Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Igor Gruić

Zvanje: docent

Konzultacije:

termin u dogovoru putem e-pošte igor.gruic@kif.unizg.hr 

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2002.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2011.
Na zavodu od:
2003.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Osobni podaci:

IME I PREZIME:              Igor Gruić

DATUM ROĐENJA:          11.09.1979.

MJESTO ROĐENJA:         Slavonski Brod

DRŽAVLJANSTVO:          Hrvatsko

NACIONALNOST:           Hrvat

E - pošta:                       igor.gruic@kif.hr; igruic@gmail.com

 

Akademsko obrazovanje:

 • 1997. upisao Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu;
 • 1998-2001. stipendist Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 2002. stekao titulu profesor fizičke kulture na KF SuZ sa diplomskim radom na temu: Analiza promjena u pokazateljima kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometašica u pripremnom periodu.
 • 2002-2004. stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za poslijediplomski magistarski znanstveni studij
 • 2006. stekao naslov magistar društvenih znanosti na KF SuZ, u polju kineziologija, sa magistarskim radom: Situacijska efikasnost muških rukometnih ekipa na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003.
 • 2009. stekao naslov - sveučilišni specijalist europskih studija / Advanced Master in European Studies na Fakultetu političkih znanosti SuZ /Faculty of Political Sciences, sa magistarskim radom na temu: The process of redefining of Croatian national identity and accession to European Union (Master thesis).
 • 2011. stekao naslov doktor znanosti u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grani – kineziologija, s disertacijom pod naslovom: Evaluacija metoda poučavanja elemenata rukometne tehnike.        

Dosadašnja nastavna djelatnost:

 • 2002. angažiran kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na predmetu Rukomet.
 • Od 2003.-2023. radi kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na predmetu Rukomet
 • 2023. izabran u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent na predmetu Rukomet  
 • Održavao vježbe, teorijsku i teorijsko-praktičnu nastavu na predmetu Rukomet, izbornom modulu Rukomet, na predmetima studija Odjela za izobrazbu trenera pod Društvenim Veleučilištem, i kasnije SCIT-u (na predmetima osnovnog usmjerenja Rukomet, te na izbornim predmetima Rukomet i Osnove sportskih igara, na usmjerenjima Kondicijska priprema sportaša, Kineziološka rekreacija, Atletika, Nogomet, Stolni tenis, Vaterpolo, TaeKwonDo i dr.)
 • 2011./2012. provodi nastavu i ispite na engleskom jeziku (Handball)
 • Od 2014. surađuje na predmetima Biomehanika i Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
 • Od 2014. izabran za vanjskog suradnika na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija, za predmet 'Multisenzorski sustavi i lokomocija'
 • Od 2014. izabran za vanjskog suradnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za predmet 'Measurement and analysis of human locomotion'
 • Predavač na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje MZOŠ-a, Udruge kineziologa RH, te ispred raznih stručnih aktiva nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture (Zagreb 2005., Rovinj 2006., Zabok 2007., Zagreb 2009., Poreč 2010.)
 • Stručni suradnik za izradu HNOS-a(Hrvatski Nacionalni Obrazovni Standard) za osnovne i srednje škole
 • Ocjenjivač i demonstrator na razredbenim postupcima za sveučilišne, veleučilišne, stručne i specijalističke studije u okviru programa Kineziološkog fakulteta
 • Mentor na 6 uspješno obranjenih diplomskih radova (5 na sveučilišnom i 1 na veleučilišnom studiju) od kojih je jedan rad objavljen sa studentom, a pomagao je u izradi (min.) 17 diplomskih radova (od kojih je 5 objavio sa studentom), dva magistarska (od kojih su rezultati jednog objavljeni sa studentom poslijediplomskog studija), i jednog doktorskog rada.
 • Sudjelovao u radu više povjerenstava za obranu diplomskog rada na sveučilišnim i veleučilišnim studijima, te na završnim ispitima na specijalističkim studijima
 • Na posljednjem studentskom vrednovanju rada nastavnika na kolegiju RUKOMET u ak.god. 2012/2013 ocijenjen pozitivno (opća ocjena 4,75, pojedinačne 4,55-4,86) u ak.god. 2010/2011: za vježbe (u predmetnoj anketi u ISVU-u:“seminar“) ocjena - 4.95, a za teorijsko-praktična predavanja (u ISVU-u:“vježbe primijenjene kineziologije“) ocjena - 4.43.
 • u svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavao se dodatno u međunarodno prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu (struka&nastava), prije svih:
 • stručni boravak: predmet Rukomet&Sportske igre - „Job shadowing“ na Comenius University, Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport, 24.-30.09. 2010 (Erasmus program mobilnosti nastavnika)
 • gost-predavač: predmet Rukomet&Sportske igre - Predavač (4 sata) na Comenius University, Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport, 08-16.05. 2010. – certificate: „Modelling, evaluation and presentation of diagnostics in physical preparation in handball“ (Billateral agreement)

Dosadašnje funkcije na Kineziološkom fakultetu, SCIT-u/Društvenom veleučilištu, akademskoj zajednici:

 • Predstavnik asistenata u Fakultetskom Vijeću
 • Zamjenik predstavnika asistenata u Fakultetskom Vijeću
 • Predstavnik asistenata i znanstvenih novaka u Dekanskom kolegiju
 • Zamjenik predstavnika asistenata u Dekanskom kolegiju
 • Zamjenik predstavnika asistenata u Stručnom Vijeću
 • Predsjednik Povjerenstva za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • Predsjednik Povjerenstva za popis sredstava, izvora, potraživanja i obaveza
 • Koordinator Povjerenstva za prezentaciju Fakulteta na Smotri Sveučilišta
 • Koordinator studenata
 • Član Ureda za međunarodnu suradnju
 • Koodinacija znanstveno-istraživačke, stručne, nastavne i komercijalne suradnje sa gospodarstveno-tržišnim subjektima – Citus d.o.o & Livegood j.d.o.o (financiran projekt – IRCRO), Mediadria d.o.o (dodijeljen laborant), Larus d.o.o, i dr. (Zebris, Kinect, Oculus-Rift, Tekscan, Formthotics itd.).
 • Predstavnik asistenata u Vijeću društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu

Dosadašnja stručna (sportska) djelatnost:

 • Postigao zapažene rezultate kao rukometni trener u ŽRK „Trešnjevka“ (1.HŽRL), RK „Badel1862 Zagreb“ (mlađe dobne kategorije), te kao izbornik i trener sveučilišne i nacionalne studentske selekcije (bronca na WUHC Chelyabinssk, Russia 2004/05; WUHC Gdansk, Poland 2006). Igrao je za RK Slavonija 1890 DI, iz Slavonskog Broda (bronca na kadetskom prvenstvu RH, prvak 2HRL-istok), RK Badel 1862 Zagreb (u juniorskim kategorijama bio je europski i državni prvak, prvak 1B HRL- sjever), RK „Dubrava“, Zagreb (kapetan ekipe 1HRL), RK Industrogradnja, Zagreb, RK Siscia, Sisak.
 • Voditelj i koordinator različitih rukometnih natjecanja, npr. WCG World Corporate Games, Zagreb, 2007, Sportske igre mladih, Zagreb 2006-7, Prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu 2004/5, 2005/6 i dr., rukometnih radionica za nastavnike TZK u osnovnim i srednjim školama (Zagreb 2005., Rovinj 2006., Zabok 2007., Zagreb 2009., Poreč 2010.) i sl.
 • Predavač na licencnim seminarima rukometnih trenera HRS-a (uz iskustvo vođenja stručnog programa)
 • Provodio je postupke dijagnostike, analize, interpretacije i prezentacije stanja treniranosti različitih selekcija, ekipa i pojedinaca, npr. ženske rukometne reprezentacije, kadetske i juniorske muške nacionalne selekcije, različitih prvoligaških i drugoligaških klubova (RK Medvešćak, RK Moslavina, RK Zagreb, RK Maksimir i dr.), reprezentacije u rukometu na pijesku i dr.
 • Osnivač, voditelj i koordinator studentske rukometne sekcije Kineziološkog fakulteta (formalno od 2007.)
 • Stručni voditelj međunarodnog rukometnog kampa Adriatic2014, za dječake i djevojčice (Jardar, Molde, Kjelsås, Frogner, i dr.), 22-28.06.2014., Poreč, Hrvatska
 • Stručni voditelj međunarodnog rukometnog kampa Adriatic2015 za dječake i djevojčice (Jardar, Molde, Kjelsås, Gjøvik, i dr.), 23-29.06.2015., Poreč, Hrvatska

Znanstvena djelatnost:

 • Matični broj znanstvenika:269321
 • 2011. Nacionalno vijeće za znanost RH donijelo odluku o izboru u znanstveno zvanje - znanstveni suradnik.
 • 2018. Nacionalno vijeće za znanost RH donijelo odluku o izboru u znanstveno zvanje - viši znanstveni suradnik.
 • Autor je ili koautor više znanstvenih (45 + 10 'reprinta') i stručnih (45) članaka, priopćenja i sažetaka, suradnik/koautor u dvije knjige. Sudjelovao je na više od 50 domaćih i međunarodnih konferencija, konvencija, seminara i skupova kao izlagač, sudionik ili organizator.
 • između više prezentacija radova na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima, prezentirao 13 radova na međunarodnim znanstvenim skupovima s međunarodnom recenzijom (12 znanstvenih, 1 stručni; 9 oralnih prezentacija i 4 poster prezentacije)
 • Prezentacija knjige „Rukomet – znanstvena istraživanja“ na 14.-oj ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske „Informatizacija u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj 21-25. Lipnja 2005.
 • kao asistent i suradnik sudjelovao od 2007. u znanstveno-istraživačkom projektu MZOS-a br. 34-0000000-2614 (voditelj dr.sc. D.Vuleta) „Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu“ (i kao suautor), od ak.god.2013/2014. U projektu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj dr.sc.V.Medved) „Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini“, i 2015.-te u projektu u suradnji sa gospodarstvom - IRCRO (voditelj dr.sc. M.Mišigoj Duraković u suradnji sa Citus d.o.o.) „Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela“, te različitim drugim formalnim i neformalnim programima znanstveno-nastavne suradnje i mobilnosti nastavnika (Erasmus i dr.)
 • Voditelj projekta: "Biomehanička analiza hoda bolesnika s ankilozantnim spondilitisom" (Suradnja Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i KBC Sestre milosrdnice; Voditelji projekta za KF doc.dr. Igor Gruić i doc.dr. Frane Grubišić za KBC SM)
 • Suradnik na projektu: "Sustav za praćenje rehabilitacije fizičkih funkcija temeljen na Internetu tijela" i voditelj projekta za KIF (Voditeljica projekta: Željka Lučev Vasić (MBZ: 303144) SuZG FER)
 • 2014. voditelj sekcije (Chair - Parallel Session 4) 'Health, Sports Performance and Support Technology', icSPORTS2014 - International Congress on Sport Sciences Research and Technology support, Rome, Italy, October 24-26, 2014.
 • Od 2014. član Laboratorija za biomehaniku (inicijator i koordinator/suvoditelj radno-istraživačke grupe Laboratorija za biomehaniku Instituta za kineziologiju)
 • u svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavao se u međunarodno prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu (znanstveno društveno-humanističko područje):
 • znanstveni boravak: Third International Summer School for Young Researchers in Piękna Góra, Poland, 29.05.-04.06.2005, organized by the Józef Pilsudski Academy of Physical Education, Warszaw,  Poland
 • AMES – Advanced Master of European Studies Program, Faculty of Political Science (in cooperation with Faculty of Law, IMO - Institute for international relations, Danish Government, in association with Croatian National Bank, World Bank, University of Oxford etc.) (2006-2007)
 • znanstveni boravak: Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Biomechanics Group, University of Salerno, Italy, 29.10.2014 – 5.11.2014., Erasmus+ mobilnost, Agencija za mobilnost

Nagrade i priznanja

 • Zahvalnica Zagrebačke sveučilišne športske udruge za poseban doprinos razvoju sveučilišnog sporta, Zagreb, listopad 2005.
 • Best paper award 2009. - 3rd Special Focus Symposium: Kinesiological Education – heading towards the future. Zadar, Hrvatska, November 2009.
 • Najbolji rad u području primijenjene kineziologije 2011. (koautor) - 20. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 21.-25. lipnja 2011.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

 1. Gruić, I. (2002) Analiza promjena u pokazateljima kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometašica u pripremnom periodu (diplomski rad). Kineziološki fakultet: Zagreb
 2. Gruić, I. (2006). Situacijska efikasnost muških rukometnih ekipa na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003 (magistarski rad). Zagreb: Kineziološki fakultet
 3. Gruić, I. (2009). The process of redefining of Croatian national identity and accession to European Union (Master thesis). Zagreb: Faculty of Political Sciences
 4. Gruić, I. (2011). Evaluacija metoda poučavanja elemenata rukometne tehnike (disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet

2.  ZNANSTVENI RADOVI

2.1.      Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima [1] (A1 radovi)

2.1.1. Gruić, I., D. Vuleta, D. Milanović (2006). Performance indicators of teams at the 2003 Men's World Handball Championship in Portugal. Kinesiology, 38(2), 164-175. (Indexed in: American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, EBSCO Publishing Inc., Bibliographic & Full Text Databases, Socieded Iberoamericana de Informacion Sientifica – Argentina, SPORT Discus, Index Copernicus)

2.1.2. Ohnjec, K., D. Vuleta, D. Milanović, I. Gruić (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for Women in Croatia. Kinesiology, 40(1), 69-79. (Indexed in: American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, EBSCO Publishing Inc., Bibliographic & Full Text Databases, Socieded Iberoamericana de Informacion Sientifica – Argentina, SPORT Discus, SCOPUS, Index Copernicus)

2.1.3. Vuleta, D., I. Gruić (2009). Changes in physical conditioning status of male students of the first year of Faculty of Kinesiology influenced by educational process. Acta Kinesiologica, International Scientific Journal of Kinesiology, 3(1), 34-37. (Indexed in: CAB Abstracts, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Global health Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Leisure Tourism Database, Nutrition Abstracts and Reviews Series A:Human and Experimental, ProQuest Cambridge CSA Physical Education Index, ProQuest Cambridge CSA Health and Safety Science Abstracts, ProQuest Cambridge CSA Biological Sciences, ProQuest Deep Indexing: Biological Sciences, CSA COS Scholar Universe Index Copernicus, EBSCO Sportdiscus)

2.1.4. Ohnjec K., Antekolović LJ.& Gruić I. (2010). Comparison of kinematic parameters of jump shot performance by female handball players of different ages (Usporedba kinematičkih parametara izvođenja skok-šuta rukometašica različitog uzrasta), Acta Kinesiologica 4 (2010) 2: 33‐40 (Indexed in: CAB Abstracts, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Global health Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Leisure Tourism Database, Nutrition Abstracts and Reviews Series A:Human and Experimental, ProQuest Cambridge CSA Physical Education Index, ProQuest Cambridge CSA Health and Safety Science Abstracts, ProQuest Cambridge CSA Biological Sciences, ProQuest Deep Indexing: Biological Sciences, CSA COS Scholar Universe Index Copernicus, EBSCO Sportdiscus)

2.1.5. Čižmek A., Ohnjec K., Vučetić V., Gruić I. (2010). Morphological differences of elite Croatian female handball players according to their game position (Razlike u morfološkim karakteristikama između vrhunskih hrvatskih rukometašica obzirom na igračku poziciju), Hrvatski Športsko-medicinski Vjesnik 2010; 25: 122-127 (Indeksirano u: BIOMEDICINA CROATICA, CAB abstracts, GLOBAL HEALTH)

2.1.6. Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. (2011). Comparison and analyses of differences in flexibility among top-level male and female handball players of different ages. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport Vol. 9, No 1, 2011, pp. 1 – 7 (Indeksirano u: EBSCO Publishing Inc., Bibliographic & Full Text Databases, SPORT Discus, Index Copernicus, ProQuest; DOAJ, SPONET, Google ScholarBeta, Kobson, SCIndex, Genamics JournalSeek)

2.1.7. Greblo, Zrinka; Gruić, Igor; Ohnjec, Katarina; Segedi, Ivan; Pedišić, Željko (2011). Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Vol.20 No.3(113) str.771-92. (Indeksirano u: Current Contents – Social & Behavioral Sciences, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Journal Citation Reports (Thomson Reuters); IBSS – International Bibliography of the Social Sciences (LSE); Political Science Complete, SocINDEX with Full Text (EBSCO); Scopus (Elsevier); Social Services Abstract, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts (CSA); Directory of Open Access Journals (Lund University Library); Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD))

2.2.      Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

2.2.1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2002). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference «Kinesiology – New perscpectives», Opatija, Croatia, September 25-29 (pp. 386-389). (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.2. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, K. Ohnjec (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Champonships for Men in Portugal. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference of Kinesiology „Science and Profession – Challenge for the Future“, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005 (pp. 470-473). (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.3. Gruić, I., D. Vuleta, D. Milanović, K. Ohnjec (2005). Influence of performace parameters of backcourt attackers on final outcomes of mathes of the 2003 World Handball Championships for Women in Croatia. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the  4th International Scientific Conference on Kinesiology „Science and Profession – Challenge for the Future“, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005 (pp. 474-477). (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.4. Gruić. I., D. Vuleta (2008). Comparison of physical conditioning status of the first and second league male handball players. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology Research Trends and Applications“, Zagreb, Croatia, September 10-14, 2008 (pp. 913-916. (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.5. Ohnjec, K., Gruić, I. (2008). Differences in basic motor abilities between young female team handball players. In Proceedings Book of 5th International scientific conference «Kinesiology Research Trends and Applications». Zagreb, 10-14. September, Croatia, pp.972-976. (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.6. Gruić,I., Vuleta, D., Bazzeo, M., Ohnjec, K. (2011). Situational efficiency of teams in female part of tournament in the World Beach Handball Championship in Cadiz. U Dragan Milanović i Goran Sporiš (ur.) Proceedings book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Zagreb, September 8-11, 2011 (str. 524-529). Zagreb: Faculty of  Kinesiology. (Indexed in: ISI Proceedings)

2.2.7. Rodić, S., Gruić, I., Ohnjec, K. (2011). Relations between basic and specific agility of younger handball players. U Dragan Milanović i Goran Sporiš (ur.) Proceedings book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Zagreb, September 8-11, 2011 (str. 524-529). Zagreb: Faculty of  Kinesiology. (Indexed in: ISI Proceedings)

2.3. Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zborniku sa međunarodnog znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

2.3.1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2003). Comparison of condition status of two elite Croation male handball players. In W. Starosta & W. Osinski (Eds.), Proceedings Book of International Conference of Sport Kinetics „New ideas in Sport Science: Current issues and perspectives“ (pp. 319-322). State School of Higher Vocational Education in Warsaw-Poznan-Leszno, Poland.

2.3.2. Vuleta, D.,  Milanović, D., Gruić, I., Jukić, I., Pašić, Z. (2006). Relations between indicators of basic motor abilities and results of goal throwing accuracy tests. U (glavni redaktor: Šestakov A. L.) redakcioni sovet „Vestnika južno-uralskogo gospodarstvenogo universiteta. Serija obrazovanie, zdravohranenie, fizičeskaja kuljtura, vbilusk 7, tom 2, No 3(58), pp. 93-96 (106-108), Rusija, Chelyabinssk

2.3.3. Gruić, I., D. Vuleta, I. Vrbik (2007). Analiza rezultatskog tijeka rukometnih utakmica. U Zbornik radova VII. konferencije o športu RZ Alpe – Jadran, Opatija, 31. svibnja – 3. lipnja 2007. (str. 367 – 372). Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH

2.3.4. Gruić, I., D. Vuleta, K. Ohnjec (2009). Razlike u brzinskoj izdržljivosti procijenjenoj testom 300 jarda. U Zbornik 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 20. i 21. veljače 2009. (str. 159-163).

2.3.5. Milinović, I., Gruić, I., Ohnjec, K. (2009). Ocjena važnosti pojedinih aktivnosti u slobodnom vremenu u odnosu na subjektivni doživljaj stupnja psihičke i fizičke kondicije studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom“, Zagreb, 21. i 22. veljače 2009. (str.151-158). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.3.6. Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2010). Razlike u eksplozivno – brzinsko – agilnosnim obilježjima kadetskih i seniorskih hrvatskih rukometnih reprezentativki. U  Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera. str. 263-265.

2.3.7. Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K. (2010). Analiza promjena u različitim manifestacijama eksplozivne snage, skočnosti, agilnosti i brzine rukometaša. U  Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera. str. 420-424.

2.3.8. Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2009).  Specific motor abilities among first year female students as the criterion for election and approach to handball course exam on Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.  (Specifične motoričke sposobnosti studentica 1. godine kao mjerilo izbora i pristupanja ispitnim rokovima na kolegiju rukomet na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). In Ivan Prskalo, Vladimir Findak & JankoStrel (ur.) Collected Papers of 3rd Special Focus Symposium: Kinesiological Education – heading towards the future. Zadar, Hrvatska, November 2009. (str. 110-117). Zagreb:  Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

2.3.9. Bulava B., Rodić S.& Gruić I. (2011). Utjecaj bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti na preciznost šutiranja u rukometu. U Ivan Prskalo (ur.) Zbornik radova 6. KONGRES FIEP – EUROPA, Poreč, Hrvatska,18. – 21. lipnja, 2011., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.3.10. Rodić S., Gruić I.& Ohnjec K. (2011). Relacije između bazične i specifičnih manifestacija agilnosti u rukometu. U Ivan Prskalo (ur.) Zbornik radova 6. KONGRES FIEP – EUROPA, Poreč, Hrvatska,18. – 21. lipnja, 2011., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Znanstveni rad, recenziran, objavljen u obliku sažetka u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (a2)

              

2.3.11. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, M. Matijević (2003). Training effects reflected as changes in certain motor abilities of top-level female handball players, VII international Scientific Congress “Modern Olympic Sport and Sport for All” Moscow, 24-27 May, 2003, Russia:pp 274-276.

2.3.12. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2006). Training effects reflected as changes in certain motor abilities of top-level female handball players. In Book of Abstracts, 4th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation“ Olympic Sport and Sport for All, 17-18 November, 2006. (pp. 71-72). Sofia: National Sports Academy „V. Levski“.

2.3.13. Milanović, D., D. Vuleta, I. Gruić (2003). Diagnostics of conditioning status of elite male handball players in Croatia. In: Book of abstracts 8thAnnual congress Europian College of Sport Science (Ed.: Erich Müler et al.), Salzburg, Austria, pp. 59

2.3.14. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, Matijević M. (2003). Physical conditioning status of Croatian top-level female handball players changed by the preparation period training programme, In: Book of abstracts 8th Annual congress Europian College of Sport Science (Ed.: Erich Müler et al.), Salzburg, Austria, pp.227-228.

2.3.15. Bartoluci S.&Gruić I. (2010). Sport and Politics in Croatia: Reinterpretation of Nationalism. In Book of abstracts of XVII World Congress of Sociology „Sociology on the move“, Gothenburg,Sweden 11.-17. July 2010., International Sociological Association, pp 178.

2.3.16. Gruić I.&Bartoluci S. (2010). Reinterpretation of national identities in sport: Iztok Puc – Case study. In Book of abstracts of XVII World Congress of Sociology „Sociology on the move“, Gothenburg, Sweden 11.-17. July 2010., International Sociological Association, pp. 39

2.3.17. Gruić I.&Ohnjec K. (2011). The legitimacy of unsportsmanlike behavior – perception of handball coaches in Croatia. World Congress „Sports and the Winds of Change – Past, Present and Future, Havana, Cuba 10-17. July 2011., International Sociology of Sport Association, pp .175

2.4. Znanstveni radovi objavljeni kao rad u zbornicima domaćih skupova, akoje objavljen u cjelini (A2 radovi)

2.4.1. Vuleta, D., D. Bedić, I. Gruić (2003). Povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti i brzine kretanja igrača s loptom u rukometu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa RH «Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Rovinj, 17.- 21. lipnja (str. 107-109).

2.4.2. Vuleta, D., Z. Šimenc, I. Gruić, S. Grujoski (2004). Vrednovanje tehničko-taktičkih elemenata vanjskih pucača u rukometu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Rovinj, 19-23. lipnja 2004 (str. 200-205).

2.4.3. Vuleta, D., D. Prelčec, I. Gruić (2004). Usporedba dvije skupine rukometaša različite kvalitete u pokazateljima kondicijske pripremljenosti. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Rovinj, 19-23. lipnja 2004 (str. 206-211).

2.4.4. Gruić, I., D. Vuleta, K. Ohnjec (2006). Utjecaj postignutih golova tijekom rukometnih utakmica Svjetskog prvenstva za žene u Hrvatskoj 2003. na konačni rezultat. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 20. – 24. lipnja (str. 126–132). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

2.4.5. Ohnjec  K., D. Vuleta, I. Gruić (2006). Utjecaj posebno programiranog treninga na promjene nekih bazičnih i specifičnih motoričkih  sposobnosti rukometašica mlađih kadetkinja. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj,  20. – 24. lipnja (str. 201 – 206). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.4.6. Gruić, I., D. Vuleta, K. Ohnjec, T. Horvat (2007). Analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša u pripremnom razdoblju. V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Hrvatske, 19. – 23. lipnja 2007., Poreč (str. 112-117).

2.4.7. Vrbik, Ivan; Gruić, Igor; Ohnjec, Katarina (2010). Razlike u nekim bazičnim motoričkim sposobnostima između učenika 5. i 6. razreda osnovne škole uključenih u košarkašku i rukometnu sekciju // Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske: "Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" / Findak, Vladimir (ur.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2010. 205-211

2.4.8. Belčić I., Marošević A.&Gruić I. (2011). Unilateralna opterećenja u rukometu – razlike u pokazateljima motoričke izvedbe dominantne i nedominantne strane tijela. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 21.-25. lipnja 2011. (str. 165-70.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.4.9. Rodić S., Gruić I.& Ohnjec K. (2011). Validacija mjernog instrumenta za procjenu specifične agilnosti rukometaša. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 21.-25. lipnja 2011. (str. 149-55.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.5. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u ostalim publikacijama (međunarodnom i stručnom časopis), kao reprint

2.5.1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, K. Ohnjec (2007): Influence of the goals scored in the different time periods of the game on the final outcomes of matches of the 2003 Men's World Handball Champonships, Portugal. 4th International scintific conference of kinesiology „Scinece and profession – challenger for the future“, EHF Web Periodical 07.

2.5.2. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2002). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. (reprint). Objavljeno u Handball periodical (2003), Issue 2, 35-39.

2.5.3. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2002). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. 3rd International scientific conference «Kinesiology – New perspectives». Opatija, 25-29. September, Croatia, 386-389. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. i sur. (2004). Rukomet-znanstvena istraživanja. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez. str. 251-256.

2.5.4. Gruić, I., Vuleta, D. (2008). Comparison of physical conditioning status of first and second league male handball players. In Proceedings Book of 4th International scientific conference «Kinesiology Research Trends and Applications». Zagreb, 10-14. September, Croatia, pp 913-916. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 175.-182.

2.5.5. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2003). Comparison of conditioning status of two Croatian elite male handball players. In Preecedins Book: New ideas in sport sciences: Current issues and perspectives (Ed.: Wlodzimierz Starosta and Wieslaw Osinski), Warsaw-Poznan-Leszno,  Poznan, 319-322. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 183.-188.

2.5.6. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, K. Ohnjec (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Men in Portugal. 4th International scientific conference «Kinesiology – New perspectives». Opatija, 7-11. September, Croatia, pp. 470-473. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 255.-262.

2.5.7. Gruić, I., Vuleta, D., Milanović, D. (2006). Performance indicators of teams at the 2003 Men's World Handball Championship in Portugal. Kinesiology, 38(2), 164-175. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 263.-280.

2.5.8. Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for women in Croatia. Kinesiology, 40 (1), 69-79. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 281.-296.

2.5.9. Vuleta, D.,  Milanović, D., Gruić, I., Jukić, I., Pašić, Z. (2006). Relations between indicators of basic motor abilities and results of goal throwing accuracy tests. U (glavni redaktor: Šestakov A. L.) redakcionni sovet „Vestnika južno-uralskogo gospodarstvenogo universiteta. Serija obrazovanie, zdravoohranenie, fizičeskaja kuljtura, vbilusk 7, tom 2, No 3(58), pp. 93-96 (106-108), Rusija, Chelyabinssk. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 305.-310.

2.5.10. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2002). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. 3rd International scientific conference «Kinesiology – New perspectives». Opatija, 25-29. September, Croatia, 386-389. (reprint). Objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb, pp 315.-320.

Udžbenici, knjige i skripte:

 • Vuleta D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez. – suradnik
 • Vuleta, D., Milanović, D. and Collegues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb – suradnik

3. STRUČNI RADOVI

3.1. Stručni radovi objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima:

 1.  Gruić, I., Vuleta, D. (2005). Razvoj eksplozivne snage tipa bacanja u rukometu. Kondicijski trening (Ur: Igor Jukić), Zagreb,1(3), 27-34.

3.2. Stručni rad objavljen u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa

3.2.1.      Gruić, I., D. Vuleta, Z. Šimenc (2003). Elementarne igre u funkciji specifične i situacijske pripremljenosti rukometaša. U: Zbornik radova «Kondicijska priprema sportaša», ZV. Zagreb, 514-518.

3.2.2.      Gruić, I., D. Vuleta, N. Marković, K. Ohnjec (2003). Voda u rukometu. U: Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja «Alpe-Adria», Rovinj, 198-205.

3.2.3.      Vuleta. D., D. Milanović, I. Gruić  (2003). Kondicijska priprema rukometaša, U: Zbornik  radova Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», ZV, Zagreb, 491-500.

3.2.4.      Červar, L., D. Vuleta, I. Gruić (2004). Specifična izdržljivost rukometaša. U: Zbornik  radova Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», KF, Zagreb.

3.2.5.      Vuleta D., I. Gruić, K. Ohnjec, D. Bedić (2004). Rukometni sadržaji u hrvatskom turizmu. U (Ur: Mato Bartolucci) «Sport u turizmu» - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa „Meneđment u sportu i turizmu“, Zagrebački Velesajam, 20-21. veljače 2004., Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 169-176.

3.2.6.      Gruić, I. (2007). Rukomet–samo sport ili aktivnost s funkcijom optimalnog biopsihosocijalnog razvoja djece i mladih? U Zbornik radova VII. konferencije o sportu Alpe Jadran, Opatija, 31.svibnja - 3.lipnja 2007. (str 207-211). Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH

3.2.7.      Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. (2007). Dijagnostički postupci za procjenu kondicijske pripremljenosti mlađih dobnih skupina u rukometu – problemi i prijedlozi. U D. Milanović, I. Jukić i S. Šimek (Ur.) Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2007», Zagreb, 23. i 24. veljače 2007. (str. 272-277). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

3.2.8.      Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. & Milanović, D. (2007). Mini handball in physical education curriculum for primary school children (Mini rukomet kao sadržaj nastave TZK u ranoj školskoj dobi). The 1st International Conference on Advances and Systems Research, Zadar , October 25. - 27. 2007. – elektronsko izdanje

3.2.9.      Ohnjec, K., Gruić, I., Vuleta, D. (2007). Analiza nekih pokazatelja situacijske efikasnosti Hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2006. godine. U N. Smajović, Nusret (ur.), Zbornik radova II. međunarodnog simpozija „ Nove tehnologije u sportu“, Sarajevo,13.-15.travnja 2007. (str. 128-132).

3.2.10.   Smajlagić, I. Vuleta, D., Gruić, I. (2007). Modeliranje pojedinačnog treninga bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti kadetske rukometne reprezentacije. Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2007», Zagreb, 23. i 24. veljače 2007. (str. 87-91). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske

3.2.11.   Ohnjec, K., Vuleta, D., Gruić, I. (2008). Rukomet na pijesku kao sadržaj programa kineziološke rekreacije za djecu srednje i starije školske dobi U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 23. i 24. veljače 2008. (str.87-95). Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3.2.12.   Gruić, I. (2009). Teorijski osvrt na transgeneracijske učinke bavljenja rukometnim I strukturalno srodnim aktivnostima u spektralno definiranom odnosu profesionalizma I slobodnog vremena. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom“, Zagreb, 21. i 22. veljače 2009. (str.105-112). Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3.2.13.   Gruić, I., Ohnjec, K. (2009). Sadržaji rukometne igre u didaktičkim radionicama za djecu predškolske I mlađe školske dobi – modaliteti primjene u slobodnom vremenu u funkciji unaprjeđenja općeg antropološkog statusa. U Mirna Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom“, Zagreb, 21. i 22. veljače 2009. (str. 251-256). Zagreb:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3.2.14.   Gruić, Igor, Katarina Ohnjec, Tatjana Trošt Bobić (2009). Programi treninga i natjecanja u vrhunskom ženskom rukometu u Hrvatskoj – incidencija ozljeđivanja kao posljedica neusklađenosti trendova i mogućnosti. U Fadila Gracin i Borna Klobučar (ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o sportu Alpe-Jadran, Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 86-96

3.2.15.   Vuleta, D., Gruić, I.& D. Milanović (2009). Mjerenje I vrednovanje funkcionalnih sposobnosti vrhunskih rukometaša I rukometašica u pripremnom periodu. U I. Jukić, D. Milanović, Cvita Gregov i S. Šalaj (Ur.) Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2009», Zagreb, 20. i 21. veljače 2009. (str. 327-331). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

3.2.16.   Ohnjec, K., Horvatin-Fučkar, M., Gruić, I. (2010). Elementary games in function of reaction speed development of young male and female team handball players (Elementarne igre u funkciji razvoja reaktibilnosti mladih rukometaša i rukometašica). 6th international scientific and expert symposium (ed. In Chief Pišot R., Štemberger V., Šimunić B., Dolenc P., Matej R.) „Contemporary views on the motor development of a child“, Portorož, Slovenia 274-277

 3.2.17. Ohnjec, K., Zoretić, D., Gruić, I. (2010). Fenomenologije salezijanskog pokreta i olimpizma u sportskom odgoju mladih u Hrvatskoj i svijetu. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić  (ur.) Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu str 210-215.

3.2.18.   Gruić, I. (2010). Kompleksne kineziološke aktivnosti i društveni život mladih. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić  (ur.) Zbornik radova Međunarodno znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu str 189-193.

3.3. Stručni radovi objavljeni u zborniku radova domaćeg skupa i ostalim publikacijama (zbornici, itd.):

3.3.1.      Gruić I., T. Jelavić-Mitrović, D. Bedić, (2003). Trening snage za mlađe dobne skupine u rukometu s naglaskom na prevenciju od ozljeđivanja. U: Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 144-146.

3.3.2.      Milanović, D., D. Vuleta, I. Gruić (2003). Suvremene metode kondicijske pripreme rukometaša s posebnim osvrtom na pripremni period. U: Zbornik radova 27. seminara rukometnih trenera, Zagreb, 41-60.

3.3.3.      Vuleta, D., I. Gruić, Milanović, L., J. Nakić D., Harasin (2003). Modeliranje pojedinačnog treninga kompleksne usmjerenosti u rukometu. U: Zbornik radova 27. seminara rukometnih trenera, Zagreb, 99-109.

3.3.4.      Gruić, I., L. Milanović, J. Nakić, D. Harasin (2004). Pretvarajući trening. U: Zbornik radova XXVIII seminara rukometnih trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza

3.3.5.      Vuleta, D., I. Gruić (2004): Stvaranje motoričkih navika u kolektivnom napadu. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 90-94.

3.3.6.      Jukić, I., D. Vuleta, I. Gruić, L. Milanović (2004): Izbor vježbi u treningu brzine u rukometu. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 17-22.

3.3.7.      Milanović , D., D. Vuleta, I. Jukić, S. Šimek, I. Gruić (2004): Dijagnostika treniranosti rukometaša u funkciji kondicijske pripreme. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 26-51.

3.3.8.      Gruić, I. (2005). Razrada nastavnih tema - RUKOMET. Seminar (koordinatori: B. Neljak&K. Pleša) stručnog usavršavanja učitelja/-ica u predmetnoj nastavi TZK u osnovnim školama, 1.OŠ „Bartol Kašić“, Zagreb, 08.srpanj 2005.

3.3.9.      Milanović , D., Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K.(2005): Anaerobni trening rukometaša u dvoranskim uvjetima. Zbornik radova XXIX seminara trenera, Zagreb, 06.-09. siječnja 2005. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 22-28.

3.3.10.   Vuleta, D., I. Gruić, K. Ohnjec (2005): Informatizacija u rukometu. U: Zbornik radova (ur. K. Delija) 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Informatizacija u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Rovinj 21-25. lipnja 2005. str. 256-261.

3.3.11.   Jukić, I., Gruić, I., (2006). Bazični i specifični energetski trening na rukometnom terenu. Zbornik radova XXX seminara trenera, Pula, 13.-15. siječnja 2006. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, (str. 3-7).

3.3.12.   Milanović, D., Vuleta, D., Jukić, I., Gruić, I., Šimek, S. (2006). Planiranje i programiranje treninga rukometaša od početnika do svjetskih prvaka. Zbornik radova XXX seminara trenera, Pula, 13.-15. siječnja 2006. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, (str. 7-33).

3.3.13.   Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Jukić, I. (2006). Mjerenje, vrednovanje i prezentacija kondicijske pripremljenosti u rukometu. Zbornik radova XXX seminara trenera, Pula, 13.-15. siječnja 2006. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, (str. 46-61).

3.3.14.   Gruić, I. (2007). Rukometni sadržaji u nastavi tzk u starijoj školskoj dobi, Seminar (voditelj: I.Vrhovec) stručnog aktiva TZK-a Srednjih škola Krapinsko-zagorske županije, Srednja škola „Zabok“, Zabok, 29. studeni 2007.

3.3.15.   Smajlagić, I., Vuleta, D., Gruić, I. (2007). Modeli kondicijske i tehničko-taktičke pripreme muške kadetske rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo 2006. u Estoniji. Zbornik radova XXXI seminara trenera, Zagreb, 04.-07. siječnja 2007. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 42-64.

3.3.16.   Ohnjec, K., Gruić, I., Vuleta, D., (2008). Rezultati hrvatskih rukometnih reprezentacija – pokazatelj trenutnog stanja.  U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 24.-28. lipnja 2008. (str. 340-345). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

3.3.17.   Vuleta, D., Gruić, I. (2008). Modeliranje individualnog rukometnog treninga. Zbornik radova XXXII. Seminar rukometnih trenera, Pula, 03-06.siječnja 2008., (elektronsko izdanje)

3.3.18.   Gruić, I. (2009). Primjena rukometnih sadržaja u nastavi TZK. U (voditelj programa: Ž. Štefanec) katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje MZOŠ-a, OŠ „Oranice“, Špansko, 07-08.siječanj 2009. Dostupno na: http://www.azoo.hr

3.3.19.   Milanović, D., D. Vuleta, M. Matijević, Z. Zovko& I. Gruić (2009). Operativni program rada u natjecateljskom periodu. Zbornik radova XXXIII. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 29.01.2009.-01.02.2009., (elektronsko izdanje)

3.3.20.   Bjelobrk, Mirela, Katarina Ohnjec i Igor Gruić (2009). Primjena poligona prepreka u radu sa rukometašicama mlađih dobnih skupina. U Boris Neljak (ur.) Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije", Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 262-263

3.3.21.   Gruić, Igor (2009). Metodički postupci u obučavanju elemenata tehnike u rukometu. U katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje MZOŠ-a, Stručni skup (voditelj: Željko Štefanac, AZOO MZOŠ) za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Grada Zagreba, I. Gimnazija, Zagreb, 28. kolovoz 2009., Dostupno na: http://www.azoo.hr/tekst/metodicki-postupci-u-obucavanju-tehnike-skoka-u-vis-/1863/10

3.3.22.   Vuleta D., Gruić I.&Ohnjec K (2010). Metodika poučavanja prizemljenja u rukometu. Zbornik radova XXXIV. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 29.01.2010.-01.02.2010.

3.3.23.   Ohnjec K.&Gruić I. (2011). Primjena različitih igara s loptom, situacijskih vježbi na principu „vrpce bez kraja“ u uvodno-pripremnom dijelu treninga u cilju razvoja funkcionalno-motoričkih sposobnosti i znanja. Zbornik radova XXXV. Seminara rukometnih trenera, Zadar, 21.01.2009.-23.01.2011. (elektronsko izdanje)

[1] citirano prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Nacionalno vijeće za znanost – NN 84/2005)

Izabrani projekti

 • Suradnik i koautor znanstveno-istraživačkog projekta MZT-a br. 34-0000000-2614 „Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu“ (voditelj: prof.dr.sc. Dinko Vuleta)
 • Suradnik u projektu Sveučilišta u Zagrebu „Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini“ (voditelj dr.sc.V.Medved)
 • Suradnik u projektu u suradnji sa gospodarstvom - IRCRO „Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela“ (voditelj dr.sc. M.Mišigoj Duraković u suradnji sa Citus d.o.o.)
 • Voditelj projekta: "Biomehanička analiza hoda bolesnika s ankilozantnim spondilitisom" (Suradnja Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i KBC Sestre milosrdnice; Voditelji projekta za KF doc.dr. Igor Gruić i doc.dr. Frane Grubišić za KBC SM)
 • Suradnik na projektu: "Sustav za praćenje rehabilitacije fizičkih funkcija temeljen na Internetu tijela" i voditelj projekta za KIF (Voditeljica projekta: Željka Lučev Vasić (MBZ: 303144) SuZG FER)

Povijest zaposlenja

 • 2002. angažiran je kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na predmetu Rukomet.
 • Od 2003. do danas radi kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na predmetu Rukomet.
 • 2023. izabran u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent na predmetu Rukomet