Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost

Soba:
156
Konzultacije:

Po dogovoru.

e-mail: tomislav.rupcic@kif.unizg.hr

Telefon:
+38513658754
Telefon kućni:
1754
Zavod/služba :
Katedra za kompleksne discipline (sportske igre)
Godina diplomiranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2010.
Na zavodu od:
2007.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Tomislav Rupčić, rođen 29.07.1981. u Kutini, državljanin RH.

Školovanje:

Osnovnu školu i prirodoslovno - matematičku gimnaziju pohađao u Kutini. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1999. godine na kojem je diplomirao 2. studenog 2005. godine. Poslijediplomski doktorski studij Kineziologije upisao je 2006. godine. Uspješno je položio sve ispite s prosjekom 5.0, te je 28. listopada 2010. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Fiziološko opterećenje sudaca tijekom košarkaške utakmice“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao akademski stupanj DOKTOR ZNANOSTI iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti, znanstvene grane kineziologije. 27. studenog 2017. godine odlukom Vijeća društveno–humanističkog područja izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

Od 2006. godine imenovan je za vanjskog suradnika na predmetu Košarka na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2007. godine ujedno je bio zaposlen u Športskom centru Kutina na radnom mjestu Stručni suradnik za sport. Za asistenta na predmetu Košarka primljen je 1. prosinca 2007. godine na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine za višeg asistenta. Predavač je na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije, izvanrednom i redovnom studiju za izobrazbu trenera košarke, specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera košarke te na poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije. Dugogodišnji je predavač na predmetu “Basketball” koji se izvodi u sklopu Erasmus+ programa na engleskom jeziku. Također je stručni voditelj i predavač pri Hrvatskom institutu za kineziologiju u sklopu programa osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice košarke. Do sada je održao brojne seminare u sklopu edukacije košarkaških trenera u RH.

Stručna djelatnost:

Aktivno se bavio košarkom. Kao igrač prošao je sve uzrasne kategorije. Posjeduje FIBA trenersku licencu: br. 2010022831. Obnašao je dužnost glavnog trenera u seniorskom i mlađedobnom uzrastu sljedećih košarkaških klubova: KK Moslavina iz Kutine, KK Zagreb iz Zagreba, KK Cedevita iz Zagreba. Proteklih desetak godina aktivno je bio uključen i u rad svih mlađih reprezentativnih košarkaških selekcija RH (trener i izbornik). Od zapaženih rezultata ostvario je: 5. mjesto na U18 Europskom prvenstvu u Litvi, 2010. godine; 1. mjesto na U16 Europskom prvenstvu u Češkoj, 2011. godini, 2. mjesto na Olimpijskim igrama mladih u Nizozemskoj, 2013. godine, 6. mjesto na U16 Europskom prvenstvu u Ukrajini, 2013. godini, 2. mjesto na Europskim sveučilišnim igrama s reprezentacijom Sveučilišta u Zagrebu, 2016. godine.

Sudjelovao je u pisanju 2 poglavlja („Povijest hrvatske košarke“ i „Prehrana košarkaša“) u sveučilišnom udžbeniku „Antropološka analiza košarkaške igre“,  autora Bojana Matkovića te je u svojstvu koautora do sada objavio dva stručna internet izdanja za praćenje nastave, jedan za predmet Košarka na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije pod naslovom „Temelji košarkaške igre“, a drugi za praćenje nastave na engleskom jeziku u sklopu ERASMUS+ programa pod naslovom „Basketball handbook“. Pristupniku je  2013. godine dodijeljena nagrada Dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za iznimna stručna postignuća u sportu.

Znanstvena djelatnost:

Tijekom studija (poslijediplomskog) te nakon njega sudjelovao je na različitim znanstveno-stručnim konferencijama te je objavio preko 100 stručnih i znanstvenih radova.

Bio je voditelj i suradnik na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata u području istraživanja košarkaške igre i skijanja.

Od 2016. godine suosnivač je i voditelj Laboratorija za sportske igre pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Laboratorij se primarno bavi specifičnom motoričko–funkcionalnom dijagnostikom u području vrhunskog sporta, ali i znanstveno istraživačkim radom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Poglavlja u knjizi:

 1. Knjaz, D., Matković, B., Rupčić, T. (2010). Povijest hrvatske košarke//Antropološka analiza košarkaške igre, Matković, Bojan (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. Str. 35-43. (Sveučilišni udžbenik)
 2. Matković, B., Matković, Br., Knjaz, D., Rupčić, T. (2010). Prehrana košarkaša//Antropološka analiza košarkaške igre, Matković, Bojan (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. Str. 197-21 (Sveučilišni udžbenik)
 3. Matković, B., Knjaz, D., Rupčić, T. (2009). Košarka//Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Monografija 1959.-2009.//Milanović, Dragan; Čustonja, Zrinko (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 2009. Str. 267-272.
 4. Knjaz, D., Rupčić, T., Antekolović, Lj. (2016). Application of modern technology in teaching and training with special emphasis on basketball contents. In. Novak, D., Antala, B., Knjaz, D. (Ed). Physical education and new technologies, pg. 112-122. Croatian kinesiology association.

Udžbenici i skripta:

 1. Matković, B., Knjaz, D., Rupčić, T. (2015). Temelji košarkaške igre. Recenzirani priručnik za praćenje nastave iz predmeta Košarka. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (digitalno izdanje)
 2. Knjaz, D., Rupčić, T. (2013). Basketball. Reviewed teaching materials. Faculty of Kinesiology. University of Zagreb. (digitalno izdanje)

Znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus:

 1. Vencúrik, T., Milanović, Z, Lazić, A., Li, F., Matulaitis, K. Rupčić, T. (2022). Performance factors that negatively influence shooting efficiency in women's basketball. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY, 13, 1042718, 10.3389/fphys.2022.1042718
 2. Cetinić, M., Dukarić, V., Segedi, I., Rupčić, T. & Sertić, H. (2022) Defining the Influence of Fatigue Protocol on Kinematic Parameters of Ippon Seoi Nage. Applied Sciences-Basel, 12 (18), 1-11 doi:.org/10.3390/app12189269.
 3. Očić, M., Bon, I., Ružić, L., Cigrovski, V. & Rupčić, T. (2022) The Influence of Protective Headgear on the Visual Field of Recreational‐Level Skiers. International journal of environmental research and public health, 19 (17), 10626, 10 doi:10.3390/ijerph191710626.
 4. Vencúrik, T., Knjaz, D., Rupčić, T., Sporiš, G. & Li, F. (2021) Kinematic Analysis of 2-Point and 3-Point Jump Shot of Elite Young Male and Female Basketball Players. International journal of environmental research and public health, 2012 (934), 1-13 doi:10.3390/ijerph18030934.
 5. Dukarić, V., Antekolović, L., Baković, M., Rupčić, T. & Cigrovski, V. (2021) Test-Retest Reliability of Unilateral Horizontal Drop Jump in Children. Sustainability, 13 (21), 12084, 9.
 6. Belčić, I., Rodić, S., Dukarić, V., Rupčić, T. & Knjaz, D. (2021) Do Blood Lactate Levels Affect the Kinematic Patterns of Jump Shots in Handball? International journal of environmental research and public health, 18 (20), 10809, 11 doi:10.3390/ijerph182010809.
 7. Li, F., Li, Z., Borović, I., Rupčić, T. & Knjaz, D. (2021) Does fatigue affect the kinematics of shooting in female basketball? International Journal of Performance Analysis in Sport, 21 (3), 1-13 doi:10.1080/24748668.2021.1945878.
 8. Hublin, T., Barbaros, P. & Rupčić, T. (2021) The game-based method is more efficient than the conventional training method in teaching tennis to adult beginners. Croatian Journal of Education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 23 (3), 709-729 doi:10.15516/cje.v23i3.4503.
 9. Bon, I., Očić, M., Cigrovski, V., Rupčić, T. & Knjaz, D. (2021) What Are Kinematic and Kinetic Differences between Short and Parallel Turn in Alpine Skiing? International journal of environmental research and public health, 18 (6), 3029, 11 doi:10.3390/ijerph18063029.
 10. Vencúrik, T., Nykodým, J., Bokuvka, D., Rupčić, T., Knjaz, D. & Dukarić, Vedran, Struhár, Ivan (2021). Determinants of Dribbling and Passing Skills in Competitive Games of Women’s Basketball. International journal of environmental research and public health, 18 (3), 1-14 doi:10.3390/ijerph18031165.
 11. Li, F., Rupčić, T. & Knjaz, D. (2021) The Effect of Fatigue on Kinematics and Kinetics of Basketball Dribbling with Changes of Direction. Kinesiology: international journal of fundamental and applied kinesiology, 53 (2), 296-308 doi:10.26582/k.53.2.12.
 12. Li, F., Knjaz, D. & Rupčić, T. (2021) Influence of Fatigue on Some Kinematic Parameters of Basketball Passing. International journal of environmental research and public health, 18 (2), 00700, 10 doi:10.3390/ijerph18020700.
 13. Cigrovski, V., Rupčić, T., Bon, I., Očić, M. & Krističević, T. (2020) How can Xsens Kinematic Suit Add to Our Understanding of a Slalom Turn: A Case Study in Laboratory and Field Conditions. Kinesiology: international journal of fundamental and applied kinesiology, 52 (2), 187-195.
 14. Šćepanović, T., Protić-Gava, B., Sporiš, G., Rupčić, T., Miljković, Z., Liapikos, K., Macak, D., Madić, D., Trajković, N. & (2020) Short-Term Core Strengthening Program ImprovesFunctional Movement Score in UntrainedCollege Students. International journal of environmental research and public health, 2020 (17), 1-8 doi:10.3390/ijerph17228669.
 15. Rupčić, T., Li, F., Matković, B., Knjaz, D., Dukarić, V., Baković, M., Matković, A., Svoboda, I., Vavaček, M. & Garafolić, H. (2020) The impact of progressive physiological loads on angular velocities during shooting in basketball - case study. Acta kinesiologica, 14 (2), 102-109. (https://www.bib.irb.hr/1096396).
 16. Cigrovski, V., Očić, M., Bon, I., Rupčić, T. & Božić, I. (2020) Does the sequential teaching of elements of alpine ski school follow theincrease of pressure beneath the skier's foot? Acta kinesiologica, 14 (2), 42-46. (https://www.bib.irb.hr/1096671).
 17. Cigrovski, V., Škovran, M., Fang, H., Rupčić, T. & Knjaz, D. (2020) Differences in the level of physical activity during the lockdown due to the COVID–19 pandemic in young adults. Sport science, 13 (2), 9-15. (https://www.bib.irb.hr/1120320).
 18. Štefan, L., Vrgoč, G., Rupčić, T., Sporiš, G. & Sekulić, D. (2018) Sleep Duration and Sleep Quality Are Associated with Physical Activity in Elderly People Living in Nursing Homes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15 (11), 2512, 9 doi:10.3390/ijerph15112512.
 19. Matković, R.B, Nedić, A., Matković, A., Rupčić, T., Ožegović, P. (2014). Alcohol and tobacco use in sport coaches. Kinesiology, 46 (Suppl.1), 114-119.
 20. Matković, A., Rupčić, T., Knjaz, D. (2014). Physiological load of referees during basketball games. Kinesiology, 46(2), 258-265
 21. Borović, I., Rupčić, T., Matković, B.R., Garafolić, H., Dadić, M. (2016). Anthropological profile of U16 basketball players. Acta Kinesiologica, 10 (Suppl.1), 71- 77.
 22. Cigrovski, V., Franjko, I., Rupčić, T., Baković, M., Matković, B. (2016). Correlation between balance, specific alpine skiing knowledge and situational efficiency in alpine skiing. Acta Kinesiologica, 10 (Suppl.1), 66-70.
 23. Cigrovski, V., Franjko, I., Rupčić, T., Baković, M., Matković, A. (2017). Comparison of Standard and Newer Balance Tests in Recreational Alpine Skiers and Ski Novices. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 6 (1), 49-55.

Izabrani projekti

 • «Znanje o prehrani i prehrambene navike sportaša» – voditelj prof. dr. sc. Branka Matković, broj projekta 034-0342282-2402,
 • «Zdravstvene navike sportskih trenera» - voditelj prof. dr. sc. Bojan Matković, broj projekta 034-0000000-3331
 • Definiranje i modeliranje novih dijagnostičkih postupaka procjene i unapređenja kvalitete sportaša i sportske opreme
 • Definiranje kvantitativnih kriterija dviju tehnika šutiranja u košarci
 • Utjecaj antropoloških obilježja i specifičnih motoričkih znanja na situacijsku i natjecateljsku učinkovitost u alpskom skijanju

Povijest zaposlenja

2006-2007. - Sportski centar Kutina

2007. - Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu