Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Prema dogovoru

Zavod/služba :
Katedra za kineziološku metodiku i teoriju treninga
Godina diplomiranja:
1999.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2012.

Životopis

Marina Đuranović rođena je 13. ožujka 1976. godine u Sisku. Diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu-Pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji smjer razredna nastava. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine završila je poslijediplomski znanstveni studij pedagogije i magistrirala na temu  Kurikulum pedagoške kompetencije učitelja. Iste godine upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Doktorski rad Utjecaj vršnjaka na rizično socijalno ponašanje učenika obranila je u srpnju 2012.

Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala kao izlagač na nekoliko znanstvenih konferencija.

Od 2000.-2014. godine radila je kao učiteljica u Osnovnoj školi Okučani u Okučanima. Od 2008. godine radi i kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2012./2013. na istom fakultetu u okviru njegova Odsjeka za obrazovne studije kao vanjski suradnik izvodi nastavu na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i na Matematičkom odsjeku PMF-a. Od 2014. godine u stalnom je radnom odnosu na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za obrazovne studije. Izvodi nastavu na Kineziološkom fakultetu (Didaktika), Muzičkoj akademiji (Didaktika), Matematičkom odsjeku PMF-a (Pedagogija) i Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek u Petrinji (Povijest pedagogije i školstva, Školski propisi i dokumentacija).

Izvodi nastavu na preddiplomskim i diplomskim studijima. Sumentor je više od 40 studenata Učiteljskog fakulteta u izradi završnih i diplomskih radova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Povijest zaposlenja

Od 2000.-2014. godine Marina Đuranović radila je kao stalna zaposlenica Osnovne škole Okučani u Okučanima. Vanjska je suradnica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2008./2009. U srpnju 2009. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje: pedagogija. Od akademske godine 2012./2013. radi i kao vanjska suradnica na Odsjeku za obrazovne studije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u okviru kojeg izvodi nastavu na Kineziološkom fakultetu i na Matematičkom odsjeku PMF-a. Godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Iste godine postaje i stalna zaposlenica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu na Odsjeku za obrazovne studije. Izvodi nastavu na Kineziološkom fakultetu (Didaktika), Muzičkoj akademiji (Didaktika), Matematičkom odsjeku PMF-a (Pedagogija 1: Teorija i praksa odgoja i obrazovanja i Pedagogija 2: Obrazovni sustav) i na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek u Petrinji (Povijest pedagogije i školstva, Školski propisi i dokumentacija).