir; Jozić, Josip; Sertić, Hrvoje (2019) Dijagnostika razine motoričkih sposobnosti izvanrednih studenata visoke policijske škole i njene implikacije// Kondicijska priprema sportaša 2019: zbornik radova / Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka ; Jukić, Igor (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet, 2019. str. - (poster, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

 

2.4.  Stručni rad objavljen u zborniku radova domaćeg skupa

1. Sertić, H. ( 1995): Utjecaj juda na antropološki status djece i mladeži te njegova praktična primjena u školama. zbornik radova 4. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj: 59 - 60.

2. Sertić H. (1996): Judo kao osobna i društvena potreba suvremenog čovjeka. Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 133 - 135.

3. Sertić, H., D. Vuleta (1998): Značaj padova u judu i nekim sportskim igrama. Zbornik radova 7. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj; 130-133.

4. Sertić, H., Šavora, N., Novak, M.(2001): JUDO. U: Zborniku radova stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» (ur. D. Milanović) (str. 268-274), 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam, 23. i 24. veljače 2001., Zagreb: FFK i ZŠS.

5. Šepec, T., Sertić, H. , Stojić, P., Vrbek, D.(2001): Streljaštvo. U: Zborniku radova stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» (ur. D. Milanović) (str. 422-428), 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam, 23. I 24. veljače 2001., Zagreb: FFK i ZŠS.

6. Sertić, H., Novković, M., Šavora, N.(2002).  Analiza rada sportskih judo škola Grada Zagreba ( u razdoblju od 1998.-2002.g.). U Zborniku  radova 11. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22.-26.06.2002. (ur. V. Findak) Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

7. Vučetić, V., Sertić, H., Sertić S. (2002). Terenski testovi za procjenu motoričkih sposobnosti za streljačke sportske škole.  U Zborniku  radova 11. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22.-26.06.2002. (ur. V. Findak) Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

8. Sertić, H.,  Lindi, H. , Baić, M.(2003):Specifičnosti metodskih postupaka za poučavanje judo tehnika. U: Findak, V.(ur.) Zbornik radova «Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije (str. 171-174) 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske., Rovinj 17.-21.06.2003.g., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

9. Sertić, H., Jagić, M., Prot, F. (2004): Izbor motoričkih testova za procjenu koordinacije I snage judaša. U: Findak, V.(ur.) Zbornik radova «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije (str. 400-404) 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske., Rovinj 19.-23.06.2004.g., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

10. Sertić, H., Đapić, P., Budinšćak, M. (2004). Osnovni kriteriji prilikom ocjenjivanja I dodjeljivanja pojaseva u judu. U: Findak, V.(ur.) Zbornik radova «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije (str. 394-399) 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske., Rovinj 19.-23.06.2004.g., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

11. Sertić, H., Segedi, I., Barić, B. (2007). Prijedlog programa dodatne nastave borilačkih sportova u okviru tzk na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 16. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19.-23.06.2007. (str.497-501). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

12. Sertić, H., Segedi, I., Vidranski, T. (2009). Metodika treninga judaša različitih dobnih kategorija. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 18. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 23.-27.06.2009. (str.464-468). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

13. Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2009). Izbor I distribucija metoda, sadržaja I volumena rada u prvoj godini trenažnog procesa u karateu. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 18. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 23.-27.06.2009. (str.516-521). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

14. Sertić, H., Vidranski, T., Segedi, I. (2010). Individualizacija rada u karate disciplini kate. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 19. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 22.-26.06.2009. (str.379-384). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

15. Sertić, H., Segedi, I. (2011). Vrednovanje uspješnosti nastavnog procesa u okviru predmeta judo na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 20. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21.-25.06.2011. (str.350-355). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

16. Sertić, H., Šunić, M. (2012). Različiti aspekti kvalitete i vrijednosti tjelesnih aktivnosti i sporta za djecu. Nova sfera zdravlja – stručni skup o zdravom odrastanju, prirodnim, rehabilitacijskim i terapeutskim metodama. Samobor, 30.-31.3.2012. (str. 21). Samobor, Udruga za održivi razvoj „Pozitiva Samobor“.

17. Segedi, I., Rožac, D., Sertić, H., Labaš, D. (2013). Motivacija za bavljenjem bukyo ryu ju jitsom i stav prema toj vještini. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 22. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 25.-29.06.2011. (str.287-292). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez.

18. Segedi, I., Budinšćak, M., Sertić, H., Kuštro, N. (2015). Analiza razloga za bavljenjem sportom kod djece viših razreda osnovne škole. U: Findak, V. (ur.) Zborniku  radova 24. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 30.6.-4.7.2015. (str.445-449). Hrvatski kineziološki savez

 

2.4.1. Stručni rad, recenziran,  objavljen u obliku sažetka u zborniku radova s     međunarodnog znanstvenog skupa (a2)

1. Sertić, H., Segedi, i., Milanović, D. (2006). Diagnostics of anthropological status of Croatian judokas. In 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts proceedings book, Rzeszow Ploand, September 22-24,  (78-79)

2. Baić, M., Sertić, H., Milanović, D., Starosta, W., Cvetković, Č. (2006). Diagnostics of physical abilities of wrestlers in Croatia. In 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts proceedings book, Rzeszow Ploand, September 22-24,  (83-84)

3. Sertić, H., Segedi, I., Sterkowicz, S. (2007). Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. 5th International Judo Federation World Research Symposium, Rio de Janeiro,  Brazil, 12. September.

4. Sertić, H., Vučak, T., Segedi, I. (2009). The use of proprioception in judo training. In: Scardone Diego (ed) Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.08.2009. (14).

5. Sertić, H., Segedi, I., Vučak, T. (2009). Technical efficiency of men judokas during    the european championships (u 23) in zagreb 2008. In: Scardone Diego (ed) Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.08.2009. (20).

6. Segedi, I., Sertić, H., Vučak, T. (2009). Technical efficiency of women judokas during    the european championships (u 23) in zagreb 2008. In: Scardone Diego (ed) Annals for the 6th International Science of Judo Symposium. Rotterdam, Netherlands, 25.08.2009. (36).

7. Sertić, H., Segedi, I, Lindi, H. (2010). European, Brazilian and Japanese Judo Fighting Style. EJU Poster Presentation for research. Vienna, Austria, 21.04.2010.

8. Segedi, I., Sertić, H. (2011). Croatian judo educational system.2nd European Science of Judo Poster Exibition. Istanbul, Turkey, 21.04.2011. (pp 16).

9. Sertić, H., Segedi, I. (2011). Speed of learning of the most important judo throwing techniques in men judo bout. 2nd European Science of Judo Poster Exibition. Istanbul, Turkey, 21.04.2011. (pp 14).

10. Segedi, I., Sertić, H. (2012). Science for practice in men judo bout. 3rd European Science of Judo Symposium. Chelyabinsk, Rusija, 26.04.2011. (pp 10).

11. Sertić, H., Leško, L. (2015). Periodization In Judo: Winning The European And World Championship Medals In The Same Season. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Book of abstracts, 1st Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 40-41). Zagreb 13-14. February, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb and Croatian Judo Federation.

12. Segedi I., Sertić H. (2015). Throwing techniques in the training process of young judokas.2nd European Science of Judo Research Symposium. Antalya, Turkey, 16.5.2015.

13. Sertić, H. (2015). Specific strength endurance training for judo. Stojanović, m. (Ed). Book of abstracts, 1st International Scientific Conference „Strength and Conditioning in Combat Sports“ (pp 23-24). Novi Sad, Serbia.

14. Segedi, I., Sertić, H. (2017). Position And Role Of Judo Sports In The Republic Of Croatia. In H. Sertić, S. Čorak and I. Segedi (Ed), Proceedings book, 4th European Science of Judo Research Symposium and 3rd Scientific and Professional Conference on Judo: Applicable Research in Judo (pp 15-16). Poreč 12-13. June, Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb

 

2.4.2. Stručni rad objavljen u domaćem stručnom časopisu, kao reprint

1. Sertić, H., Sertić, S. (2001): Osnove bazične i specijalne fizičke pripreme strijelaca, Streljaštvo, 4 (25); 26-28.
(rad je reprint i prijevod rada FUNDAMENTALS OF BASIC AND SPECIAL PHYSICAL EXERCISES OF SHOOTERS.(2001) U: Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije 28. Europskog prvenstva u streljaštvu (EPUS 2001) (ur. S. Heimer, T. Šepec). Zagreb: EPUS 2001 Organizing Committee, 28. srpnja 2001

 

Profesionalni interesi i članstva

~~Predsjednik Stručno trenerske komisije Hrvatskog judo saveza

Izbornik i glavni trener studentske judo reprezentacije Hrvatske

Stručno programska komisija Hrvatskog streljačkog saveza – član

The International Association of Judo Researchers – član

EUPEA board member – predstavnik za jugoistočnu regiju

Stručno programsko povjerenstvo Zagrebačkog sportskog saveza - član 

Europea Judo Union - član znanstvene komsije

International Judo Federation - IJF expert
 

Izabrani projekti

Autor, voditelj i glavni istraživač na znanstveno istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: “Praćenje promjena antropološkog statusa djece u hrvačkim sportovima” (šifra 0034214) u periodu od 24.07.2002.g. do 01.12.2006.g.

Aktivni je istraživač i član projektnog tima na znanstveno istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. pod naslovom "Programiranje kinezioloških transformacijskih procesa" (5-10-114), voditelja prof.dr.sc. Dragana Milanovića.

Povijest zaposlenja

 • 15.12.1991.godine zaposlen je kao asistent pripravnik na predmetu judo
 • 12.04.2001. izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta za predmete Judo i Borilački sportovi
 • 01.12.2002.g. izabran je u nastavno zvanje višeg predavača za predmet Streljaštvo
 • 01.07.2004. izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor za predmet Borilački sportovi
 • 01.10.2004. izabran je za znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor za predmet Judo
 • 15.01.2008. izabran je u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za predmet Borilački sportovi
 • 14.10.2008. izabran je u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za predmet Judo
 • 15.01.2013. izabran je u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u TRAJNOM ZVANJU za predmet Borilački sportovi
 • 27.03.2014. izabran je u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u TRAJNOM ZVANJU za predmet Judo

Hobiji i osobni interesi

 •  član Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja
 • Učitelj skijanja od 1993.godine
 • sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu skijanje od XII. 1993. godine