Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Batinić Matej 3

Gasilj Matija 4

Lukina Ivana 3

Malekinušić Ivan 2

Mijatović Fran 5

Poljak Paula 2

Šunić Ivan 5

Na usmeni ispit studenti se mogu javiti 26.2. u 10 sati, ured 192, doc. Šalaj ili po dogovoru emailom u nekom kasnijem terminu

Popis obavijesti