Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Valentin Barišić

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Srijeda: 10-11.30

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1990.
Godina magistriranja:
1996.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Valentin Barišić rođen je 18. rujna 1964. godine u Požegi, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1985. upisao je studij na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu te je na osnovnom dodiplomskom studiju diplomirao 1990. godine. Godine 1996. obranio je magistarski rad pod naslovom »Strukturalna analiza nogometne igre na temelju nekih antropoloških karakteristika« i stekao stupanj magistra znanosti iz znanstvenog polja kineziologije na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1991. godine sudjeluje u nastavnoj djelatnosti na predmetu NOGOMET pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom  sveučilišnom studiju kineziologije i u okviru izbornih modula nogomet te u nastavi i vježbama pri Studijskom centru za izobrazbu trenera. Godine 2007.  obranio je doktorsku disertaciju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom » Kineziološka analiza taktičkih sredstava u nogometnoj igri« i stekao stupanj doktora znanosti.

U travnju 2008. godine izabran je u zvanje znanstvenog suradnika i  u znanstveno – nastavno zvanje docenta. Kao autor i koautor objavio je 30-ak znanstveno–stručnih radova u priznatim publikacijama te je sudjelovao na znanstveno–stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Stručno usavršavanje obavljao je kao trener seniorskog uzrasta nogometaša u NK »Prečko« (1992./1993.), NK »Jarun« (1993./1995.), NK »Podsused« (1995.), NK »Lučko« (1995./1997.), NK »Zagreb« (1997./1998.), NK »ZET« (2000./2001.) i NK »Lučko« (2001./2007.).  Od 2009.godine član je Nacionalnog vijeća za sport Republike Hrvatske.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Barišić, V. (1990). Strukturalna analiza nekih tehničko–taktičkih elemenata nogometne igre na završnim utakmicama Svjetskog prvenstva Italia '90. (Diplomski rad), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

2. Barišić, V. (1996). Strukturalna analiza nogometne igre na temelju nekih antropoloških karakteristika. (Magistarski rad), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

3.Barišić, V. (2007). Kineziološka analiza taktičkih sredstava u nogometnoj igri. (Disertacija), Zagreb: Kineziološki fakultet.

4. Jerković, S., Barišić, V. (1993). Kanonička povezanost nekih situacijsko-motoričkih varijabli i uspjeha u nogometnoj igri. Kineziologija, 25 (1-2), 63-69.

5. Sporiš, G., Čanaki, M., Barišić, V. (2007). Morphological differences of elite Croatian female soccer players according to the team position. Croatian Sports Medicine Journal, Vol. 22,  2.

6. Radman, I., Barišić, V., Šunda, M. Etiologija ozljeda kod nogometaša 1. HNL. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 26 (2011), 1; 26 – 32.

7.Miljković, Z., Barišić, V. (2002). Contribution to the comparative analysis of play in terms of various football schools. In Dragan Milanović i Franjo Prot (ur.), Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference »Kinesiology – New Perspectives«, Opatija, September 25-29, 2002 (str. 236-239). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

8.Jerković, S., Marić, J., Barišić, V. (1993). Povezanost nekih situacijsko-motoričkih testova s uspjehom u nogometnoj igri kod nogometaša juniora. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske »Motorička znanja u funkciji razvoja čovjeka«, Rovinj, 26.-29. lipnja 1993. (str. 96-99). Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske.

9. Jerković, S., Barišić, V., Birkić, Ž, Šimenc, Z. (1996). Hijerarhijska klaster analiza pozicija igrača u nogometnoj igri definiranih antropološkim obilježjima. In Dragan Milanović (ur.), Zbornik radova 3. konferencije o sportu Alpe-Jadran »Dijagnostika u sportu«, Rovinj, 26.-29. rujna 1996. (str. 94-97).  Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

10. Jerković, S., Barišić, V. (1997). Analiza utjecaja nekih situacijskih parametara na uspješnost u završnim utakmicama Svjetskog nogometnog prvenstva »Italija '90«. In Dragan Milanović (ur.), Zbornik radova=Proceedings/ 1. međunarodna znanstvena konferencija »Kineziologija – sadašnjost i budućnost«=1st International Scientific Conference»Kinesiology – the Present and Future«, Dubrovnik, 25.-28. rujna=September, 1997 (str. 107-109). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu=Faculty of Physical Education University of Zagreb.

11. Jerković, S., Barišić, V. (1997). Dijagnostika stanja bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti nogometaša. In Dragan Milanović i Stjepan Heimer (ur.), Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja »Dijagnostika treniranosti sportaša« <u sklopu> 6. zagrebačkog sajma športa, Zagreb, 1. ožujka 1997. (str. 130-134). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

12. Marić, J., Kuleš, B., Jerković, S., Cvetković, Č., Barišić, V. (1998). Utjecaj nekih testova koordinacije na uspjeh u hrvanju modificiranim načinom. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske »Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću«, Rovinj, 23.-27. lipnja 1998. (str. 122-126). Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

13. Jerković, S., Miljković, Z., Barišić, V., Verdenik, Z., Jerković, M. (1999). Effects of the endurance transformational process on accuracy and some funtional abilities in soccer players. In Dragan Milanović (ur.), Zbornik radova= Proceedings Book/ 2. međunarodna znanstvena konferencija »Kineziologija za 21. stoljeće« =2nd International Scientific Conference »Kinesiology for the 21st Century«, Dubrovnik, 22.-26. rujna 1999. (str. 322-326). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu= Faculty of Physical Education University of Zagreb.

14. Sovina, L., Barišić, V. (2010). Razlike u mjerama eksplozivne snage kadetske i juniorske momčadi na početku pripremnoga perioda i tijekom natjecateljske sezone. U Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8.godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša „Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti“. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera.str. 393 – 396.