Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

IZVJEŠĆE S  ISPITA  NA PREDMETU BORILAČKI SPORTOVI

ODRŽANOG U ZAGREBU   30.08.2016.

NA PREDMETU BORILAČKI SPORTOVI

 1. LOVRO VIDOVIĆ3
 2. STJEPAN STOJAKOVIĆ 4
 3. FILIŠ MAIJIĆ1
 4. JOVANA VUČIĆ 5
 5. NINO TOLIĆ4
 6. MARKO FRANJIĆ2
 7. PREDRAG NOVAKOVIĆ1
 8. ANAMARIJA VUJAKLIJA1
 9. KARLO KOSALEC1
 10. MARINO ŠKONDRO¾
 11. HRVOJE VIDOVIĆ4
 12. ZORAN KORNET1
 13. IVAN PAVČO2
 1. ROMAN PEJNOVIĆ¾

NA PREDMETU SAMOOBRANA TEORIJA

15. IVANA KALINIĆ  2

16. DINO SOŠIĆ  3

17. KRISTINA HODULAK   5

18. MARINO FABRIS   1

NA PREDMETU METODIKA TRENINGA 1 ( KONDICIJSKA PRIPREMA)

19. LARA  VARAT   2

NA PREDMETU KONTROLA TRENIRANOSTI  U STRELJAŠTVU

20. STJEPAN VUČINA  1

UPIS OCJENA ĆE BITI 14.09.2016. U 11.30 NA KONZULTACIJAMA

PROF.DR.SC. Hrvoje Sertić

Popis obavijesti