Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Zrinko Čustonja

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

utorkom u 13:00

Osobna stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2012.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Zrinko Čustonja rođen je 2. svibnja 1979. godine u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Kutini. Sveučilište u Zagrebu Fakultet za fizičku kulturu upisao je 1997. godine, na kojem je u srpnju 2002. godine i diplomirao. Doktorski studij upisao je 2005. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorski rad obranio je 10. svibnja 2012. godine i time stekao naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija. Bio je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od rujna 2002. godine do lipnja 2003. godine na predmetu Povijest sporta. Od 15. lipnja 2003. godine zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakulteta u statusu znanstvenog novaka na projektu 0034201 „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“ čiji je nositelj prof. dr. Mato Bartoluci s nastavnom obvezom na predmetu Povijest sporta. Od 2001. godine do danas bio je potpredsjednik, tajnik ili član organizacijskog odbora većeg broja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Bio je tajnik Organizacijskog odbora stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» (Zagreb, 2001.). Bio je potpredsjednik Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» (Zagreb, 2003.) i član organizacijskog odbora godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša od 2004. do 2012. godine. Od lipnja 2003. do lipnja 2009. godine bio je tajnik stručnog časopisa za teoriju i metodiku kondicijske pripreme Kondicijski trening. Bio je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa «Kinesiology» 2002., 2005., 2008. i 2011. godine. Bio je izvršni urednik monografije Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koja je izašla povodom obilježavanja 50. obljetnice osnutka Fakulteta. Bio je vanjski suradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprave za šport od kolovoza 2005. do studenog 2005. godine i član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu Zakona o šport od rujna 2005. godine do kolovoza 2006. godine. Bio je član radne skupine Nacionalnog vijeća za šport za izradu dokumenta „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ tijekom 2010. i 2011 godine. Jedan je od autora ili koautora slijedećih nacionalnih strateških dokumenata i studija iz područja sporta: „Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.- 2014.“ (izdavač: MZOS i Hrvatski školski športski savez, 2009.), „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i MZOS, 2010.), „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i MZOS, 2011.),  „Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj“ (Institut za javne financije, naručitelji Nacionalno vijeće za šport i MZOS). Vanjski je suradnik Hrvatske radiotelevizije od lipnja 2009. gdje u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ kao stručni suradnik sudjeluje u snimanju rubrike „Povijest hrvatskoga sporta“. Predsjednik je Hrvatskog akademskog sportskog saveza od 2007. godine. Bio je član nadzornog odbora European University Sport Association (EUSA) od 2008. do 2012. godine. Član je izvršnog odbora International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) od 2009. godine. Član je izvršnog odbora Hrvatskog društva za povijest sporta od 2010. godine. Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka objavio je oko 70 znanstvenih i stručnih radova, od toga 4 rada koja se referenciraju u bazi Web of Science (WoS) te dva rada i u bazi Current Content (CC). Objavio je ukupno 11 A1 radova. Objavio je jednu knjigu i više poglavlja u knjigama i monografijama. Bio je aktivan sudionik većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. U rujnu 2004. godine dobio je nagradu Europskog udruženja povjesničara sporta (European Committe for Sport History) za mladog istraživača za istraživački rad na IX. Međunarodnom kongresu u Crotone (Italija), a u prosincu 2005. godine i godišnju nagradu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg znanstvenog novaka u akademskoj godini 2004./2005.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

dr. sc. ZRINKO ČUSTONJA - POPIS RADOVA

1. Kvalifikacijski radovi

 1. Čustonja, Z. (2002). Analiza trenda razvoja rezultata u skoku u dalj. (Diplomski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Čustonja, Z. (2012). Nastava tjelesnoga odgoja u Banskoj Hrvatskoj do Prvoga svjetskoga rata. (Doktorski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi)

(a)

 1. Selmanović, A., Milanović, D., Čustonja, Z. (2013). Effects of an Additional Basketball and Volleyball Program on Motor Abilities of Fifth Grade Elementary School Students. Collegium Antropologicum, 37(2):391-400.
 2. Škegro, D., Čustonja, Z. (2013). Analysis of the best women's high jump results in the olympic games history. Acta Kinesiologica, 7(1):66-70.
 3. Škorić, S., Bartoluci, M., Čustonja, Z. (2012). Public financing in Croatian sport. Financial Theory & Practice, 36(2):180-197.
 4. Čustonja, Z., Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic Games – does Croatia have any chance?. Kinesiology, 43(1):107-114.
 5. Sporiš, G., Vučetić, V., Jukić, I., Omrčen, D., Bok, D.  i Čustonja, Z. (2011). How Reliable Are the Equations for Predicting Maximal Heart Rate Values in Military Personnel? Military medicine, 176(3), 437-351.
 6. Čustonja, Z., Milanović, D., Sporiš, G. (2009). Kinesiology in the names of higher education institutions in Europe and the United States of America. Kinesiology 41(2):136-146.

3. Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

 1. Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Attempts to organise and advance education in Civil Croatia in 1861 and 1865 and position of Physical education. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 8.-11. rujan 2011. str: 383-386.
 2. Grgić, Z.,Čustonja, Z. (2011). New law and reorganization of elementary school in the civil Croatia in 1874 – introduction of compulsory Physical Education. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 8.-11. rujan 2011. str: 389-392.
 3. Bobić, G., Čustonja, Z. (2005). Early Begginings of Physical Education in Croatia. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 757 - 760.
 4. Čustonja, Z. (2005). Escalation of Violence at the Maksimir Stadium in 1990 – the Beginning of War in Ex-Yugoslavia?. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 764 - 767.
 5. Čustonja, Z., Šimek, S., Đapić, P. (2002). Differences between junior and young female basketball players in conditioning indicators. Proceedings Book of the 3rd  International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. pp. 276 - 278.

4. Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini  (A2 radovi)

 1. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str. 203-212.
 2. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na zimskim i ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str. 213-223.
 3. Čustonja, H., Čustonja, Z. (2006). Akutni efekti primjene maksimalnih mišićnih kontrakcija na izvedbu skleka s odrazom. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, lipnja 2006. str. 100-106.
 4. Čustonja, Z. (2004). Druga opća hrvatska učiteljska skupština u Petrinji 1874. godine i pitanje tjelesnog vježbanja u pučkim školama. U: I. Prskalo (ur.) «Škola i razvoj» Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti dani Mate Demarina, Topusko, 13. – 14. svibanj 2004, Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji i Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 105-113.
 5. Čustonja, Z., Z. Jajčević (2004). Donošenje zakona i preustroj osnovnog školstva 1874. godine – uvođenje obavezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovne škole na području Banske Hrvatske. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 19. do 23. lipnja 2004., str. 77-81.

5. Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima skupova

 1. Čustonja, Z., Agičić, D. (2012). Non-Compulsory Physical Education Classes and First Teacher of Physical Exercise in Croatia. U: S. Votre (ur.) Zbornik sažetaka 13th ISHPES Congress 2012 „Physical Education and Sport around the Globe: Past, Present and Future“ Rio de Janeiro (Brazil), 9. – 13. srpnja 2012. str. 178.
 2. Čustonja, Z. (2011). Fair play and (Croatian) society - is Fair play realy important in Croatia? U: Abstract Book of the 17th European Fair Play Congress, Poreč, 29.-30. rujan 2011. str. 95-96 (sažetak)
 3. Milanović, D., Čustonja, Z. (2010). Etički izazovi treninga djece u vrhunskom sportu. 12. Dani bioetike – Etika i sport, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (sažetak)
 4. Čustonja, Z., Milanović, D. (2010). Doping i neke etičke dileme. 12. Dani bioetike – Etika i sport, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (sažetak)
 5. Čustonja, Z. (2006). Escalation of violence at the Maksimir stadium in 1990 – the beginning of war in ex.Yugoslavia?. Abstract Book of 11th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 2006, Lausanne, Švicarska.
 6. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In Abstracts book of the 11th World Sport for All Congress, 31. October – 3. November 2006, Havana, Cuba (pp. 168).
 7. Čustonja, Z. (2005). New Law and Reorganisation of Elementary Schools in Croatia in 1874 – Introduction of Compulsory PE. Abstract Book of 10th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 2005, Belgrade, SiCG.
 8. Nakić, J., Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Bradić, A., Pašalić, E. (2005). Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams participating in the 2003 European Championships. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 347.
 9. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2005). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 379.
 10. Čustonja, Z. (2004). First High School (College) of PE in Croatia. U: “Sport Science Through the Ages: Challenges in the New Millennium» Pre-Olympic Congress Book of abstracts, August, 6-11, 2004, Thessaloniki, Greece.
 11. Čustonja, Z. (2004). The Grassroots of Vocational Training of Personnel for Physical Education in Croatia. Abstract Book of  9th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 3-6, 2003, Clermont-Ferrand, France, pp. 143-144.
 12. Čustonja, Z. (2004). Uvođenje obavezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u europskim zemljama i Hrvatskoj. U: «Hrvatska i Europa – integracije u povijesti» knjiga sažetaka II. kongresa hrvatskih povjesničara, 29. rujna – 3. listopada, 2004., Pula, str. 140-141.
 13. Mavrek, S., Z. Čustonja (2004). Different Cultures and Escalation of Doping Abuse in the 20th Century. IXth International Congress of Sport History, September, 23-26, 2004, Crotone, Italy,, p.74.
 14. Čustonja, Z., S. Mavrek (2004). Introduction of Obligatory Physical Education Classes into Croatian Primary Schools. IXth International Congress of Sport History, September, 23-26, 2004, Crotone, Italy,, p.34.
 15. Čustonja, Z., L. Milanović, S. Šimek (2003). Strategic approach to manpower in sports - cases of Slovenia, Great Britain and Croatia. U: B. Jošt (ur.) International Conference on Philosophy of Sport Book of Abstract. Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani, 19-21 November, Ljubljana (p. 7).
 16. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Čustonja, Z. (2003). Monitoring of Some Indicators of Physical Fitness in Half-Year Cycle of Training of Top Basketball Players. Abstract Book of  8th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 9-12, 2003, Salzburg, Austria, str. 230.
 17. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja (2003). Actual issues of development of sport in Croatia. U: B. Jošt (ur.) International Conference on Philosophy of Sport Book of Abstract. Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani, 19-21 November, Ljubljana (p. 30).

STRUČNI RADOVI

1. Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Child abuse in top sport – ethical challenges. JAHR, 2(3):207-217.

2. Stručni rad objavljen u domaćim stručnim časopisima

 1. Čustonja, Z., Škegro, D., Popovčić, A. (2009). Razvoj metoda treninga jakosti kroz povijest. Kondicijski trening 6(2), 70-77.
 2. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sportska rekreacija – Sport za sve u svijetu (reprint). Sport za sve, 50, 4-10.
 3. Čustonja, Z. (2007). Petoboj muza. Olimp, 22, 14-15.
 4. Čustonja, Z. (2007). Sport bez ograničenja – paraolimpijski pokret. Olimp, 23, 13-14.
 5. Čustonja, Z. (2007). O dopingu i olimpijskom pokretu. Olimp, 24, 12-13.
 6. Čustonja, Z. (2006). Povijesna težina bučica i dvoručnih utega. Kondicijski trening, 4(2): 4-9.
 7. Čustonja, Z. (2006). Olimpijske akademije – nositelji olimpijskog obrazovanja. Olimp, 21, 14-15.
 8. Čustonja, Z. (2006). Olimpijski kongresi. Olimp, 18, 22-24.
 9. Čustonja, Z. (2006). Ispunjava li olimpijski pokret sve svoje potencijale. Olimp, 19, 12-13.
 10. Čustonja, Z. (2006). Coubertin ipak nije bio prvi. Olimp, 20, 14-15.
 11. Čustonja, Z. (2005). Munchenska tragedija. Olimp, 17, 18-19.
 12. Čustonja, Z. (2005). Ljudi koji su proslavili mišiće. Kondicijski trening, 3(2): 7-12.
 13. Čustonja, Z. (2005). Isidor Kršnjavi ili kako je politika utjecala na razvoj tjelovježbe. Povijest hrvatskog sporta, 36 (133), 6-8.
 14. Čustonja, Z. (2005). Prve godine djelovanja Kineziološkog fakulteta. Povijest hrvatskog sporta, 36 (132), 5-7.
 15. Čustonja, Z. (2004). 2. godišnja međunarodna konvencija «Kondicijska priprema sportaša». Kondicijski trening, 2 (1), 4-6.
 16. Čustonja, Z. (2004). Razvoj tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj do 1874. godine. Povijest hrvatskog sporta, 35 (130), 5-7.
 17. Čustonja, Z. (2003). Povijest kao pretpostavka ozbiljnom razmatranju. Kondicijski trening, 1 (1), 10-11.

3. Stručni rad objavljen u zborniku radova

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). School sport in Eastern Croatian Counties. U: A. Mašek Tonković (ur.) Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Osijek, 17-18 svibnja 2012. str. 289-295.
 2. Čustonja, Z., Milanović, D., Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 167-173.
 3. Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). Pitanje odgoja u kineziološkoj literaturi na hrvatskome jeziku u drugoj polovici 19. stoljeća. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 409-414.
 4. Milanović, D., Čustonja, Z., Čustonja, H. (2011). Školski šport u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. U: I. Prskalo i D. Novak (ur.) Zbornik radova 6. kongresa FIEP-a Europe, Poreč, 18.-21. lipanj 2011. str.: 27-42.
 5. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti sigurnosti u sportu. U: Z. Šeparović (ur.) Zbornik 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18-20 lipnja. str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrvoslovno društvo.
 6. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U: N. Breslauer (ur.) Zbornik radova s hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu. Čakovec. 116-131.
 7. Škegro, D., Milanović, D, Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom športu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 27.02.2010., 33-40.
 8. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 26. i 27. veljače 2010., 119-126.
 9. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 21.02.2009., 15-24.
 10. Čustonja, Z., Škegro, D. (2009). Razvoj metoda treninga izdržljivosti. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 20. i 21. veljače 2009., 15-20.
 11. Milanović, D, Čustonja, Z., Jukić, I. (2008). Stanje i perspektive razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, poreč, 24. - 28. lipnja 2008. (str. 42-58). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 12. Popovčić, A., Čustonja, Z. (2008). David - prikaz snage u povijesti umjetnosti. U: I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.) Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Zagreb, 22. i 23. veljače 2008 (str. 95-98). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 13. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sportska rekreacija – Sport za sve u svijetu. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“, Zagreb, 24. veljače 2007. (str. 19-30). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sport kao čimbenik povezivanja država i regija RZ Alpe-Jadran. Zbornik radova VII. konferencije o športu radne zajednice Alpe–Jadran Hrvatska, Opatija, od 31. svibnja do 3. lipnja 2007.
 15. Milanović, D., Andrijašević, M., Bartoluci, M., Vuleta, D., Jukić, I., Neljak, B., Harasin, D., Čustonja, Z. (2007). Stručni poslovi i stručni kadrovi u sportu. U: Hercigonja, J i Kuzmić, M. (ur.) Novi Zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti. Zagreb: Inženjerski biro d.d.
 16. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S. (2006). Neki čimbenici zlostavljanja djece u sportu. U Šeparović (ur.), Zbornik radova trećeg hrvatskog žrtvoslovnog kongresa „O žrtvama je riječ“ Zagreb: Hrvatsko žrtvoslovno društvo. 340-345.
 17. Čustonja, Z., Bartoluci, S. (2006). Zlostavljanje djece u sportu. U: J. Grgurić i M. Batinica (ur.) zbornik radova „Sport i zdravlje djece i mladih“ 18. simpozija socijalne pedijatrije, Vodice, 30. lipnja – 1. srpnja.
 18. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Kvaliteta rada u sportu. U Findak, V. (Ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije». Rovinj, 20-24.06.2006., 35-47.
 19. Čustonja, Z. (2005). Izidor Kršnjavi – političar u funkciji razvoja tjelovježbe. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, lipnja 2004.
 20. Bašić, M., Bašić, D., Čustonja, Z. Čustonja, H. (2005). Some Detarminants and principals in Programming plyometric Training. Proceedings Book of the 4th  International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 406 – 409.
 21. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Tjelesno vježbanje i sport u odgojno-obrazovnom procesu - strateški pristup. U: I. Prskalo (ur.) «Škola i razvoj» Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti dani Mate Demarina, Topusko, 13. – 14. svibanj 2004, Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji i Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 28-37.
 22. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.
 23. Čustonja, Z., Z. Jajčević (2003). Vocational Training of Personnel for Sport and Physical Education in Croatia – a Historical Overview. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 216-224.
 24. Čustonja, Z., Milanović, L. Šimek, S. (2003). Sport coaches training in the European union countries. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 193-201.
 25. Bartoluci, M., S. Škorić, Z. Čustonja (2003). Employees in Sport in the European Union Countries and Croatia. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 216-224.
 26. Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Milanović, L., Nakić, J. (2003). Kondicijski trening u vodi. Zbornik radova V. Konferencije o sportu ‘’Alpe-jadran’’, Rovinj, 5., 6. i 7. lipnja 2003. str. 143-153.
 27. Milanović, L., Jukić, I., Nakić, J., Čustonja, Z. (2003). Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 54-61.
 28. Jukić, I., Rak, M., Čustonja, Z. (2003). Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 165-170.
 29. Čustonja, Z. (2002). Metode rada u sportu antičke Grčke. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 125-127.
 30. Čustonja, Z., Jajčević, Z. (2002) Pregled razvoja kondicijske pripreme. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 33-40.
 31. Čustonja, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2002). Intervalna metoda rada – pogled u prošlost. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 128 - 130.
 32. Šimek, S., Z. Čustonja, J. Nakić (2002). Programiranje treninga s opterećenjem kod žena. U Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. 93-95.
 33. Šimek, S., Čustonja, Z. (2002). Elementarne igre u kondicijskoj pripremi sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 278-283.
 34. Milanović, D., M. Hrženjak, I. Jukić, S. Puhak, I. Varvodić, D. Vuleta, Z. Čustonja, L. Milanović, Z. Sekovanić, S. Šimek (2001). Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. U Stanje i perspektive zagrebačkog sporta (ur. Milanović, D.). 90-99. 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam.
 35. Jukić, I., D. Milanović, I. Varvodić, Lj. Antekolović, H. Belušić, Z. Čustonja, M. Matić, L. Milanović, J. Nakić, D. Rukavina, Z. Sekovanić i S. Šimek (2001). Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. U Stanje i perspektive zagrebačkog sporta (ur. Milanović, D.). 104-112. 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam.

Profesionalni interesi i članstva

2007. – danas - Predsjednik Hrvatskog akademskog (sveučilišnog) sportskog saveza

2008. - danas - član Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora

2009. - danas - član izvršnog odbora International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES)

2010. - danas - član izvršnog odbora Hrvatskog društva za povijest sporta

2007. – 2012. - član Nadzornog odbora EUSA (European University Sports Association)

2007. – 2011. - član organizacijskog ili počasnog odbora na 7 Europskih sveučilišnih prvenstva - EUC (2007. EUC odbojka, Rijeka; 2008. EUC veslanje, Zagreb; 2009. EUC bridge, Opatija; 2010. EUC futsal, Zagreb; 2011. EUC rukomet, Rijeka; 2013. EUC košarka, Split; 2013 EUC bridge, Kraljevica)

2005. - 2006. - vanjski suradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprave za šport

2005. - 2006. - član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu novog Zakona o šport

2001. – danas - član organizacijskog ili počasnog odbora više različitih sportskih događanja (Sveučilišna trka osmeraca, Zagreb; Semper Primus, sveučilišna veslačka regata, Dubrovnik; Sveti Duje, sveučilišna veslačka regata, Split; Studentski dan sporta; Sveučilišno športsko prvenstvo Republike Hrvatske)

2009. - 2013. - Vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ - autor rubrike „Povijest hrvatskoga sporta“

2004. – 2012. - član Organizacijskog odbora godišnje međunarodne znanstveno-stručne konferencije «Kondicijska priprema sportaša»,

2003. - 2009. - tajnik stručnog časopisa «Kondicijski trening»

2003. - potpredsjednik Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», Zagreb, 2003.

2002./2005./2008./2011./2014. - član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa «Kinesiology»

2002. - predsjednik Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

2001. - 2002. - predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i član Senata Sveučilišta u Zagrebu

Izabrani projekti

2012. - koautor studije Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj naručitelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Nacionalno vijeće za šport

2011. - koautor studije Treneri i stručni poslovi u hrvatskome sportu naručitelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Nacionalno vijeće za šport

2010. - suurednik i koautor studije Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj

2009. - koautor strateškog dokumenta Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.-2014.; Hrvatski školski športski savez i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

2004. - koautor studije Razvojni pravci hrvatskoga sporta

2002. - koautor studije ISKORAK 2001 – Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu

2001. - koautor i istraživač na projektu «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta», Zagreb, 2001. godine

Povijest zaposlenja

2003. - danas - Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.                                

 • Provođenje nastave iz slijedećih predmeta: Povijest sporta, Olimpizam i Sport u europskim državama
 • Povremeno sudjelovanje u nastavi na predmetu Osnovne kineziološke transformacije (muški) i usmjerenju Kondicijska priprema sportaša
 • Aktivno znanstveno i stručno djelovanje kroz istraživanja te publikaciju znanstvenih i stručnih radova – oko 70 objavljenih znanstvenih i stručnih radova u različitim publikacijama iz područja olimpizma, povijesti sporta, analize sustava sporta u Hrvatskoj, komparativnih analiza sustava sporta u Hrvatskoj i svijetu, financiranja sporta, analize sustava sporta u europskim zemljama
 • Objavljena knjiga Razvoj tjelesna i zdravstvene kulture u Hrvatskoj (izdavač Hrvatski športski muzej, 2004. godine)
 • Izvršni urednik monografije – Kineziološki fakultet 1959.-2009.