Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultate ispita iz predmeta Menadžment u sportu, održanog 4. rujna 2020. godine, moguće je vidjeti ovdje

Popis obavijesti