Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Raspored studenata za ispit kod doc.dr.sc. Sanele Škorić za sve predmete stručnog preddiplomskog i diplomskog studija za studente koji ispit prijavljuju putem prijavnica, moguće je vidjeti ovdje

Popis obavijesti