Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

dr. sc. Luka Leško

Zvanje: stručni suradnik

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina magistriranja:
2014.
Godina doktoriranja:
2018.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Luka Leško (rođen 1989. godine u Zagrebu), doktor društvenih znanosti, znanstvene grane kineziološke antropologije, vrhunski sportaš i reprezentativac Hrvatske u judu u razdoblju od 2004. do 2011. godine (kategorija u uzrastu seniora do 100 kilograma).

Znanstveno zvanje: znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti - polje kineziologija.

Nastavno zvanje: predavač.

Obrazovanje

  • Doktorat na Poslijediplomskome doktorskom studiju kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (znanstvena grana kineziološka antropologija) završava u manje od tri godine od upisa, s izvrsnim prosjekom ocjena i nagradom za najboljega doktoranda fakulteta u ak. godini 2017./18. (tema: “Povezanost razine tjelesne aktivnosti sa seksualnim zdravljem i zadovoljstvom tjelesnim izgledom”, mentorica: prof. dr. sc. Renata Barić)
  • Međunarodna olimpijska akademija - odabran kao nacionalni predstavnik za sudjelovanje na IOA, u području upravljanja u sportu i olimpijskom pokretu (Olimpija, Grčka)
  • UN Akademija Hrvatskoga društva za Ujedinjene narode u suradnji s Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
  • Edukacija "Play for human rights", kao predstavnik Hrvatskoga društva za Ujedinjene narode (Bacoli, Italija)
  • Athlete Career program Međunarodnoga olimpijskog odbora
  • Project management for Business Professionals (Project Management Institute i Alfred State College of Technology New York, SAD)
  • Transnational Cooperation Activities program Europske komisije (Bruxelles, Belgija)
  • Magisterij na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s usmjerenjem judo (tema: “Konstrukcija i validacija specifičnih testova za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u judu”, mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Sertić)
  • Športska gimnazija u Zagrebu

Profesionalna karijera

Tijekom diplomskoga studija sudjeluje u radu Hrvatskoga športskog muzeja te je član Nacionalnog odbora za organizaciju sportsko-rekreativnih aktivnosti u suradnji s “International Sport and Culture Association”.

Radio je kao trener u Judo klubu “Samobor” i „Akademskom judo klubu Mladost Zagreb”.

Godine 2015. imenovan je članom Odbora za sport Europskih sveučilišnih igara Zagreb–Rijeka 2016., najmasovnijega multisportskog natjecanja u povijesti Republike Hrvatske, na kojemu je obnašao funkciju operativnog voditelja Odbora za sport u pripremi i voditelja Ureda za sport u fazi realizacije manifestacije.

Godine 2017. postaje voditeljem znanstvenoga odjela tvrtke za razvoj sustava za digitalnu antropometriju i procjenu zdravstvenih rizika, koji je na poziv predstavio međunarodnoj sportskoj zajednici tijekom Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine. Navedeni sustav nositelj je pečata izvrsnosti Europske komisije, odabran u 10 najboljih svjetskih inovacija iz područja sporta i fitnesa u izboru HYPE Fondacije, krovne svjetske organizacije za sportske inovacije.

Aktivan je u publiciranju znanstvenih i stručnih djela, sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova te na najvećim specijaliziranim sajmovima sporta i fitnesa (najveći europski sajam “FIBO” u Kölnu, jedan od najvećih svjetskih sajmova “FitExpo” u Los Angelesu i sl.).

Sportska karijera

Nositelj je crnoga pojasa u judu. Više godina uzastopno bio je stipendist Hrvatskoga olimpijskog odbora za vrhunske sportaše. Osam godina uzastopno bio je reprezentativac Republike Hrvatske (2004. do 2011. godine) te 12 puta prvak države.

Tri puta proglašavan je najboljim hrvatskim judašem godine u uzrastu do 20 i do 23 godine, od strane Hrvatskoga judo saveza.

Osvajač je 6 medalja s Europskih/Svjetskih kupova do 20 godina, 5. mjesta na Europskome prvenstvu do 20 godina i 5. mjesta na Europskome kupu za seniore u kategoriji do 100 kilograma.

Sudionik je dva Svjetska prvenstva do 20 godina, Svjetskoga vojnog prvenstva, 10 Europskih prvenstava, Europskoga olimpijskog festivala mladih (EYOF), Europskoga sveučilišnog judo prvenstva i Univerzijade.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

ZNANSTVENE KNJIGE:

Bilandžić, M. i Leško, L. (2019). Sport i nacionalna sigurnost - Terorizam, špijunaža i korupcija u nogometu i ostalim sportovima. Zagreb: Despot Infinitus.

ODABRANA ZNANSTVENA I STRUČNA DJELA:

Leško, L. (2019). Analitičke tehnike primjenjive u sigurnosno-obavještajnim agencijama. Strategos: Znanstveni časopis hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman, 3(2), 7-35.

Leško, L. (2019). Špijunaža i business intelligence u sportu. Poslovna izvrsnost, 13(1), 181-195.

Leško, L. (2019). Pregled nacionalnih modela sportske diplomacije u svijetu i perspektiva razvoja hrvatskog modela sportske diplomacije. Političke perspektive, 9(1), 87-108.

Leško, L. i Barić, R. (2019). Physically active college students have a better sexual health. The 15th European Congress of Sport & Exercise Psychology/Strauss, Bernd i Halberschmidt, Barbara (ed.). Münster, Germany: The European Federation of Sport Psychology, 227.

Gladović, N., Leško, L. i Fudurić, M. (2019). Effectiveness of manual yumeiho therapy and exercise on depression and neuropathic pain in patients suffering from chronic nonspecific low back pain. 12th International conference on kinanthropology „Sport and Quality of Life“/Cacek, Jan (ur.), 90. Brno: Masaryk University Press.

Gladović, N., Leško, L. i Fudurić, M. (2019). Utjecaj manualne terapije yumeiho tehnikom i vježbanja na pokretljivost kralježnice u osoba s kroničnom križoboljom. 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske/Babić, Vesna (ur.). Zadar: Hrvatski kineziološki savez, 360-4.

Leško, L., Barić, R. i Ivanko, A. (2019).  Physically active female college students have a better sexual health. Croatian sports medicine journal, 34(1), 23-30.

Fudurić, M., Gladović, N., Leško, L. i Francetić, D. (2019). Intenzitet sagorijevanja na poslu u učitelja redovne Osnovne škole i škole s djecom s posebnim potrebama. 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske/Babić, Vesna (ur.). Zadar: Hrvatski kineziološki savez, 190-5.

Leško, L. (2018). Teroristički napadi na sportske objekte od 1970-ih do 2017. godine: od selektivne do masovne destrukcije. Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 21(2), 127-162.

Leško, L., Barić, R. i Ivanko, A. (2018). Physical activity and sexual health in men. Sports Science and Health, 8(2), 117-126.

Leško, L., Barić, R. i Ivanko, A. (2018). Tjelesna aktivnost i zadovoljstvo tjelesnim izgledom: spolne razlike. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 33(1), 5-18.

Gladović, N., Zubčić, D. i Leško, L. (2018). Utjecaj manualne terapije yumeiho tehnikom i vježbanja na kvalitetu života kod osoba s kroničnom križoboljom. 27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske/Babić, Vesna (ur.). Poreč: Hrvatski kineziološki savez, 356-360.

Lovričević, F. i Leško, L. (2018). Visokointenzivni intervalni trening i varijabilitet srčane frekvencije: studija slučaja. 27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske/Babić, Vesna (ur.). Poreč: Hrvatski kineziološki savez, 282-7.

Leško, L., Bušac, L. i Ivanko, A. (2018). Seksualno zdravlje vrhunskih hrvatskih natjecateljica u sinkroniziranom klizanju. International Conference on Sports Science and Health, 8(1).

Leško, L., Možnik, M., Ivanko, A., Lovričević, F. i Ban, M. (2018). Seksualna funkcija vrhunskih hrvatskih gimnastičara. International Conference on Sports Science and Health, 8(1).

Leško, L., Barić, R. i Lovričević, F. (2017). Seksualno zadovoljstvo studenata kineziologije. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 23, 97.

Obadić, E., Blajić, B., Kerner, I. i Leško, L. (2017). Tjelesna neaktivnost i troškovi zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 32(1), 51-8.

Škorić, S., Aliti, B. i Leško, L. (2017). Distribution of workforce through Project life cycles and analysis of the satisfaction with the organisation. International Scientific Conference on Kinesiology, 8(1), 481-4.

Leško, L., Barić, R. i Možnik, M. (2016). Tjelesna aktivnost i kvaliteta seksualne funkcije – pregled istraživačkih studija u razdoblju od 1998. do 2016. godine. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 31(2), 49-57.

Lovričević, F. i Leško, L. (2016). Primjena joge i terapije pomnosti u prevenciji i terapiji psihosomatskih oboljenja: istraživanja i primjene. 25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske/ Findak, Vladimir (ur.). 438-44.

Leško, L. i Segedi, I. (2014). Average age of the medalists at major sporting events in judo. 1st scientific and professional conference on judo, 1(1) 38-9.

Sertić, H. i Leško, L. (2014). Periodization in judo: Winning the European and World championship medals in the same season. 1st scientific and professional conference on judo, 1(1), 40-1.

Sertić, H., Segedi, I. i Leško, L. (2014). Construction and validation of the tests for the assessment of specific coordination in judo. 5th Judo exhibition of research, Montpellier.

Tomaško, J., Borković, N. i Leško, L. (2011). Važnost, motivacija i problemi volontiranja u sportu. Zbornik radova 9. Konferencije o sportu Alpe-Adria, 9(1) 224-33.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode

Hrvatska asocijacija za sportski menadžment