Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored studenata za sve ispite kod prof.dr.sc. BARTOLUCI MATE i doc.dr.sc. SANELE ŠKORIĆ za ispitni rok 1. rujan 2017. godine, moguće je vidjeti ovdje.

Popis obavijesti