Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Pisani ispit položili su:

1. Cindrić Hrvoje 2

2. Kovačić Mateo 5

3. Paladinić Sanja 4

Usmeni ispit održat će se za sve studente koji su prijavili ovaj rok (pisani i/ili usmeni) u subotu 2.12. u 10:30 ili u ponedjeljak 4.12. u 10:00, kabinet 126, kod prof.dr.sc. Dragana Milanovića.

 

Popis obavijesti