Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku
izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje
Soba:
Konzultacije:

prema dogovoru

emailom: ivana.nacinovic@efzg.hr

Telefon javni:
Telefon kućni:
E-mail: E-mail
Osobna stranica: www.efzg.hr/inacinovic
Zavod/Služba:Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Prikaži sve podatke

O vanjskom suradniku

izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

prema dogovoru

emailom: ivana.nacinovic@efzg.hr

Osobna stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2005.
Godina magistriranja:
2008.
Godina doktoriranja:
2011.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Dr. sc. Ivana Načinović Braje rođena je 23. lipnja 1982. godine u Puli. Osnovnu školu i Srednju školu Mate Blažine, usmjerenje opća gimnazija, završila je s izvrsnim uspjehom u Labinu. Kao stipendist Instituta otvoreno društvo treći razred srednje škole pohađala je u Velikoj Britaniji (Sherborne School for Girls).

Dodiplomski studij, smjer Organizacija i management, završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Organizacija i management“ s temom „Utjecaj organizacijske kulture na sustav nagrađivanja“. Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije završila je u lipnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju „Kompenzacije vrhovnih menadžera kao instrument korporativnog upravljanja

Od 1. ožujka 2005. godine zaposlena je u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na Katedri za organizaciju i management Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dana 25. listopada 2011. godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta na Katedri za organizaciju i management Ekonomskog fakulteta.

U akademskoj godini 2011/2012. izabrana je za vanjsku suradnicu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet „Osnove organizacije i menadžmenta“ na izbornom modulu Sportski menadžment na sveučilišnom studiju kineziologije.

Nastavni rad započela je u akademskoj godini 2004/2005., neposredno nakon stupanja u radni odnos na Ekonomskom fakultetu Zagreb, izvođenjem seminarske nastave iz kolegija „Poslovna organizacija“ na dodiplomskom studiju. Posljednjih godina izvodi seminarsku nastavu na preddiplomskom studiju iz kolegija „Organizacija“ i nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija „Kompenzacijski menadžment“. Dr. sc. Ivana Načinović je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ broj 067-0671204-0809 „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“ pod vodstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić. Sudjelovala je u međunarodnim projektima FP6 (studijski boravak u Njemačkoj u studenom 2007. godine, projekt MANVIS – Manufacturing Visions) te Tempus projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE (sudjelovanje na konferencijama 2009. i 2011. godine). Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavila više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova iz područja strategije i sustava nagrađivanja, organizacijske kulture, organizacije i organizacijskog dizajna. Sudjelovala je u izradi više znanstvenih i stručnih projekata. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja istraživačkog interesa.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

organizacija, organizacijski dizajn, kompenzacijski menadžment

Izabrani projekti

MZOŠ Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća

Povijest zaposlenja

2005 - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2004-2005 Holcim (Hrvatska) d.o.o.