Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Mato Bartoluci

Zvanje: redoviti profesor

Zavod/služba :
Katedra za opću i primjenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1974.
Godina magistriranja:
1980.
Godina doktoriranja:
1986.

Nastava

Životopis

dr.sc. Mato Bartoluci redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974., magistrirao 1980., a doktorirao na istom fakultetu 1986. godine na području turizma.

Pet je godina radio u gospodarstvu, a od 1980. godine radio je na Fakultetu za fizičku kulturu, od asistenta do redovitog profesora za predmete Ekonomika i menadžment sporta te Turizam i sport. Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju za predmete Turizam, Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj. Na Kineziološkom fakultetu bio je prodekan za financije i poslovnu politiku u četiri mandata te dekan, a sada obnaša dužnost pročelnika Katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu.

Tijekom bogatog znanstveno-istraživačkog rada objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i publikacijama te deset knjiga i pet udžbenika, samostalno ili kao koautor. Član je uredništva nekoliko međunarodnih časopisa, bio je voditelj više znanstvenih i stručnih projekata. Suradnik je Vijeća za turizam HAZU-a.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

PUBLIKACIJE U POSLJEDNJIH 5 GODINA:

 • Bartoluci, M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva. Zagreb: Školska knjiga.
 • Bartoluci, M., Hendija, Z., Budimski, V. (2013) The myth of determing economic effects of tourism in the Republic of Croatia, International conference „Myths of Tourism“ 9th-12nd May 2013. Zadar.
 • Bartoluci, M., Dumičić, K., Hendija, Z. (2012) Impact Analysis of International Tourism on Export of Goods and Services in Croatia. Proceedings of the 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future" ed. Galetić, L., Šimurina, J., Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, pp. 1365-1374. JEL class. C4, L83, O11.
 • Bartoluci, M., Hendija, Z. (2012) Investment management in Croatian Health tourism. Journal of Accounting and Management, Vol. 2 (No.1) Croatian Accountant, pp. 70-88. UDC/UDK: 338.48/330.322. ISSN 1848-137X.
 • Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. (2011). Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga.
 • Bartoluci, M., Škorić, S. (2011). Upravljanje razvojem wellness u hrvatskom turizmu. Sportska rekreacija u funkciji unaprjeđenja zdravlja. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija. str. 20-27
 • Boranić Živoder, S., Bartoluci, M. (2010). Tourism Destination Management for Sustainable Tourism Development. The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure. 25-30 May 2010. Cappadocia, Turkey. pp 595-609
 • Bartoluci, M. (2010) The determinants oft he new tourism policy in Croatian tourism. 20. Bienalni međunarodni kongres Turizami hotelska industrija 2010. Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu. 6.-8.5.2010. Opatija. str. 14 (članak na CD romu).
 • Čižmar, S., Bartoluci, M., Vusić, M. (2010). Planiranje i razvoj investicijskih projekata u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Acta Turistica. Vol. 22/2010. No.1. pp 69-97
 • Čavlek, N., Bartoluci, M., Kesar, O., Čižmar, S., Hendija, Z. (2010). Prilog novim odrednicama turističke politike u Hrvatskoj. Acta Turistica. Vol. 22/2010. No.2. pp 137-160
 • Bartoluci, M., Budimski, V. (2010). Upravljanje poduzetničkim projektima u turizmu Republike Hrvatske. Acta Turistica. Vol. 22/2010. No.2. pp 179-200
 • Bartoluci, M., Hendija, Z., Budimski, V. (2010). Guidelines for Croatian Tourism Policy in the Period of Recession. Zagreb: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business
 • Bartoluci, M., Budimski, V. (2010). Stručni kadrovi u turizmu. Čakovec: 1. hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu
 • Bartoluci, M., Škorić, S. (2009). Menadžment sportskog i nautičkog turizma. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.
 • Sever, I. i sur. (2009). The starting points of new economic policy in the conditions of recession. Zbornik radova Ekonomiskog fakulteta u Rijeci. Časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Sveučilište u Rijeci. Pp 217-262
 • Bartoluci, M., Škorić, S. (2009). Menadžment u sportu. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu i Kineziološki fakultet.

Profesionalni interesi i članstva

Član je:

1. Znanstvenog društva ekonomista

2. Znanstveno savjeta za turizam pri HAZU

Izabrani projekti

2008./2009. godine sudjeluje u izradi studije „Sportsko-rekreacijski sadržaji i programi uz trasu Zeleni put – Hrvatska ekološka magistrala“

Od 2007.

Voditelj projekta "Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj", br. projekta 034-0672288-2606

Suradnik na projektu "Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj", voditeljica projekta prof.dr.sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, br. projekta 067-0672288-2497

2002. – 2006.

Voditelj projekta „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“, br. projekta 0034201

1996. – 2000.

Voditelj projekta „Sportsko-rekreacijski programi u funkciji razvitka turizma“, br. projekta  034002

1995.

Voditelj studije „Mreža sportskih objekata grada Rijeke“ Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Povijest zaposlenja

1970. - 1974.: Tramex Zagreb, voditelj plana i analize (Ekonomist analitičar - financijska analiza)

1974. - 2007.: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor na predmetima Ekonomika i menadžment sporta; Turizam i sport)

Od 2007.: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor na predmetima Turistička politika i razvoj; Menadžment sporta u turizmu; Poduzetništvo u turizmu; Turizam)