Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
202
Konzultacije:

Srijeda 10-12 sati

 

po dogovoru na mail

Telefon:
+38513658609
Telefon kućni:
1609
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta , Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1995.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2009.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Lidija Petrinović rođena 8.1.1971. u Zagrebu, Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske.
Školovanje: Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu upisala je 1990.godine, a diplomirala 1995.godine te stekla zvanje “Profesor fizičke kulture, na izbornom predmetu osoposobljena za rad u kineziterapiji”. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na poslijediplomskom studiju Biološke antropologije stekla je titulu magistra prirodnih znanosti 2005.godine, obranom magistarskog rada pod vodstvom prof.dr.sc. Pavla Rudana. Pod mentorstvom doc.dr.sc. Dubravke Cilige 2009.godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je obranila doktorsku disertaciju, te stekla naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija. 
Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:  Kao vanjski suradnik na Zavodu za opću i primijenjenu kineziologiju, na predmetu Kineziterapija radi od 1997. godine, a od 2000. do 2009. godine bila je u  radnom odnosu na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u statusu znanstvenog novaka. Od šk. godine 2005./06. sudjeluje u provedbi nastave na Izbornom predmetu Badminton. U nastavno zvanje Višeg predavača (naslovno zvanje) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti – grana kineziologija za predmet Badminton na odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu bira se 2007.godine. U suradničko zvanje Višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, za predmet Kineziterapija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bira se 2010.godine.
U znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti  izabrana je 2011. i u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2013. godine, sa pola radnog vremena na predmetu Kineziterapija i pola radnog vremena na predmetu Sportovi s reketom. Surađuje u nastavi iz predmeta Sport osoba s invaliditetom. Na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu sudjeluje u izvedbi nastave na izbornom predmetu
Stručna djelatnost: Tijekom svojeg stručnog usavršavanja koristila je dvije međunarodne stipendije. Nakon dvije godine učenja kineskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dobila je stipendiju Ministarstva znanosti i tehnologije za studijski boravak u NR Kini (šk.god. 1996/97.), na "Beijing University od Physical Education", gdje je uz usavršavanje kineskog jezika sudjelovala i na seminarima iz kineziterapije i badmintona. U prosincu 1997. boravila je unutar CEEPUS razmjene studenata na stipendiji u Olomoucu (Češka Republika) na Fakultetu za fizičku kulturu - Zavod za adaptirane fizičke aktivnosti, gdje je prošla i praktični seminar iz skijanja za osobe s invaliditetom.
U svojoj sportskoj karijeri kao članica Hrvatske badmintonske reprezentacije nastupala je na velikom broju međunarodnih turnira, te osvojila niz medalja na nacionalnim prvenstvima.
Kao trener i suradnik radila je s raznim sportskim ekipama osoba s invaliditetom, kao što je bio nastup i na prvom Evropskom prvenstvu u badmintonu za osobe s invaliditetom u Londonu, 1995. godine. Na Evropskom prvenstvu košarke u invalidskim kolicima 1996. godine, u Ljubljani položila je ispit za međunarodnog klasifikatora košarke u kolicima.
U Hrvatskom badmintonskom savezu od 1999. godine je stručni povjerenik za pitanja stručnog obrazovanja trenera, a od 2007. izbornica podmlatka. Od  2002. godine predsjednica je Zagrebačkog badmintonskog saveza. Od 2007. koodinatorica je za provedbu projekta ravnopravnosti sportašica ispred Hrvatskog badmintonskog saveza u tijelu Hrvatskog olimpijskog odbora. Od 2010. izabrana je u međunarodnu radnu skupinu Evropljanke u badmintonu, pod pokroviteljstvom Evropske badmintonske organizacije. U 2009. završila je Advance Sport Menagment Course u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora, a nakon toga sudjeluje kao gost predavač na seminarima sa drugom i trećom generacijom polaznika ASMC programa. Položila je tečaj za voditelje projekta „Shuttle Time“ – školski badminton, organiziran od strane Badminton Europe, 2011. u Švedskoj. Llicencu za učitelje za provedbu programa za edukaciju trenera Level Coach 1 (BWF, BE), polaže 2013. u Mađarskoj.
 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi

Petrinović-Zekan, L., Ciliga, D., Trkulja-Petković, D. (2011). Research on sport activity in persons with disability in Croatia. U: D. Milanović i G. Sporiš (Ur.), Proceedings Book of the 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology », Opatija 8-11.09. (str.67-72). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Trošt Bobić, T., Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2008). Static or dinamic stretching at the beginning of a kinesitherapeutic session. Which one is better? U: D.Milanović i F.Prot (ur.), Zbornik radova 5. međunarodne znanstvene konferencije o kineziologiji „Kinesiology research trends and applications“, Zagreb, 2008. (str.138-140). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. i Trošt, T. (2006). Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša u invalidskim kolicima. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 21(1):39-49

Ciliga, D., Andrijašević, M. i Petrinović Zekan, L. (2006). Novi pristup u primjeni kineziterapijskoga programa za osobe s cerebralnom paralizom. Odgojne znanosti, Vol. 8, br.2(12), 497-513.

Petrinović Zekan, L., Ciliga, D., Trošt, T. i Trkulja-Petković, D. (2005). Computerized search of scientific literature in APA. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09.: str.801-803. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kondrič, M., Furjan-Mandić, G., Petrinović Zekan, L. i Ciliga, D. (2009). Comparison of injuries between Slovenian table tennis and badminton players. U: Lees, Adrian (ur.), Cabello, David (ur.), Torres Luque, Gema (ur.). Science and racket sports IV, (str. 112-117). London, New York: Routledge. 

Ciliga, D., Defranceschi, S., Sirotić, S., Trajkovski, B i Petrinović, L. (1998). Comparison of the top basketball player model to the Croatian wheelchair basketball team. Reprint. Adapted physical activity in Central Europe, Monography of CEEPUS project, NO SI – 001/9697: 96-105.

Ciliga, D. i Petrinović, L. (2000). Povezanost motoričkih sposobnosti s ocjenom funkcionalne klasifikacije košarkaša u invalidskim kolicima. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 15(1-2): 13-18.

Ciliga, D., Defranceski, S., Sirotić, S., Trajkovski, B. i Petrinović, L. (1996). Comparison of the top basketball player model to the Croatian wheelchair basketball team. I European Symposium of wheelchair basketball, May 2-5, Madrid, 1996:78-85.

Petrinović Zekan, L., Pedišić, Ž., Ciliga, D., Kondrič, M. (2006). Comparison of the average game playing time in different scoring system in badminton. U:IV World Congress of Science and Raquet Sports, Madrid, 21-23.09.2006. (Cultura ciencia y Deporte, Suplemento, Vol.2, no.4, ano3). Guadalupe:Universidad catolica San Antonio, str.84.

Trošt, T., Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2006). Review of scientific literature in adapted physical activity and disability sport. U: Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L. i Klossner, S. (ur.). Book of abstract. 11th Annual congress of the European college of sports science, Lausanne, Švicarska, 05.- 08.07.2006:str.128.

         

Poglavlja u knjizi

Ciliga, D. i Petrinović, L. (1995). Šport invalida. U: M. Pećina i S. Heimer (ur.). Športska medicina. Naprijed: Zagreb: 314-316.

Stručni radovi

Petrinović Zekan, L. (2007). Badminton – „nepoznati sport“. Acta Med Croatica, 61 (1), 49-52.

Mišigoj-Duraković, M., Duraković, Z., Xiukun, S., Petrinović Zekan, L. (2003). Tjelesno vježbanje u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Sport za sve, 33-34, 25-28.

Ciliga, D. i Petrinović, L. (1999). Sport osoba s invaliditetom. Medix, 5(23), 47-49.

Petrinović Zekan, L., Hrestak, S., Novak D. (2012). Sportsko penjanje u školama U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 26.-30. lipnja 2012. (str. 485-490).

Ciliga, D., TroštBobić, T., Petrinović Zekan, L. (2012). Intenzifikacija u procesu vježbanja. U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 26.-30 lipnja 2012. (str. 52-55).

Hrestak, S.,Petrinović Zekan, L. (2012). Specifična kondicijska priprema sportskih penjača.  U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.), Zbornik radova međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2012.“, Zagreb, 2012. (str.227-2232). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. 

Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Petrinović Zekan, L. (2011). Dijagnostika u kineziterapiji. U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 21-25 lipnja 2011. str. 58-63.

Ciliga, D., Petrinović Zekan, L., Trošt Bobić, T. (2010). Individualizacija rada u području kineziterapije. Koreferat. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske na temu Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 22.-26. lipnja 2010. godine (str.55-60). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 

Trošt Bobić, T., Ciliga, D. i Petrinović Zekan, L. (2009). Radiogoniometrija kao rekreacijska aktivnost za slijepe osobe. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i sportske rekreacije“, 2009 (str. 345-351). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.   

Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Metodički organizacijski oblici rada u kineziterapiji. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske na temu Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 23.-27. lipnja 2009. godine. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 

Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Sport osoba s invaliditetom. Pozvano predavanje. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Alpe-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 230-238). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.   

Petrinović Zekan, L., Ciliga, D. (2008). Sportske aktivnosti za osobe s oštećenjem vida.  U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodnome znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 2005 (str. 351-362). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Petrinović Zekan, L., Zdenjak, L. (2008). Trening snage u badmintonu.  U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.), Zbornik radova međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2008.“, Zagreb, 2008 (str.272-276). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. 

Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2008). Stanje i perspektiva razvoja u području kineziterapije. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008 (str. 66-72). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. i Trošt, T. (2007). Boćanje kao rekreativna aktivnost za osobe s cerebralnom paralizom. U: M. Andrijašević (ur.) Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života: zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije, Zagreb, 24. veljače 2007., str. 105-112. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu   

Trošt, T., Ciliga, D. i Petrinović Zekan, L. (2007). Dobrobiti redovitog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u odrasla čovjeka. U: Findak, V. (ur.) Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19.-23.06. 2007., str. 540-546. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 

Trošt T., Petrinović Zekan, L. (2006). Izokinetika u funkciji kvalitete kineziterapijskog programa. U V. Findak i K. Delija (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 2006 (str. 356-361). Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.

Trošt, T., Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2005). Klasična i elektronska dijagnostika spuštenog stopala. U V. Findak i K. Delija (ur.), Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Informatizacija u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 2005 (str. 249-255). Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.

Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trkulja-Petković, D. (2005). Sexuality and (the) disabled. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09. (str.794-796). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Petrinović Zekan, L., Ciliga, D. (2004). Osobe s invaliditetom u turizmu. U M.Bartoluci (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i  turizmu», Zagreb, 2004 (str.362-366). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2003). Fizička priprema košarkaša u invalidskim kolicima. U D. Milanović i I. Jukić (ur.), Zbornik radova međunarodno znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» Zagreb, 2003 (str.400-403). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez. 

Petrinović Zekan, L., Ciliga, D. (2002). Multishuttle training in badminton. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference „Kinesiology – New Perspectives“, Opatija, 2002 (pp. 369-371). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

Petrinović Zekan, L., Ciliga, D. (2002). Badminton games in physical education. In R. Pišot, V. Štemberger, F. Krpač, T. Filipčić (Eds.), Proceedings Book of the 2nd International science and expert symposium „A child in motion“, Kranjska Gora, 2002 (pp.332-336). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Ciliga, D., Petrinović, L. (2001). Sport osoba s invaliditetom. U D. Milanović (ur.), Zbornik radova međunarodno stručnog skupa «Stanje i perspektive Zagrebačkog sporta“, Zagreb, 2001 (str.173-177). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez.

Ciliga, D., Petrinović, L. (2000). Prilagođene tjelesne aktivnosti djeci s invaliditetom. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Slobodno vrijeme i igra“, Zagreb, 2000 (str.155-157). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez.

Petrinović L. (1998). Badminton-sport budućnosti. U V. Findak, K. Delija (ur.), Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću“, Rovinj, 1998 (str.72-74). Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

Ciliga D., Petrinović, L. (1996). Sportaši s invalidnošću i fitness. U D. Milanović (ur.), Zbornik radova međunarodno stručnog skupa „Fitness“, Zagreb, 1996 (str.25-28). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez.

Ciliga, D., Omrčen, D. i Petrinović, L. (1996). Uporaba trenažera u rehabilitaciji osoba s ozljedom kralježnice. «Fizikalna medicina i rehabilitacija», Suplement1, god. XIII, 1996. I Hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, Zadar, 1996 (str.78).

Ciliga, D., Petrinović L. (1994). Prijedlog primjene badmintona u treningu mobilnosti s invalidnim osobama. U K. Delija (ur.), Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka“, Rovinj, 1994 (str. 148-149), Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske.

Petrinović, L. (1993). Mogućnosti uvođenja badmintona u sistem nastave tjelesne i zdravstvene kulture. U V. Findak (ur.), Zbornik radova konferencije o športu Alpe- Jadran, Rovinj, 1996 (str.168-170). Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatski badmintonski savez - koordinatorica za provedbu projekta o ravnopravnosti sportašica

Badmintonski klub Medvedgrad-1998 - predsjednica

Izabrani projekti

Sudjelovala je kao istraživač, znanstveni novak na projektima MZOŠ RH:

 „Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti” voditeljice prof.dr.sc. Marijete Mišigoj Duraković pod brojem 034-0342282-2325,

“Osteoporoza – utjecaj ciljane tjelesne aktivnosti” voditelja prof.dr.sc.Stjepana Heimera pod brojem 034203

“Ljudska motorička znanja” voditelja prof.dr.sc.Vladimira Findaka pod brojem 034003

Povijest zaposlenja

1997. vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu (predmet Kineziterapija)

2000. znanstveni novak na Kineziološkom fakultetu

2010. viši asistent

2013. docent na Kineziološkom fakultetu

2020. izvanredni profesor na Kineziološkom fakultetu

Hobiji i osobni interesi

Badminton

Kineski jezik