Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izvanredni studenti Stručnog studija za izobrazbu trenera koji ispite ne prijavljuju putem ISVU-a, dužni su se za prijaviti za izlazak na ispit i to za sve predmete.

Prijavu ispita moguće je izvršiti na slijedeći način:

- putem maila (sskoric@kif.hr)

- ubacivanjem prijavnice u sandučić na vratima kabineta 121.

Rokove do kada je moguće prijaviti ispit za pojedine ispitne rokove moguće je vidjeti ovdje.

Popis obavijesti