Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Josipa Nakić

Zvanje: docent

Funkcija: docent

Soba:
40/3
Konzultacije:

Prema dogovoru putem e-maila ili osobno na fakultetu.

Telefon:
01 3658 603
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2001.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2011.

Nastava

Životopis

Josipa Nakić je rođena 08.10.1976. u Šibeniku, Hrvatska. Državljanka je Republike Hrvatske i po nacionalnosti Hrvatica. Majka je dvoje djece.

Osnovnu i srednju laborantsku školu završila je u Šibeniku. Bavila se sportskom gimnastikom i košarkom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je upisuje 1996.

1999/2000 dobiva Rektorovu nagradu  Sveučilišta u Zagrebu za najbolji znanstveni studentski rad s temom Praćenje nekih pokazatelja kondicijske pripremljenosti u polugodišnjem makrociklusu treninga vrhunskih košarkaša (mentor: prof.dr.sc. Igor Jukić).

2001 diplomira s temom Praćenje promjena u rezultatima motoričkih i funkcionalnih testova kod vrhunskih mladih košarkašica (mentor: prof.dr.sc. Igor Jukić).

2004 magistrira s temom Razlike u standardnim i izvedenim parametrima situacijske učinkovitosti između muških i ženskih košarkaških ekipa na seniorskim košarkaškim Europskim prvenstvima 2003 (mentor: prof.dr.sc. Igor Jukić).

2011. brani doktorsku disertaciju na temu Kontralateralni učinci unilateralnog treninga jakosti na mišićnu funkciju i ravnotežu tjelesno aktivnih žena (mentor: prof.dr.sc. Goran Marković).

Od 2005. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na projektu prof. dr. Dragana Milanovića br. 034-0342610-2609 Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja, te na predmetu Osnovne kineziološke transformacije (OKT-žene), a od 2014/2015 na predmetu Osnovne kineziološke transformacije 1.

Od 1.5.2018. je zaposlena u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu DOCENT na predmetu Osnovne kineziološke transformacije 1 pri Zavodu za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izabrane publikacije

 1. Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi)
  1. Bradić (Nakić) J., Bradić, A., Pašalić E. (2006.). Razlike u standardnim parametrima situacijske učinkovitosti između pobjedničkih i poraženih ekipa na Seniorskim košarkaškim europskim prvenstvima 2003. godine. Homosporticus, 9(2):64-69.
  2. Pašalić, E., Bradić, A., Manić, G., Bradić (Nakić), J., Idrizović, K. (2008). Klaster analiza sadržaja za razvoj i održavanje različitih dimenzija snage. Homosporticus, godina 10, broj 1, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
  3. Bradić, A., Bradić (Nakić), J., Pašalić, E., Marković, G. (2009.). Isokinetic leg strength profile of elite male basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(4):1332-1337.
  4. Kovačević, E., Bradić (Nakić), J., Bejdić A., Abazović E. i Bradić A. (2010). Unilateral profile of dynamic balance of female students of faculty of sport and physical education. Homosporticus, 14(1):25-30.
  5. Kovačević, E., Abazović E., Bradić (Nakić), J., Vrcić, M. (2012). The predictive value of isokinetic assessment on the explosive strength of the lower extremities. Homosporticus, 14(1): 49-55.
  6. Bradić (Nakić), J., Kovačević, E.,  Abazović E. (2012). Dorsiflexion range of motion does not significantly influence balance in physically active young women. Homosporticus, 14 (2): 19-22.
  7. Kovačević, E., Abazović, E., Vrcić, M., Bradić (Nakić), J. (2013). The Effects of Concentric Isokinetic Training on Jumping Performance. HomoSporticus, 15(2):29-36.
  8. Abazović, E., Kovačević, E., Kovač, S., Bradić (Nakić) J. (2015). The effect of training of the non-dominant knee muscles on ipsi- and contralateral strength gains.  Isokinetics and Exercise Science 23 (3), 177-182.

 

 

 1. Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)
  1. Nakić, J., Tkalčić, S., Jukić, I. (2005.). Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams participating in the 2003 european championships. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and proffesion - Challenge for the future“. Opatija, 526 - 528.
  2. Tkalčić, S., Nakić, J., Šimek, S. (2005.). Differences in motor abilities between "young-senior" and "cadet" female basketball players. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and proffesion - Challenge for the future“. Opatija, 385 - 386.
  3. Bradić (Nakić), J., Kovačević, E., Babajić, F. (2011). Effects of unilateral strength training on balance performance. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“. Opatija, 82-85.
  4. Bradić, A., Kovačević, E., Bradić, J. (2011). Differences in the size of unilateral isokinetic effects in regard to angular speed of training. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Opatija, 77-81.
  5. Mekić, A., Abazović, E., Kovačević, E., Nakić, J. (2017) The effects of equal volume isotonic and isokinetic knee extensors training on strength gains. Proceedings book of 8th International scientific Conference on Kinesiology „20th Annoversary“. Opatija, 157-161.
  6. Nakić, J., Kovačević E., Abazović, E. (2017). Occupational kinesiology – manual handling. Proceedings book of 8th International scientific Conference on Kinesiology „20th Annoversary“. Opatija, 631-634.

 

 1. Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini  (A2 radovi)
  1. Nakić, J., Maršić, T. (2000.) Praćenje nekih pokazatelja kondicijske pripremljenosti u polugodišnjem makrociklusu treninga vrhunskih košarkaša. Zbornik radova 9. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 175 – 177.
  2. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Primjena homogenih grupa u kondicijskoj pripremi košarkaša/ica. U Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 66 – 69. 
  3. Trošt, T., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S., Nakić, J. (2005). Učestalost ozljeđivanja članova Hrvatske košarkaške reprezentacije. Nove tehnologije u sportu. Sarajevo, 450 - 452.
  4. Tkalčić, S., Bradić (Nakić), J., Gregov, C. (2007.). Utjecaj šuterskih koeficijenata na ukupnu uspješnost košarkašica juniorske dobi. Zbornik naučnih i stručnih radova,  Nove tehnologije u sportu. Sarajevo, 184 - 188.
  5. Tkalčić, S., Bradić (Nakić), J., Bradić, A., Gregov, C. (2007). Relacije količine potkožnog masnog tkiva i standardnih parametara situacijske efikasnosti košarkašica juniorske dobi. U Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Opatija, 238 - 243.
  6. Nakić, J., Pofuk, G, Dijaković, M. (2017). Lidl Hrvatska nastavlja s projektom: Pravilnim kretanjem do zdravlja – Trgovine. Zbornik radova 9. Konferencije o društveno odgovornom poslovanju - DOP. Zagreb, 21.  i 22. studenoga 2017., 279-288.

 

 1. Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima skupova
  1. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Čustonja, Z. (2003). Monitoring of some indicators of physical fitness in a half-year cycle of training of top basketball players. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science, Institute of Sport Science University of Salzburg, Austria.
  2. Nakić, J., Jukic, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Bradić A., Pašalić, E. (2005.)  Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams partipating in the 2003 European Championships. European College of Sport Science, Belgrade, 347.
  3. Bradić, A., Jukić, I., Pašalić, E., Bradić (Nakić), J. (2007). Program suplementacije prema usmjerenosti kondicijskih treninga košarkaške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za europsko prvenstvu u košarci (Španjolska 2007. godine). Zbornik radova s  I. Međunarodnog kongresa sportske prehrane i suplementacije. Beograd,  63-65.
  4. Bradić (Nakić), J., Bradić, A., Kovačević, E. (2011). The effects of unilateral strength training on contralateral balance performance. European College of Sport Science, Liverpool, str. 334. 
  5. Bradić (Nakić), J., Kovačević, E., Bradić, A. (2012). Effects of unilateral strength training on contralateral one - legged standing balance. The 8th International Conference on Strength Training, 2012, Oslo, Norwegian.

 

 1. Sudjelovanje na znanstvenim i znanstveno stručnim skupovima

Aktivni sam sudionik i izlagač:

 • 9. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2000.
 • 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2003.
 • 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and proffesion - Challenge for the future“. Opatija, 2005.
 • 15. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  2006.
 • 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske“, Opatija, 2007.
 • Nove tehnologije u sportu. Znanstveno stručna konferencija, Sarajevo, 2007.
 • 4th International scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“. Opatija, 2011.
 • The 8th International Conference on Strength Training. Oslo, Norwegian, 2012.
 • 7. Konferencija o društveno odgovornom poslovanju. Zagreb, hotel Esplanada.
 • The 8th International Scientific Conference on Kinesiology “20th Anniversary”, Opatija, Croatia, 2017.
 • 9. Konferencija o društveno odgovornom poslovanju. Zagreb, hotel Esplanada, 2017.

 

 1. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima
  1. Nakić, J. (2003.). Dinamičko istezanje. Kondicijski trening, 1(1): 18 – 21.
  2. Nakić, J. (2004.). Plan i program priprema hrvatske mlade ženske košarkaške  selekcije za Svjetsko prvenstvo u Šibeniku 2003. godine, (2004). Kondicijski trening, 2(2): 59 – 64.
  3. Bradić (Nakić), J., Bradić, A., Ukić, M., Kovačević, E., Babajić, F. (2011). Redoslijed vježbi istezanja. Kondicijski trening, 9(2): 18 - 21.
  4. Bradić (Nakić), J., Kovačević, E., Vuk, S. (2014). Važnost istezanja pregibača u zglobu kuka kod žena. Kondicijski trening, 12(1): 27 - 31.
  5. Nakić, J., Jugo, L., (2015). Lidl Hrvatska predvoditelj svjetskog trenda u Hrvatskoj „Pravilnim kretanjem do zdravlja“. Časopis Suvremena Trgovina, Vol 40, broj 6.
  6. Nakić, J., (2017). Lidl Hrvatska nastavlja s inicijativom pravilnim kretanjem do zdravlja. Časopis Suvremena Trgovina, Vol 42, broj 1.
  7. Nakić, J., Kovačević, E., Abazović, E. (2017). Prednji i stražnji nagib zdjelice. Kondicijski trening, 15(1): 30-35.

 

 1. Stručni radovi objavljeni u zbornicima domaćih skupova
  1. Jukić, I.,Milanović, D., Jandrić, B., Puhak, S., Šimek, S., Nakić, J., Milanović, L. (2001). Sportaši u zagrebačkom sportu. Zbornik radova sa stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb, 49-59.
  2. Jukić, I.,Milanović, D., Varvodić, I., Antekolović, Lj., Belušić, H., Čustonja, Z., Matić, M., Milanović, L., Nakić, J., Rukavina, D., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001.). Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. Zbornik radova sa stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta. Zagreb, 104-112.
  3. Jukić, I.,Milanović, D., Vuleta, D., Harasin, D., Komes, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2001, 2002.). Preventivni kondicijski trening u rukometu. Zbornik radova sa 25. i 26. seminara za rukometne trenere. Pula, 119 - 124.
  4. Harasin, D., Antekolović, Lj., Milanović, L., Nakić J. (2001.). Sustavi treninga s teretom. U Zbornik radova 10. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.  239 – 241.
  5. Jukić, I., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D., Nakić, J., Milanović, L. (2002.). Individualni dopunski trening. Zbornik radova znanstveno stručnog skupa “Dopunski sadržaji sportske pripreme”, Zagreb, 16 - 21.
  6. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D., Nakić, J. (2002.). Prevencijski kondicijski trening. Zbornik radova znanstveno stručnog skupa “Dopunski sadržaji sportske pripreme”, Zagreb, 22 - 28.
  7. Šimek, S., Čustonja, Z., Nakić, J. (2002.). Programiranje treninga s opterećenjema kod žena. U Zbornik radova 11. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 93 – 95.   
  8. Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z. Milanović, L., Nakić, J. (2003.). Kondicijski trening u vodi. Zbornik radova V. konferencije o sportu Alpe-Jadran, 143-153.
  9. Vuleta, D., Gruić, I., Milanović, L., Nakić, J., Harasin, D. (2003.). Modeliranje pojedinačnog treninga kompleksne usmjerenosti u rukometu. Zbornik radova 27 seminara rukometnih trenera, 99-109.
  10. Čustonja, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Intervalna metoda rada. U Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 128 – 130.
  11. Nakić, J. (2004.). Metodika treninga fleksibilnosti mlađih dobnih kategorija u rukometu. Zbornik radova sa 28-og seminara za rukometne trenere, 71-77.
  12. Rak, M., Nakić, J. (2005.) Oporavak sportaša nakon treninga i natjecanja-praktična iskustva. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: Oporavak u sportu, 155 – 162.
  13. Tkalčić, S., Nakić, J., Jukić, I. (2005.). Korištenje kompjuterske obrade podataka u programiranju trenažnog rada. U Zbornik radova 14. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj378 – 380.
  14. Tkalčić, S., Bradić (Nakić),, J., Bradić, A. (2006). Učinci detreniranja. U Zbornik radova 15. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  489-491.
  15. Bradić, J., Bradić, A., Tkalčić, S., Šebić-Zuhrić, L. (2006.). Istezanje i prevencija ozljeda. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: Prevencija ozljeda u sportu, 107 – 115.
  16. Bradić A., Rađo, I., Pašalić, E., Bradić (Nakić), J., Marković, G. (2008). Trening jakosti u natjecateljskom razdoblju: praktični primjeri iz individualnih i timskih sportova. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: 59 - 61.
  17. Bradić (Nakić), J., Kovačević, E. (2012). Intenzifikacija u treningu fleksibilnosti. U Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  265-269.
  18. Bradić , A., Mavrin Jeličić, M., Bradić (Nakić), J. (2012). MBS („Movement Balance System“) u funkciji poboljšanja kvalitete pokreta kao temelja kvalitete života djece i omladine. U Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  262-264.
  19. Kovačevć, E., Abazović, E., Bradić (Nakić), J., Bradić, A., Babajić, F., Pojskić, H. (2013). Primjena i učinci vibracijskog treninga cijelog tijela na jakost i snagu. Kondicijska priprema sportaša. 404-8.
  20. Kovačević, E., Abazović, E., Babajić, F., Bradić (Nakić), J. (2014). Fiziološki odgovor na vibracijski trening cijelog tijela u cilju razvoja jakosti i snage. Kondicijska priprema sportaša 2014 (12. godišnja međunarodna konferencija), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  21. Kovačević, E., Abazović, E., Babajić, F., Vrcić, M., Bradić (Nakić), J. (2015). Uloga i specifičnosti uporabe vibracijskog stimulusa u procesu oporavka. Kondicijska priprema sportaša, 257-260.
  22. Nakić, J. (2015). Lidl Hrvatska Odjel odnosa s javnošću, interne novine Lidl Hrvatske: Zajedno, broj 8, Pravilnim kretanjem do zdravlja – dizanje tereta u centralnim skladištima, 31-32.
  23. Zelić, I., Jugo, L., Nakić, J. (2015). Pravilnim kretanjem do zdravlja. Zbornik radova 7. Konferencije o društveno odgovornom poslovanju. Zagreb, 1. Prosinac 2015., 387-398.
  24. Abazović, E., Kazazović, E., Kovačević, E., Vrcić, Nakić, J., Paravlić, A. (2018). Tenziomiografija i njena uporaba. Kondicijska priprema sportaša 2018 (15. godišnja međunarodna konferencija), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 70-74.

 

 1. Stručni radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih skupova

 

  1. Milanović, L., Jukić, I., Nakić, J., Čustonja, Z. (2003.). Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 54 - 61.
  2. Šimek, S., Nakić, J., Trošt, T. (2003.). Specifičnosti kondicijskoga treninga sportašica. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 64 - 72.
  3. Nakić, J. (2003.). Metodika treninga fleksibilnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 256-263.
  4. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Marković, G. (2003.). Metodika treninga agilnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 271 - 277.
  5. Jukić, I., Komes, Z., Šimek, S., Milanović, L., Nakić, J., Trošt, T. (2003.). Metodika proprioceptivnog treninga. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 289-295.
  6. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Kondicijska priprema u košarci. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 380-389.
  7. Nakić, J. (2003.). Obrada i interpretacija rezultata dobivenih dijagnostičkim postupcima u košarci. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 395-399. 
  8. Tkalčić, S., Gregov, C., Bradić (Nakić), J. (2007). Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija-metoda unapređenja učinkovitosti živčano-mišićnog sustava. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija: Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života, 337-343. 

                                                       

 1. Stručni priručnici
  1. Josipa Nakić (2015). Pravilnim kretanjem do zdravlja-Skladišta“. Stručni priručnik o pravilnim načinima kretanja i rada na specifičnim radnim mjestima u skladištima Lidla, a s ciljem prevencije mišićno-koštanih poremećaja s naglaskom na kralježnicu. Priručnik je napisan u okviru stručnog projekta i ugovora o poslovnoj suradnji koji je potpisan između Kineziološkog fakulteta i LIDL Hrvatska d.o.o.k.d. 14.10.2014.
  2. Josipa Nakić (2016). Pravilnim kretanjem do zdravlja-Trgovine“. Stručni priručnik o pravilnim načinima kretanja i rada na specifičnim radnim mjestima u trgovinama Lidla, a s ciljem prevencije mišićno-koštanih poremećaja s naglaskom na kralježnicu. Priručnik je napisan u okviru stručnog projekta i ugovora o poslovnoj suradnji koji je potpisan između Kineziološkog fakulteta i LIDL Hrvatska d.o.o.k.d. 20.7.2016.
  3. Josipa Nakić (2017). Pravilne kretnje i pravilno kretanje s ciljem sprječavanja bolova u kralježnici. Stručni priručnik koji je napisan za uredske radnike Ina d.d. Industrija nafte.
  4. Josipa Nakić (2017). Pravilno sjedenje u uredu s ciljem sprječavanja bolova u kralježnici. Stručni priručnik koji je napisan za uredske radnike Ina d.d. Industrija nafte.
  5. Josipa Nakić (2017). Vježbanje u uredu s ciljem sprječavanja deformacija i bolova u kralježnici. Stručni priručnik koji je napisan za uredske radnike Ina d.d. Industrija nafte.
  6. Josipa Nakić (2017). Tehnike sigurnog ulaska i izlaska iz vozila preko 2,5t. Stručni priručnik koji je napisan za vozače Ina d.d. Industrija nafte.
  7. Josipa Nakić (2017). Pravilno rukovanje teretom. Stručni priručnik koji je napisan za fizičke radnike Ina d.d. Industrija nafte. Obrađene su specifičnosti radnih mjesta: alatničar za cijevni alat, alatničar za podzemnu opremu, skladištar, radnik na benzinskoj pumpi.

 

 

 

 

                

 

­­­­                                

 

 

Izabrani projekti

Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme

(0034217)

Voditelj: prof.dr. Dragan Milanović

Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja (034-0342610-2609)
Voditelj: prof. dr. Dragan Milanović