Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vlatko Vučetić

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Voditelj sportsko dijagnostičkog centra, savjetnik dekana

Konzultacije:

Konzultacije se održavaju svaku srijedu u 9:00.

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

 

Vlatko Vučetić rođen je 16. Veljače 1974. u Zagrebu. Po nacionalnosti je Hrvat.

 

Školovanje: Od 1980. do 1988. pohađao je osnovnu školu, a od 1988. do 1992. srednju elektrotehničku školu u Zagrebu koju je završio s odličnim uspjehom.

Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet) upisao je 1996. godine, a 1997. godine dobio je stipendiju Ministarstva znanosti i tehnologije. Fakultet za fizičku kulturu završava 2001. godine s odličnim uspjehom, kao treći student generacije s prosjekom ocjena tijekom studija od 4,77, stekavši 7. stupanj stručne spreme za obrazovni profil profesor fizičke kulture s usmjerenjem iz fizičke pripreme sportaša, napravivši za diplomski rad istraživanje na temu 'Ventilacijski i metabolički parametri hrvatskih triatlonaca'.

Postdiplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja doktora društvenih znanosti iz polja odgojnih znanosti, grana kineziologija, modul edukacija upisao je 2001. godine. Vlatko Vučetić je u roku položio sve ispite i ispunio sve uvjete za direktan upis doktorskog studija bez izrade magistarskog rada. 2007. godine je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Razlike u pokazateljima energetskih kapaciteta trkača dobivenih različitim protokolima opterećenja“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci: Od 2002. do 2006. godine bio je zaposlen kao znanstveni novak na Kineziološkom fakultetu na znanstvenom projektu „Primijenjena fiziologija tenisa“ – voditeljice prof. dr. sc. Branke Matković, broj projekta 0034205. 2007. godine prelazi na projekt br. 034-0342607-2279 voditelja dr. sc. Davora Šentije pod naslovom „Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti.“

Od 2002. godine radi kao znanstveni novak, mlađi asistent na predmetu Metodika I i II, a od 2004. godine na predmetu Atletika I (hodanja i trčanja), odnosno od 2005. do 2007. godine na predmetu Atletika preddiplomskog sveučilišnog studija na Kineziološkom fakultetu. 2009. godine izabran je u višeg asistenta.

Od 2005. radi kao znanstveni novak, mlađi i viši asistent na izbornim modulima 'Kondicijska priprema sportaša' preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Kineziološkom fakultetu na predmetima Metodika kondicijske pripreme, Metodika treninga i Kontrola treniranosti. Istovremeno radi i kao nastavnik na stručnom studiju za izobrazbu trenera (SSIT) i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na izbornim modulima Sport i Kondicijska priprema sportaša.

U istraživačko zvanje (sada suradničko zvanje) asistenta izabran je 2002. godine. Nastavne obaveze za trajanja radnog odnosa na Kineziološkom fakultetu izvršava sudjelovanjem u nastavnom procesu na predmetima Kineziološka metodika, Osnove kinezioloških transformacija, usmjerenje: Fizička priprema sportaša i Atletika. Bio je mentor jednog obranjenog diplomska rada na Društvenom veleučilištu za izobrazbu trenera.

2009. godine izabran je u višeg asistenta.

1. lipnja 2012. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Radi kao nastavnik na izbornim modulima Kondicijska priprema sportaša preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Kineziološkom fakultetu na predmetima Metodika kondicijske pripreme i Kontrola treniranosti. Nositelj je redovnog predmeta Antropološka analiza kondicijske pripremljenosti te sunositelj izbornog predmeta Orijentacija i selekcija u kineziologiji.

Nastavnik na stručnom studiju za izobrazbu trenera (SSIT) i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera, odnosno suradnik na izbornim modulima 'Kondicijska priprema sportaša' na studijskom centru za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu na predmetima Metodika kondicijske pripreme i Kontrola treniranosti. Nositelj je redovnih predmeta Analiza kondicijske pripremljenosti sportaša I i II na redovnom i izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera.

Od 2000. godine radi kao koordinator i kao voditelj mjerenja, a od 2010. godine imenovan je voditeljem Sportsko dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vlatko Vučetić izabran je 2009. godine odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje odgojnih znanosti, grana kineziologija

2016. godine izabran je u nastavno zvanje docenta na predmetu Praćenje i vrednovanje rada u kineziološkoj edukaciji na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je mentor više od 20 diplomskih radova i jedne doktorske disertacije. Trenutno obnaša dužnost Predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera. Sudjeluje u realizaciji nastave na engleskom jeziku za strane studente po ERASMUS programu.

1995. godine pohađao je tečaj klasične ručne masaže na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu.

2000. godine pohađao je tečaj engleskog jezika u Oxfordu, Velika Britanija (The Oxford English Centre).

2011. godine pohađao tečaj za FMS i SFMA u Gotenborgu, Švedska.

 

Stručna djelatnost: Od 1979. do 1986. bavio se plivanjem, a od 1987. do 1996. atletikom. Tijekom atletske karijere bio je višestruki juniorski prvak Hrvatske u krosu, te na disciplinama 2000 i 3000 m sa zaprekama, 5000 m i 10 000 m.

Od 1997.godine radi kao glavni i odgovorni mjeritelj vremena (rezultata) na elektronskom sustavu za mjerenje vremena (Omega, Švicarska) na domaćim i međunarodnim plivačkim natjecanjima.

Od 1999. godine aktivan je u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na poslovima organizacije, planiranja i vođenja mjerenja, mjerenja, analize i interpretacije rezultata testiranja antropološkog statusa sportaša svih dobnih kategorija i kvalitetne razine. Imenovan je voditeljem Sportsko dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine.

Od 2001. godine radi kao individualan trener tenisača, nogometaša, košarkaša, triatlonaca i plivača. Aktivno sudjeluje u trenažnom procesu juniorskih i seniorskih ekipa u nogometu kao savjetnik, a također sudjeluje i u seminarima za edukaciju stručnih kadrova u nogometu u organizaciji Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza.

 

Znanstvena djelatnost: Tijekom studija (preddiplomskog, diplomskog i doktorskog) te nakon njega sudjelovao je u mnogim znanstveno-stručnim istraživanjima i konferencijama o čemu svjedoče napisani i objavljeni radovi. Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio od 2001. do danas 26 znanstvena rada objavljena u časopisima i publikacijama zastupljenim u citiranim bazama podataka (WOS, CC i sl.), 17 znanstvena rada objavljena u „extenso“ u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranih u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi), 23 znanstvena rada objavljena u „extenso“ u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (A2 radovi), 2 znanstvena rada objavljena u obliku sažetka u međunarodnom časopisu, 30 znanstvena rada objavljena u obliku sažetka u zbornicima međunarodnih skupova, 18 stručnih radova objavljena u specijaliziranim stručnim časopisima i magazinima te 29 stručna rada objavljenih u zbornicima znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja. Bio je autor jednog priručnika i koautor tri poglavlja u knjizi u području kinezioloških znanosti. Sudjelovao je na više od dvadeset znanstvenih i stručnih konferencija u zemlji i inozemstvu.

Teme interesa znanstveno-istraživačkog rada dr. sc. Vlatka Vučetića su analiza izvedbe u sportu, znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, upravljanje u području sporta i kineziologije, nogomet – učenje, treniranje, testiranje vrhunskih sportaša, rast i razvoj u odnosu na sportsku izvedbu, znanost u nogometu. Vlatko Vučetić recenzent je u tri časopisa (Croatian sport medicine journal, Kinesiology  i Kondicijski trening). Član je uredništva časopisa Kondicijski trening.

 

Međunarodna djelatnost:

Međunarodna djelatnost uključuje organizaciju i realizaciju međunarodnih konferencija o kineziologiji održanih u razdoblju od 2005.  do 2014. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nagrade i priznanja:

 • 1997. dobio je stipendiju Ministarstva znanosti i tehnologije.
 • nakon II, III i IV godine studija dobitnik nagrade za najboljeg studenta generacije.
 • 2002. i 2005. godine – dobitnik godišnje nagrade Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najproduktivnijeg znanstvenog novaka.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 

Vučetić, V. (2001). Ventilacijski i metabolički parametri triatlonaca Hrvatskog nacionalnog ranga. (Diplomski rad), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet) Sveučilišta u Zagrebu. (Mentor: mr. sc. Davor Šentija)

 

Vučetić, V. (2007). Razlike u pokazateljima energetskih kapaciteta trkača dobivenih različitim protokolima opterećenja. (Doktorska disertacija), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (Mentor: dr.sc. Davor Šentija)

 1. Nevill, A.M., Marković, G., Vučetić, V., Holder, R. (2005). Can greater muscularity in larger individuals resolve the ¾ power – law controversy when modelling maximum oxygen uptake? Annals of Human Biology 31(4), 436 – 445.
 2. Mišigoj-Duraković, M., Vučetić, V., Duraković, Z., Wolf-Cvitak, J., Matković, BR., Carović, N., Bonevski, A. (2005). Body Physique and Composition in Premenarchal Ballerinas and Female Athletes in Aesthetic Sports. Medical Problems of Performing Artists, 20, 175-179.
 3. Marković, G., Vučetić, V., Nevill, A.M. (2007). Scaling behavior of VO2 in athletes and untrained individuals. Annals of Human Biology, 34(3), 315-328.
 4.  

 5. Šentija, D., Vučetić, V., Marković, G. (2007). Validity of the modified Conconi running test. International Journal of Sports Medicine, 28: 1-6.
 6.  

 7. Sporiš, G., Vučetić, V. and Jerković, M. (2007). The Relationship between sprinting and kicking performance. International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(1), 120-129.
 8.  

 9. Vučetić, V., Matković, B., Šentija, D. (2008). Morphological Differences of Elite Croatian Track-And-Field Athletes. Collegium Antropologicum. 32(3), 863-868
 10.  

 11. Marković, G., Vučetić, V., Cardinale, M. (2008). Heart rate and lactate responses to taekwondo fight in elite women performers. Biology of Sport, 25(2): 135-146
 12. Sporiš, G., Jukić, I., Milanović, L., Vučetić, V. (2010).  Reliability and Factorial Validity of Agility Tests for Soccer Players. The Journal of Strength & Conditioning Research 24(3), 679-686
 13. Ostojic, S.M., Markovic, G.D., Calleja-Gonzalez, J., Jakovljevic, G., Vucetic, V., Stojanovic, M. D. (2010). Ultra short-term heart rate recovery after maximal exercise in continuous versus intermittent endurance athletes. European Journal of Applied Physiology, 108(5):1055–1059
 14. Sporiš, G., Vucetic, V., Jukic, I., Jovanović, M., Omrčen, D. (2011), Reliability and Factorial Validity of Flexibility Tests for Team Sports. Journal of Strength and Conditioning  Research, 25(4), 1168-1176.
 15. Mikulić, P., Vucetič, V., Šentija D. (2010). Strong Relationship between Heart Rate Deflection Point and Ventilatory Threshold in Trained Rowers. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(2), 360-366
 16. Sporiš, G., Vučetić, V., Jukić, I., Omrčen, D., Bok, D., Čustonja, Z. (2011). How reliable are the equations for predicting maximal heart rate values in military personnel? Military medicine 176 (3), 347-351.
 17. Sporiš, G., Vučetić, V., Šentija, D. (2011). Comparison of Ventilation Threshold and Heart Rate Deflection Point in Fast and Standard Treadmill Test Protocol. In Milanović, D, Sporiš, G. (ur.), Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Integrative Power Of Kinesiology . Opatija, 8. – 11. rujna 2011. (str. 667-671). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia.
 18. Vučetić, V. & Dokman, T.(2011). Heart rate recovery after a graded exercise test in sprinters, middle distance, long distance and 400 m runners. // Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology: Integrative Power Of Kinesiology / Milanović, D ; Sporiš, G ; (ur.).Opatija 8.-11.2011: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2011. Str. 451.-456.
 19. Sporis, G., Vucetic, V., Jovanović, M. Milanović, Z., Ručević, M. and Vuleta, D. (2011). Are there any Differences in Power Performance and Morphological Characteristics of Croatian Adolescent Soccer players according to the Team Position? Collegium Antropologicum 35(4), 1089-1094
 20. Novak, D.; Vucetic, V., Žugaj, S. (2013). Differences in energy capaties between tennis player and runners. Collegium Antropologicum. 37 (suppl. 2), 107-112.
 21. Rajković, A.; Vučetić, V. & Bašić, D. (2014). Influence of specific speed, agility, and quickness training (saq) on speed and explosiveness of football players. Sport Science 7(1), 48-51
 22. Novak, D., Felgate, D. Podnar, H. and Vučetić, V. (2013). Preparation Program of the Youngest Top 100 Tennis Player: The Training Concepts and Principles. Journal of Athletic Enhancement, 2(6).
 23. Plevnik, M.; Vučetić, V.; Sporiš, G.; Fiorentini, F.; Milanović, Z.; Miškulin, M. (2013). Physiological responses in male and female 400 m sprinters. Croatian journal of education 15(4), 93-109.
 24. Vučetić, V.; Šentija, D.; Sporiš, G.; Trajković, N.; Milanović, Z. (2014). Comparison of ventilation threshold and heart rate deflection point in fast and standard treadmill test protocols. Acta Clinica Croatica 53(2), 190-203.

 25. Sporiš, G.; Vučetić, V.; Milanović, L.; Milanović, Z.; Krespi, M.; Krakan, I. (2014). A comparison anaerobic endurance capacity in elite soccer, handball and basketball players. Kinesiology 46(S1), 52-59.

 26. Vučetić, V., Zubčić, D. Jukić, G., Jukić, I. (2014). Evaluating the Influence of Bioenergy On Physiological Parameters In The Recovery After High - Intensity Stimulation. U D. Milanović, Sporiš, G. (ur.). Proceedings Book of 7th International Scientific Conference on Kinesiology: Fundamental And Applied Kinesiology – Steps Forward/ Opatija, 22.-25. 2014. (str. 650-654). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

 27. Barbaros Tudor, P., Vučetić. V, Milanović, D., Novak, D. & Dudašek, B.  (2015). Morphological and physiological profile indicators of physical fitness in male tennis players aged 12, 14 and 16 years. Kinesiology 47 (1), 82-90.

 28. Radin, L.; Belić, N.; Brkljača Bottegaro, N.; Hrastić, H.; Torti, M.; Vučetić, V.; Stanin, D.; Vrbanac, Z. (2015). Heart rate deflection point during incremental test in competitive agility border collies. Veterinary Research Communications, 39(2), 137–142.

 29. Vucetic, V., Mozek, M. and Rakovac, M. (2015). Peak blood lactate parameters in athletes of different running events during lowintensity recovery after ramp-type protocol. Journal of Strength and Conditioning Research 29(4): 1057–1063

 30. Grgic, J., Vucetic, V.,  Brborovic, H.  (2016). Variations in metabolism and body composition estimates throughout a day. Journal of Fitness Research, 5(2)

 31. Vučetić, V., Pekas, D., Talović, M., Kasović, M., Miljković, Z. (2017). Effects of two different combined training on body composition in adult women. U D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj, D. Škegro (ur.), Proceedings of 8th international scientific conference on kinesiology (str. 756-759). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Kondicijski trener 

voditelj rekreacijskih programa

 

Povijest zaposlenja

Od 01.12.2002 – znanstveni novak na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Od 01.12.1999. – mjeritelj, asistent, voditelj mjerenje u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Od 01.01.2010.  voditelj Sportsko dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Od 01.04.2016. – predstojnik Studijskog centra za izobrazbu trenera  Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

od 2016. - docent u naslovnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

od 2017. - docent u znanstveno nastvanom zvanju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Od 01.06.2018. – vlasnik paušalnog obrta OxyGen