Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sanela Škorić

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
121
Konzultacije:

U dogovoru s nastavnikom na mail: sanela.skoric@kif.hr 

Telefon:
00385 1 3658 721
Telefon kućni:
1721
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2010.

Nastava

Životopis

Sanela Škorić rođena je 11. kolovoza 1979. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju Turističku školu završila je u Zagrebu, gdje se 1997. godine upisala na Ekonomski fakultet. Diplomirala je 2002. godine i dobila titulu diplomirani ekonomist, a iste je godine upisala i znanstveni poslijediplomski studij „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod nazivom „Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre“ uspješno je obranila 12. travnja 2006. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma“ obranila je na također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 18. svibnja 2010. godine i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam.

U lipnju 2004. godine zapošljava se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent, a sada je u statusu docenta. Tijekom svog rada sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim, međunarodnim i domaćim skupovima, te znanstvenim projektima. Kao dio svog znanstvenog i stručnog usavršavanja pohađala je seminare i radionice, i to: Writing Effectively about your Research (2010. godine), Financial Aspects of RTD Contracts (2006. godine), te Ekonomika i management sporta (2005. godine). 

Aktivno se koristi engleskim jezikom, a ima položen i šesti stupanj talijanskog te peti stupanj njemačkog jezika.                                   

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

DOKTORSKA DISERTACIJA

Škorić, S. (2010.). Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma. (neobjavljena doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

MAGISTARSKI RAD

Škorić, S. (2006.). Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre. (neobjavljen magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

 

 1. Bartoluci, M., Škorić, S. i Starešinić, Z. (2016). Sports tourism offer in Croatia (Preliminary communication), Poslovna izvrsnost / Business Excellence X(2), 9-26. ISSN: 1846-3355
 2. Perić, M., Škorić, S. i Jurčević, V. (2016). Ponuda sportskog turizma u Gorskom kotaru (Hrvatska) – analiza i moguće preporuke za pružatelje usluga / Sport tourism supply in Gorski kotar (Croatia) – analysis and possible recommendations for providers (Preliminary communication), Acta Turistica 28(1), 49-71. ISSN: 0353-4316 (Print); ISSN: 1848-6061 (Online)
 3. Škorić, S., Bartoluci, M. (2015). Financing Croatian sport organisations in time of economic crisis. Studia Sportiva, 2015(1), str. 259-266. ISSN: 1802-7679
 4. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2014). Planning in the Croatian national sport federations (Original scientific paper), Kinesiology 46, Suppl. 1; September 2014, str. 119-125. ISSN: 1331-1441 (Print); ISSN: 1848-638X (Online)
 5. Škorić, S., Bartoluci, M. i Čustonja, Z. (2012). Public financing in Croatian sport (Preliminary communication), Financial Theory & Practice 36(2), str. 180-197. ISSN: 1846-887X; UDC: 796; JEL: H41, H76, L83; doi: 10.3326/fintp.36.2.3
 6. Škorić, S. i Hodak, Z. (2011). The system of sports financing and management in the Republic of Croatia (Preliminary communication), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci – časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of economics and business, 29(2), str. 443-464. ISSN: 1331-8004; 1846-7520 (Online); UDC rada: 796: 336.581
 7. Čustonja, Z. i Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic Games – does Croatia have any chance? (Original scientific paper), Kinesiology, 43(1), str. 107-114. ISSN: 1331-1441; UDC 796.032.2:737.2 (497.5)

  

 1. Škorić, S. (2018). Characteristics of sport managers and challenges facing sport organisations. U I. Načinović Braje, B. Jaković, I. Pavić (ur.), Elektronski zbornik radova 9th International Conference „An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development“, Zagreb, 2018 (str. 497-503). Zagreb: University of Zagreb Faculty of Economics & Business. ISBN: 978-953-346-057-4
 2. Škorić, S., Aliti, B. i Leško, L. (2017). Distribution of workforce through project life cycles and analysis of the satisfaction with the organisation. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (ur.), Zbornik radova 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (str. 481-484). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-049-7
 3. Omrčen, D. i Škorić, S. (2017). The importance of knowledge of foreign languages in sport management. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj i D. Škegro (ur.), Zbornik radova 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (str. 469-473). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-049-7
 4. Škorić, S. (2014). Characteristics and opinions of Croatian winter sport destinations’ visitors. U I. Filipović, M. Klacmer Calopa i F. Galetić (ur.), Zbornik radova 7th International Scientific Conference “Economic and Social Development”, 24 October, 2014, New York City, USA (str. 88-95). Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency. ISBN: 978-953-6125-12-8

 

Knjige i udžbenici

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Menadžment u sportu. (Udžbenici Društvenog veleučilišta u Zagrebu). Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet. ISBN: 978-953-6378-81-4; UDK: 796:65.012](075.8)

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Menadžment sportskog i nautičkog turizma. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu. ISBN: 978-953-7343-30-9; UDK: 338.48:65.012.4(075.8) i 796:65.012.4(075.8)

 

Poglavlja u knjigama

Škorić, S. i Cernaianu, S. (2016). Comparative Study about the Development of Winter Sports Tourism in Croatia and Romania. U C. Sobry (ur.), Sport Tourism and Local Sustainable Development (str. 35-50). Paris: L'Harmattan. ISBN: 978-2-343-08137-3; EAN: 9782343081373

Škorić, S. i Bartoluci, M. (2012). Sport in Croatia. U: C. Sobry, D. Mastrogiannakis (ur.) Sports Governance in the World: A Socio-Historic Approach, Volume II: The Transition in Central and Eastern European Sport (str. 39-61). Paris: Éditions Le Manuscrit. EAN: 9782304038729 (livre imprimé)

Škorić, S. i Bučar, K. (2010). The importance of quality of personnel in sports tourism. U: C. Sobry (ur.) Sport et travail (str. 417-423). Paris: L'Harmattan. ISBN: 978-2-296-12370-0

 

Profesionalni interesi i članstva

Član je međunarodnih udruga IRNIST (International Research Network in Sports Tourism) i EASM (European Association for Sport Management).

Izabrani projekti

Od lipnja 2015. do svibnja 2018. godine suradnik na znanstvno-istraživačkom projektu financiran od Hrvatske zaklade za znanost "Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama" (šifra projekta: UIP-2014-09-1214), voditelj projekta dr.sc. Marko Perić, izvanredni profesor (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu).

Od 2007 do 2013 suradnik (znanstveni novak) na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa broj 034-0672288-2606 pod nazivom „Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj“ voditelja prof.dr.sc. Mate Bartoluci.

U 2008./2009. godini i u izradi studije „Sportsko-rekreacijski sadržaji i programi uz trasu Zeleni put – Hrvatska ekološka magistrala“.