Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored studenata za ispitni rok 14. rujna 2018. godine, za sve predmete izvanrednog stručnog studija kod doc.dr.sc. Sanele Škorić moguće je vidjeti ovdje

Popis obavijesti