Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Četvrtkom od 11.00 do 12.00 ili prema dogovoru putem e-maila

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2003.
Godina doktoriranja:
2012.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

KRATAK ŽIVOTOPIS

Tatjana Trošt Bobić, rođena 21.07.1979. u Puli, udata, Hrvatica, državljanka RH.

Školovanje: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine na kojem je diplomirala u rujnu 2003. godine. Poslijediplomski doktorski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije, područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija, upisala je 2003./2004. Ak. godine, na kojemu je položila sve ispite sa prosjekom ocjena 5.0. Doktorski rad pod naslovom „Ipsilateralni i kontralateralni učinci treninga jakosti i ravnoteže na živčano-mišićnu funkciju i motoričku kontrolu tjelesno aktivnih osoba“, uspješno je obranila 21. lipnja 2012. godine, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno znanje stranih jezika: talijanski, engleski

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci: Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2006. godine, kao znanstvena novakinja, na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Trenutno je zaposlena na projektu br. 034-0342610-2609, pod nazivom „Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja, voditelja Prof.dr.sc. Dragana Milanovića. Pri Kineziološkom fakultetu sudjeluje u provođenju nastave na osnovnom predmetu i izbornom modulu Kineziterapija, te na izbornim predmetima Prevencija ozljeda sportaša, Prilagođena tjelesna aktivnost i Sport osoba s invaliditetom. Aktivno sudjeluje u organizaciji većeg broja međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Urednica je rubrike Prevencija i Rehabilitacija sportskih ozljeda stručnog časopisa Kondicijski trening.

Nagrade i priznanja: Dobitnica je nagrade za usmeno izlaganje na Natječaju za najbolji znanstveni rad mladih istraživača „Miloš Mraković“, na 6. Međunarodnoj konferenciji o Kineziologiji, Opatija 8-11.09.2011. Dobitnica je stipendije Hrvatske zaklade za znanost, za sudjelovanje na Ljetnoj školi znanstvene komunikacije, u organizaciji Hrvatske zaklade za znanost i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 2003. joj je godine dodijeljena međunarodna Studentska stipendija CEEPUS za jednomjesečni boravak na Sveučilištu Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Slovačka. Nagradu za najbolju studenticu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobila je 2000. godine. Mentorica je dva nagrađena studentska rada dobitnika Rektorove nagrade za akad. god. 2011./2012. i akad. god. 2012./2013.

Znanstvena djelatnost: Samostalno i u koautorstvu objavila je: 8 (A1) znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, 5 (A1) znanstvenih radova objavljenih u cijelosti u zbornicima skupova citiranih u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija, 2 (A2) znanstvena rada objavljena kao članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, 1 (A2) znanstveni rad objavljen kao originalni znanstveni rad u cijelosti u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, 2 (A2) znanstvena rada objavljena kao originalni znanstveni rad u cijelosti u zbornicima radova s domaćih znanstvenih ili znanstveno-stručnih skupova, 5 znanstvenih radova objavljenih u obliku sažetka u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, kategoriziranih i objavljenih kao znanstveni, 40 stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kvalifikacijski radovi

 1. Trošt, T. (2003). Retrospektivno istraživanje o učestalosti ozljeda studenata Kineziološkog fakulteta (Diplomski rad). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (Mentor: mr.sc. Lana Ružić, obrana: 29.09.2003.)
 2. Trošt Bobić, T. (2012). Ipsilateralni i kontralateralni učinci treninga jakosti i ravnoteže na živčano-mišićnu funkciju i motoričku kontrolu tjelesno aktivnih osoba. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (Mentor 1: doc.dr.sc.Nejc Šarabon, Mentor 2: prof.dr.sc. Goran Marković, obrana: 26.06.2012.

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Znanstveni radovi A1

A1 znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim znanstvenim časopisima:

 1. Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Lisak, M., Maršić, N., Ciliga, D, Trošt Bobić, T. (2013). Cognitive decline and cerebral vasoreactivity in asymptomatic patients with severe internal carotid artery stenosis. Acta Neurologica Belgica, Published online 06 April 2013, ahead of print DOI 10.1007/s13760-013-0196-4. Indeksirano u: Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, PubMed/Medline, SCOPUS, Google Scholar, Current Contents/Clinical Medicine, OCLC, SCImago, Sociedad Iberoamericana de Informacion Cientifica (SIIC) Databases, Summon by Serial Solutions

 2. Zavoreo, I., Bašić Kes, V., Zadro-Matovina, L., Lisak, M., Corić, L., Cvjetičanin, T., Ciliga, D., Trošt Bobić, T. (2013). Cerebral venous circulatory system evaluation by ultrasonography, Acta Clinica Croatica, 52(2):203-211. Indeksirano u: Medline, PubMed, Science Citation Indeks Expanded, Scopus, Indeks Copernicus International, Embase: biomedical database.

 3. Radaš, J., Trošt Bobić, T. (2011). Posture in top-level Croatian rhythmic gymnasts and non-trainees. Kinesiology, 1(43), 64-73. Indeksirano u: Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition®, Social SciSearch®, Social Sciences Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition®, Focus On: Sports Science & Medicine.

 4.  Sertić, H., Segedi, I., Trošt Bobić, T. (2011). Sportske ozljede u judu. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 26(2), 71-77. Indeksirano u: SPORTDiscus, BIOMEDICINA CROATICA, CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALT, ON-LINE: http://hrcak.srce.hr

 5. Trošt Bobić, T. & Radaš, J.  (2010). Lumbar spine dynamic stability evaluation – a new field test. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 25(2), 75-80. Indeksirano u: SPORTDiscus, BIOMEDICINA CROATICA, CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALT, ON-LINE: http://hrcak.srce.hr

 6. Baščevan, S., Trošt Bobić, T., Kirin, B. (2010). Oporavak mišića nakon operacije prednje ukrižene sveze koljena metodom po Keneth-Jonesu. Športskomedicinski Vjesnik 25 (2), 92-101. Indeksirano u: SPORTDiscus, BIOMEDICINA CROATICA, CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALT, ON-LINE: http://hrcak.srce.hr

 7. Trošt Bobić, T., Ružić, L., Ciliga, D. (2009). Retrospektivno istraživanje o ozljedama studenata Kineziološkog fakulteta – usporedba dvaju studijskih programa. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik 24, 88-97. Indeksirano u: SPORTDiscus, BIOMEDICINA CROATICA, CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALT, ON-LINE: http://hrcak.srce.hr

 8. Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L., Trošt, T. (2006). Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša u invalidskim kolicima. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 21(1), 39-49. Indeksirano u: http://hrcak.srce.hr

A1 znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima radova međunarodnih znanstvenih konferencija:

 1. Trošt Bobić, T. (2011). Unilateral ballistic ankle training improves contralateral maximal strength and balance. U: D. Milanović i G. Sporiš (Ur.), Proceedings Book of the 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology», Opatija 8-11.09. (str.182-187). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Indeksirano u : ISI Proceedings

 2. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Naumovski, A. (2011). Differences in certain motor abilities between children with speech disorders and children with hearing impairmant. U: D. Milanović i G. Sporiš (Ur.), Proceedings Book of the 6th International Conference on Kinesiology «Integrative Power of Kinesiology », Opatija 8-11.09. (str.62-66). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Indeksirano u : ISI Proceedings

 3. Trošt Bobić, T., Ciliga, D. i Petrinović Zekan, L. (2008). Static or dinamic stretching at the beginning of a kinesitherapeutic session. Which one is better? U: D. Milanović i F. Prot (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne znanstvene konferencije o Kineziologiji “Kinesiology research trends and applications”. Zagreb, 10.-14. rujna 2008. (str. 138-140). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Indeksirano u : ISI Proceedings

 4. Trošt, T., Jukić, I., Sporiš, G. (2005). Injury rate of the Croatian National Basketball Players. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 2005, «Science and Profession – Challenge for the Future» (pp 608-611). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. Indeksirano u : ISI Proceedings

 5. Dimitrijević, V., Sporiš, G., Trošt, T., Vlašić, J. (2005). Differences in certain motor abilities of the full-time kinesiology students and part-time sport coaching students. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 2005, «Science and Profession – Challenge for the Future» (pp 133-135). Zagreb:Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. Indeksirano u : ISI Proceedings

Znanstveni radovi A2

 1. Bobić, G. i Trošt Bobić, T. (2009). Utjecaj izvanškolskih športskih aktivnosti na motoričke i funkcionalne sposobnosti i antropometrijske karakteristike učenika 2. i 3. razreda srednje škole. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike hrvatske na temu Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 23.-27. lipnja 2009. godine. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 2. Trošt Bobić, T., Nimčević, E. i Bobić, G. (2008). Razlike u nekim motoričkim i antropometrijskim varijablama između djevojčica i dječaka IV. Razreda O.Š. te utjecaj izvanškolsnog tjelesnog vježbanja na iste učenike. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Hrvatske na temu Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 24.-28. lipnja 2008. (str. 225-233). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 3. Bobić, G., Trošt, T. i Jurakić, D. (2008). Interes osnovnoškolaca za bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, 2008 (str. 77-85). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 4. Trošt, T., Ružić, L., Janković, S. (2005). Retrospektivno istraživanje o učestalosti ozljeda studenata Kineziološkog fakulteta. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 1(1), 8-14.

 5. Sporiš, G., Ujević, B., Trošt, T., Vujnović, I. (2005). Razlike između studenata Kineziološkog fakulteta i izvanrednih studenata Više trenerske škole u nekim morfološkim i motoričkim varijablama. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 1(1), 33-37.

Stručni radovi

 1. Ciliga, D. Trošt Bobić, T.U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 25-29 lipnja 2013. str. 51-56.

 2. Ciliga, D., Petrinović Zekan, L., Trošt Bobić, T. (2012). Intenzifikacija procesa vježbanja u području kineziterapije U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 26-30 lipnja 2012. str. 52-57.

 3. Babić, V., Ciliga, D., Gracin, F., Trošt Bobić, T. (2011). Sport for people with disabilities in Croatia. Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science, Supplement,13:1-4.

 4. Jurakić, D., Trošt Bobić. T. (2011). Programiranje tjelesnog vježbanja za regulaciju tjelesne težine. U: Zbornik radova međunarodne konferencije Tjelesna aktivnost i zdarvlje. Zagreb, prosinac, 2011.

 5. Trošt Bobić, T., Ciliga, D., Jukić, I. (2011). Utjecaj različitih vrsta tjelesne aktivnosti u terapiji pretilosti u djece i mladih. Pregled dosadašnjih spoznaja. U: J. Grgurić (Ur.) Zbornik radova XII Simpozija preventivne pedijatrije. Kretanje i zdravlje u djece i mladih. Skrad, 11. Lipnja, 2011. Str. 51-62.

 6. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Petrinović-Zekan, L. (2011). Dijagnostika u kineziterapiji. U: V. Findak (Ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 21-25 lipnja 2011. str. 58-63.

 7. Ciliga, D, Trošt Bobić, T., Keser, S. (2011). Nogomet u invalidskim kolicima. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (Ur.) Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Osijek, ožujak, 2011. str. 299-304.

 8. Trošt Bobić, T., Rakovac, M. (2010). Povratak u redoviti trening i natjecanja nakon rehabilitacije ozljeda u sportskim igrama. Pozvano predavanje. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt Bobić (ur.), Zbornik radova 8. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom „Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti“. Zagreb, 26.-27. veljače 2010. (str. 113-118). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 9. Ciliga, D., Petrinović Zekan, L., Trošt Bobić, T. (2010). Individualizacija rada u području kineziterapije. Koreferat. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike hrvatske na temu Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 22.-26. lipnja 2010. godine. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 10. Trošt Bobić, T., Ciliga, D. i Petrinović Zekan, L. (2009). Radiogoniometrija kao rekreacijska aktivnost za slijepe osobe. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i sportske rekreacije“, 2009 (str. 345-351). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 11. Trošt Bobić, T. i Bobić Lucić, L. (2009). Rehabilitacija u sportovima izdržljivosti. Pozvano predavanje. U: I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (ur.), Zbornik radova 7. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom „Trening izdržljivosti“. Zagreb, 20.-21. veljače 2009. (str. 77-90). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 12. Trošt Bobić, T. i Bobić Lucić, L. (2009). Vježbe istezanja u rehabilitaciji sindroma prenaprezanja. Kondicijski trening volumen 7  broj 1.

 13. Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Metodički organizacijski oblici rada u kineziterapiji. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike hrvatske na temu Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč, 23.-27. lipnja 2009. godine. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 14. Gruić, I., Ohnjec, K. i Trošt Bobić, T. (2009). Programi treninga i natjecanja u vrhunskom ženskom rukometu u Hrvatskoj – incidencija ozljeđivanja kao posljedica neusklađenosti trendova i mogućnosti. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Aple-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 86-96). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 15. Ciliga, D., Trošt Bobić, T. i Petrinović Zekan, L. (2009). Sport osoba s invaliditetom. Pozvano predavanje. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Aple-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 230-238). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 16. Milanović, D., Jukić, I., Mišigoj-Duraković, M. i Trošt Bobić, T. (2009).Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Aple-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 350-361). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 17. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. i Trošt Bobić, T. (2009). Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na poslijediplomskom specijalističkom studiju primijenjene kineziologije u sportu. U: F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova osme konferencije o sportu Aple-Jadran. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009. (str. 362-372). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 18. Trošt Bobić, T. (2008). Vježbe jakosti u rehabilitaciji ozljeda sportaša. U: I. Jukić, D. Milanović i C. Gregov (ur.), Zbornik radova 6. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom „Trening snage“. Zagreb, 22.-23. veljače 2008. (str. 263-271). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 19. Jurakić, D., Trošt, T. i Višković, S. (2008). Organizirani oblici provođenja slobodnog vremena učenika osnovne škole „Bartol Kašić“. U: M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, 2008. (str. 67-76). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 20. Trošt, T., Šimek, S. i Bobić, L. (2007). Epifizne zone rasta i trening. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 5. godišnje međunarodne godišnje konferencije Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom «Kondicijska priprema djece i mladih», Zagreb, 23. i 24. veljače 2007., str. 63-71. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 21. Trošt, T. i Stepanić, V. (2007). Funkcionalna rehabilitacija ozljede ramenog zgloba. Kondicijski trening, 5(1), 53-68.

 22. Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trošt, T. (2007). Boćanje kao rekreativna aktivnost za osobe s cerebralnom paralizom. U: M. Andrijašević (ur.) Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života: zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije, Zagreb, 24. veljače 2007., str. 105-112. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 23. Trošt, T., Ciliga, D. i Petrinović-Zekan, L. (2007). Dobrobiti redovitog bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u odrasla čovjeka. U: Findak, V. (ur.) Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19.-23.06. 2007., str. 540-546. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 24. Trošt, T., Petrinović-Zekan, L. (2006). Izokinetika u funkciji kvalitete kineziterapijskog programa. U: Findak, V. (ur.) Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije. Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06. 2006., str. 356-362. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 25. Janković, S., Trošt, T. (2006). Rizični faktori ozljeđivanja i mehanizmi nastanka sportskih ozljeda. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije, «Prevencija ozljeda u sportu», Zagreb, 24. i 25. veljače 2006., str. 11-20. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 26. Šimek, S., Jukić, I., Trošt, T. (2006). Preventivni trenažni programi. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije, «Prevencija ozljeda u sportu», Zagreb, 24. i 25. veljače 2006., str. 117-129. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 27. Trošt, T., Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. (2005). Klasična i elektronska dijagnostika spuštenog stopala. U: Findak, V. i Delija, K. (ur.) Informatizacija u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije. Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22.-25.06. 2005., str. 249-255. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 28. Trošt, T., Šimek, S., Grubišić, F. (2005). Fizikalna sredstva u funkciji oporavka sportaša. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 3. međunarodne godišnje konferencije «Oporavak u sportu», Zagreb, 25. i 26. veljače 2005., str. 71-82. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački sportski savez i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 29. Janković, S., Trošt, T. (2005). Novi trendovi u rehabilitaciji mišićnih ozljeda. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 3. međunarodne godišnje konferencije «Oporavak u sportu»,Zagreb, 25. i 26. veljače 2005., str. 85-91. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački sportski savez i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 30. Peharec, S., Trošt, T. (2005). Rehabilitacija ozljeda na velikim natjecanjima.  U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 3. međunarodne godišnje konferencije «Oporavak u sportu»,Zagreb, 25. i 26. veljače 2005., str. 95-106. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački sportski savez i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 31. Peharec, S., Trošt, T., Bačić, P., Cifrek, M. (2005). Objective evaluation of the knee valgus as a risk factor for the anterior cruciate ligament injury in team handball. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 2005, «Science and Profession – Challenge for the Future» (pp 484-487). Zagreb:Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

 32. Sertić, H., Trošt, T., Matković, B.R., Segedi, I. (2005). Mehanizam nastanka ozljeda u judu. Budo Internacional, 35, 50-51.

 33. Sertić, H., Trošt, T., Matković, B.R., Segedi, I., Budinšćak, M. (2005). Specifičnosti ozljeda u judu i njihova prevencija. Budo Internacional, 36, 71-72.

 34. Petrinović-Zekan, L., Ciliga, D., Trošt, T., Trkulja-Petković, D. (2005). Computerized search of scientific literature in APA. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 2005, «Science and Profession – Challenge for the Future» (pp 801-803). Zagreb:Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

 35. Janković, S., Trošt, T. (2004). Rehabilitacija ozljeda skočnog zgloba. Kondicijski trening, 1(2), 53-61.

 36. Sertić, H., Trošt, T., Matković, B. (2004). Učestalost i specifičnost ozljeda u judu. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 1(2), 29-33.

 37. I. Jukić, I., Milanović, D., Harasin, D., Marković, G., Šimek, S., Milanović, L., Trošt, T. (2004). Structure and characteristics of injury prevention system in elite sport. U: E. Van Praagh, J. Coudert, N. Fellman, P. Duche (ur.). Book of abstracts of 9th Annual congress of European college of sports science, Clermont-Ferrand, France, 3.-6.07.2004. str. 283.

 38. Trošt, T., Šimek, S. (2003). Kineziterapija lumbalnog bolnog sindroma kod sportaša. U: Delija K. (ur.) Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17.-21.06. 2003., str. 285-288. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 39. Trošt, T. i Šimek, S. (2003). Primjena elektrostimulacije u kondicijskom treningu vrhunskih sportaša. U: D. Milanović i I. Jukić (ur.). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 21-22.02.2003., str. 136-140. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački sportski savez.

 40. Šimek, S., Nakić, J., Trošt, T. (2003). Specifičnosti kondicijskog treninga sportašica. U: D. Milanović i I. Jukić (ur.). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 21-22.02.2003., str. 64-72. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački sportski savez.

 41. Jukić, I., Komez, Z., Šimek, S., Milanović, L., Nakić, J., Trošt, T. (2003). Metodika proprioceptivnog treninga. U: D. Milanović i I. Jukić (ur.). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 21-22.02.2003., str. 289-295. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački sportski savez.

 

Profesionalni interesi i članstva

Iskustvo u recenziji znanstvenih radova:

 • Članica recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Sportlogija. Indeksirano u:  EBSCO SPORTDiskus with Fulltext, EBSCOhost Research Database, Indeks Copernicus,    Academic Searc Premier, Fulltext Sources Online, Open J-gate, DOAJ, WorldCat.
 • Recenzentica znanstvenog časopisa Hrvatski Športskomedicinski vjesnik. Indeksirano u:  BIOMEDICINA CROATICA, CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH, EBSCOhost.

Uredništvo zbornika znanstveno-stručnih konferencija i časopisa:

 • Urednica rubrike Prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda, stručnog časopisa Udruge kondicijskih trenera Hrvatske «Kondicijski trening»

 • Urednica Zbornika radova godišnjeg međunarodno znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», Zagreb, 2010. i 2011.

 • Članica uredništva 5. Međunarodne znanstvene konferencije o Kineziologiji, održane 10.-14.09.2008. godine u Zagrebu

  Tijekom studiranja član uredništva studentskog lista «Fakin»

Pozvana predavanja

 • Od 2005. godine do danas održala više plenarnih predavanja na međunarodnim skupovima na temu tjelesnog vježbanja i zdravlja, kineziterapije, prevencije i rehabilitacije ozljeda sportaša (sveukupno sedam pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima).

Organizacija međunarodnih znanstveno-stručnih skupova:

 • Od 2003. godine do danas redovito sudjeluje u organizaciji godišnjih međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija pod pokroviteljstvom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge kondicijskih trenera Hrvatske. Sveukupno 14 konferencija.

 • Članica organizacijskog i programskog odbora te članica redakcije Zbornika radova godišnjeg međunarodno znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», Zagreb, 2003. 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. i 2012.

 • Tajnica 4. Međunarodne znanstvene konferencije o Kineziologiji «Science and Profession-Challenge for the future». Opatija, 2005

ČLANSTVA:

ECSS (European College of Sport Science) - članica

Izabrani projekti

2007. - 2013. Suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 034-0342610-2609, pod nazivom „Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja, voditelja Prof.dr.sc. Dragana Milanovića.

2006. – 2007. Suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 0034217 „Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme“, voditelja Prof.dr.sc. Dragana Milanovića.

Povijest zaposlenja

2006. Zaposlena kao znanstvena novakinja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za rad na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 0034217 „Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme“, voditelja Prof.dr.sc. Dragana Milanovića.

2012. Izabrana u znanstveno zvanje ZNANSTVENA SURADNICA za područje društvenih znanosti, polje kineziologije, za predmet KINEZITERAPIJA

2012. Izabrana u suradničko zvanje VIŠA ASISTENTICA, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije, grana Kineziterapija, za predmet KINEZITERAPIJA na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.