Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored studenata za predrok iz predmeta "Menadžment u sportu" koji će se održati u petak 9. ožujka 2018. godine za studente izbornih modula SPORTOVI i KPS, moguće je vidjeti ovdje.

Raspored studenata za predrok iz predmeta "Menadžment u sportu" koji će se održati u petak 9. ožujka 2018. godine za studente izbornih modula REKREACIJA i FITNES, moguće je vidjeti ovdje.

Popis obavijesti