Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored studenata za studente izvanrednog stručnog studija za sve ispite koji prijavljuju ispit putem prijavnica, za ispitni rok 16. lipnja 2017. godine, moguće je vidjeti ovdje.

Popis obavijesti