Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
169
Konzultacije:

Utorkom 12.30-13.30 sati ili po dogovoru.

Telefon:
01 3658-769
Telefon kućni:
1769
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1997.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2010.
Na zavodu od:
2002.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Jadranka Vlašić (rođ. Brkić), rođena 22.06.1972. u Zagrebu, udana, majka dvoje djece, Hrvatica, državljanka RH.

         Osnovnu školu pohađala u Zagrebu te je završila 1986. godine s odličnim uspjehom. Iste godine upisala Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi u Zagrebu, koji je završila 1991. godine s odličnim uspjehom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1991. godine, a diplomirala je 1997. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski studij iz područja odgojnih znanosti, grana Kineziologija, modul kineziologija sporta upisala je 20. studenog 2001. godine. 28. ožujka 2006. obranila je magistarski rad pod naslovom "Povezanost motoričkih i morfoloških obilježja studentica s plesnom uspješnosti" i time stekla naslov magistra društvenih znanosti znanstvenog polja odgojnih znanosti, grana kineziologija. 07. srpnja 2010. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razlike između studentica i studenata u plesnoj uspješnosti i stavovima prema plesu" na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla naslov doktora društvenih znanosti znanstvenog polja odgojnih znanosti, grana kineziologija. 20. ožujka 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti – polje kineziologija, grana kineziologija sporta, za predmet Ples na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 08. travanja 2020. izabrana je u u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti – polje kineziologija, grana kineziologija sporta, za predmet Ples na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Dr. sc. Jadranka Vlašić

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Poglavlja u knjizi

1. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka.
Plesovi // Kineziološki fakultet : 1959.-2004. : građa za bibliografiju / Jaklinović-Fressl, Željka (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2004. Str. 132-136.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

1. Oreb, Goran; Ružić, Lana; Matković, Branka; Misigoj-Duraković, Marjeta; Vlasic, Jadranka; Ciliga Dubravka.
Physical fitness, menstrual cycle disorders and smoking habit in Croatian National Ballet and National Folk Dance Ensembles. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , 2; 279-283 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Katović, Darko.
RAZLIKE IZMEĐU STUDENTICA I STUDENATA U STAVOVIMA PREMA PLESU. // Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/ Science, movement and health. 12 (2012) , 2 supplement; 417-421 (članak, znanstveni).
2. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka; Zagorc, Meta.
UČINKOVITOST PLESNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI PLESAČA NARODNOG PLESA. // Sport Science. 4 (2011) , 1; 96-100 (članak, znanstveni).
3. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Vlašić, Jadranka.
Karakteristike sprinterskog trčanja djece predškolske i mlađe školske dobi. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 25 (2010) , 1; 3-8 (članak, znanstveni).
4. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Leščić, Stjepka.
POVEZANOST MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA S USPJEHOM U DRUŠTVENIM PLESOVIMA. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 24 (2009) , 1; 30-37 (članak, znanstveni).
5. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Furjan-Mandić, Gordana.
Motoričke i morfološke karakteristike studentica i efikasnost u izvođenju narodnih plesova.. // KINESIOLOGY International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology. 39 (2007) , 1; 49-61 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Čačković, Latica; Barić, Renata; Vlašić, Jadranka.
PSYCHOLOGICAL STRESS IN DANCESPORT. // Acta Kinesiologica. 6 (2012) , 2; 71-74 (članak, stručni).
2. Čačković, Latica; Barić, Renata; Vlašić, Jadranka.
THE NINE STEP CONNECTION MODEL AS ONE OF THE METHOD OF DANCE SPORT PSYCHOLOGICAL PREPARATIONS. // Sport science. 5 (2012) , 2; 98-101 (članak, stručni).
3. Čačković, Latica; Barić, Renata; Vlašić, Jadranka.
THE NINE STEP CONNECTION MODEL AS ONE OF THE METHOD OF DANCE SPORT PSYCHOLOGICAL PREPARATIONS. // Sport Science. 5 (2012) , 2; 98-101 (pregledni rad, stručni).
4. Čačković, Latica; Barić, Renata; Vlašić, Jadranka.
PSYCHOLOGICAL STRESS IN DANCESPORT. // Acta Kinesiologica. 6 (2012) , 2; 71-74 (pregledni rad, stručni).

Plenarna izlaganja

1. Čačković, Latica, Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka.
Višestrana i bazična kondicijska kondicijska priprema djece u sportskom plesu. // 11. godišnja međunarodna konferencija "Kondicijska priprema sportaša 2013" / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2013. 265-271 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Vlašić, J., Oreb, G., Katović, D.
Dance attitude differences between female and male students. // Book of Abstracts of 12th International Scientific Conference „Perspectives in Physical Education and Sport“ / Gevat, Cecilia (ur.).
Constanta : Ovidius University Press, 2012. 12-12 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
3. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka; Katović, Darko; Bijelić, Snežana.
POVEZANOST POHAĐANJA NASTAVE PLESA I PLESNE USPJEŠNOSTI STUDENTICA I STUDENATA // Book of Abstracts of 3rd International Scientific Conference „ Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“ / Simović, Slobodan (ur.).
Banja Luka : University Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, 2011. 49-49 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
4. Furjan-Mandić, Gordana; Roginek, Silvija; Petrovečki Roberta; Vlašić, Jadranka; Zaletel, Petra.
Utjecaj naprednih pilates vježbi na neka morfološka obilježja žena. // Proceeding of the 2nd International Conference "Contemporary Kinesiology" Mostar 14-16.12.2007. / Maleš, Boris (ur.).
Split : RePrint, Split, 2007. 125-127 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Dobrila, Iva; Vlašić, Jadranka; Andrijašević, Mirna.
Ronjenje u programu turističke ponude // Međunarodni znanstveni skup Menedžment u sportu i turizmu : zbornik radova / Bartoluci, Mato (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2004. 272-277 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Zeković, Zorica.
Elementane igre u radu s djecom predškolske dobi u plesnoj školi // Otrok v gibanju / Pišot, Rado ; Štamberger, Vesna ; Zurc, Joca ; Obid, Alenka (ur.).
Koper : University of Primorska, 2004. 178-179 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
7. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Furjan-Mandić, Gordana.
Aerobika u kondicijskoj pripremi plesača // Kondicijska priprema sportaša / Milanović, Dragan ; Jukić, Igor (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, Zagrebački športski savez, 2003. 473-476 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
8. Oreb, Goran; Furjan-Mandić, Gordana; Vlašić, Jadranka.
Kvadrat-tlocrtni lik u podučavanju plesnih struktura // Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH / Findak, Vladimir ; Milanović, Dragan ; Relac, Mirko (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2002. 365-367 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Cigrovski, Vjekoslav; Božić, Igor; Prlenda, Nikola; Matković, Bojan; Vlašić, Jadranka.
KONSTRUKCIJA SKALE ZA PROCJENU STAVA PREMA SKIJANJU // Proceeding book “4th International scientific conference Anthropological aspects of sports, physical education and recreation”. / Simović, Sloboda ; Stanković, Veroljub (ur.).
Banja Luka : Univerzitet Banja Luka, 2013. 113-119 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Radaš, Josipa; Furjan-Mandić, Gordana; Vlašić, Jadranka.
The connection of the rhythm test results and the grade in performing obligatory ball routine in rhythmic gymnastics // .
(poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Radaš, Josipa.
Relation of the rhythm and success in dancing // .
(poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka; Katović, Darko; Bijelić, Snežana.
POVEZANOST POHAĐANJA NASTAVE PLESA I PLESNE USPJEŠNOSTI STUDENTICA I STUDENATA // "Anthropological aspects of sports, physical education and recreation." / Simović, Slobodan (ur.).
Banja Luka : University Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, 2012. 11-18 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka; Cigrovski, Vjekoslav; Prlenda, Nikola; Radman, Ivan.
RELATIONSHIP BETWEEN RHYTHM AND LEARNING ALPINE SKIING TECHNIQUE // Physical education in the 21st century-pupils competencies / Prskalo Ivan, Novak Dario (ur.).
Zagreb : Hrvatski Kineziološki savez., 2011. 640-646 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Vlašić, Jadranka; Leščić, Stjepka; Oreb, Goran.
Stav prema plesu studentica i studenata kineziološkog fakulteta // Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja / Andrijašević, Mirna ; Jurakić, Danijel (ur.).
Osijek : Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 2011. 140-141 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Vlašić, Jadranka; Leščić, Stjepka; Oreb, Goran.
Povezanost pohađanja nastave plesa i plesne uspješnosti // Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology "Integrative Power of Kinesiology" / Milanović, Dragan ; Sporiš, Goran (ur.).
Zagreb : Faculty of Kinesiology, 2011. 321-325 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Prlenda, Nikola; Zagorc, Meta.
Povezanost ravnoteže i plesne uspješnosti // Exercise and quality of life / Mikalački, Milena ; Bala, Gustav (ur.).
Novi Sad : Faculty of sport and physical education University of Novi Sad, 2011. 217-220 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Oreb, Goran; Vlašić, Jadranka; Rausavljević, Nikola.
Utjecaj kružnog treninga na neke funkcionalne i motoričke sposobnosti žena srednje životne dobi // Congreso de la asociacion international de escuelas sup de educacion fisica (AIESEP).
A Coruna : Centro de Formacion Alto Rendimento, 2010. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Oreb, Goran; Matković, Branka; Vlašić, Jadranka; Kostić, Radmila.
Struktura funkcionalnih sposobnosti plesača. // Proceedings of the 2nd International Conference "Comtemporary Kinesiology" Mostar 14-16 December 2007. / Maleš, Boris (ur.).
Split : RePrint-Split, 2007. 196-200 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Dimitrijević, Violeta; Sporiš, Goran; Trošt, Tatjana; Vlašić, Jadranka.
Differences in certain motor abilities of the full-time kinesiology students and part-time sport coaching students. // Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 2005, « ; Science and Profession – Challenge for the Future» ;.
2005. 133-135 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Vlašić, Jadranka; Barić, Renata; Oreb, Goran; Kasović, Mario.
Exercise motives in middle-aged and eldery female population // Proceedings of the 3rd Internetional scientific conference Kinesiology-new perspectives / Milanović Dragan, Prot, Franjo (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2002. 462-466 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Hrs, Jana; Horvatin-Fučkar, Maja; Vlašić, Jadranka.
Elementarne igre za slijepe i slabovidne osobe // Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja / Andrijašević, Mirna ; Jurakić, Danijel (ur.).
Osijek : Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 2011. 305-310 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Leščić, Stjepka.
Posebnosti kola kao metodičko-organizacijskog oblika rada u nastavi plesa. // Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa RH. / Neljak, Boris (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2009. 349-351 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Vlašić, Jadranka; Furjan-Mandić, Gordana; Oreb, Goran; Ferderber, Nataša.
Mažoret-ples za sve generacije. // Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. / Andrijašević, Mirna (ur.).
Zagreb, 2008. 311-317 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
4. Vlašić, Jadranka; Oreb, Goran; Hotvatin-Fučkar, Maja.
Prednosti primjene plesa u radu s djecom predškolske dobi. // Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života. / Andrijašević, Mirna (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2007. 239-244 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
5. Dimitrijević, Violeta; Sporiš, Goran; Trošt, Tatjana; Vlašić, Jadranka.
Differences in some Motor Abilities and Morphological Characteristics between the Regular Student of The Faculty of Kinesiology and outdook Students of The High School for Coaches // 4th International Scientific Conference on Kinesiology - Science and Profession - Challenge for the Future : Proceedings book / Milanović Dragan ; Prot, Franjo (ur.).
Zagreb : Faculty of Kinesiology, 2005. 133-135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Koršić, Marta; Kasović, Mario; Vlašić Jadranka.
Dobrobiti i pravila redovitog tjelesnog vježbanja starijih osoba // Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa RH / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2005. 306-310 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Dobrila, Iva; Vlašić, Jadranka; Andrijašević, Mirna.
Ronjenje u programu turističke ponude // Menedžment u sportu i turizmu / Bartoluci, Mato (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2004. 272-277 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Disertacije

1. Vlašić, Jadranka.
Razlike između studentica i studenata u plesnoj uspješnosti i stavovima prema plesu / doktorska disertacija.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 07.07. 2010, 178 str. Voditelj: Oreb, Goran.Vrh

Magistarski radovi

1. Vlašić, Jadranka.
Povezanost motoričkih i morfoloških obilježja studentica s plesnom uspješnosti / magistarski rad.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 28.03. 2006., 143 str. Voditelj: Oreb, Goran.

Druge vrste radova

1. Kasović, Mario; Vlašić, Jadranka; Antolić, Tatjana.
Vježbajmo zajedno: vježbe snage i stabilnosti trupa, 2007. (popularan rad).
2. Kasović, Mario; Vlašić, Jadranka; Antolić, Tatjana.
Vježbajmo zajedno: složenije vježbe za prevenciju padova starijih osoba, 2007. (popularan rad).
3. Kasović, Mario; Vlašić, Jadranka; Antolić, Tatjana.
Vježbajmo zajedno: jednostavnije vježbe za prevenciju padova starijih osoba, 2007. (popularan rad).
4. Kasović, Mario; Vlašić, Jadranka; Antolić, Tatjana.
Vježbajmo zajedno: važnost prevencije padova starijih osoba, 2007. (popularan rad).

Profesionalni interesi i članstva

Stručno i znanstveno usavršavanje u području plesa i kineziologije sporta.

Izabrani projekti

1. 0034004 "Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika lokomocije" prof. dr. sc. Vladimir Medved

2. 0034214 "Praćenje promjena antropološkog statusa djece u hrvačkim sportovima" prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

3. 0342340 "Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša" prof. dr. sc. Mladen Mejovšek

Povijest zaposlenja

Od 23. listopada do 30. prosinca 1999. zaposlena je kao profesor TZK u osnovnim školama A. B. Šimića i A. Mihanovića. Od 2000. do 2002. zaposlena je u Baletnom studiju Edite Cebalo kao plesni pedagog. Kao demonstrator a kasnije kao vanjski suradnik sudjelovala je na predmetu Ples na Sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1993. sve do 01. travnja 2002. kada je zaposlena na Kineziološkom fakultetu kao znanstvena novakinja na projektu br. 0034004 "Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika lokomocije" prof. dr. sc. Vladimira Medveda s nastavnom obvezom iz predmeta Ples. Od 01. prosinca 2002. vezana je uz projekt br. 0034214 "Praćenje promjena antropološkog statusa djece u hrvačkim sportovima" prof. dr. sc. Hrvoja Sertića. 06. lipnja 2002. godine izabrana je za istraživača u istraživačkom zvanju Mlađi asistent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za sport. Od 01.ožujka 2007. angažirana je na projektu br. 0342340 "Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša" prof. dr. sc. Mladena Mejovšeka. 10. listopada 2011. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje kineziologija. 20. ožujka 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 08. travanja 2020. izabrana je u u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti – polje kineziologija, grana kineziologija sporta, za predmet Ples na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.