Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Detaljnije upute vezano uz ispitnu literaturu za predmet MENADŽMENT U SPORTU moguće je vidjeti ovdje.

Popis obavijesti