Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za redovite studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera

UPISI studenata preko Studomata u akademsku 2021./2022. godinu traju od 30.8.2021 do 24.9.2021 godine. Rokovi se odnose na sve studente (redovite i izvanredne).

Student je obvezan na Studomatu, unutar zadanih rokova: 
a)    provjeriti / izmijeniti točnost osobnih podataka na Studomatu; 
b)    upisati predmete zimskog semestra (obvezne i izborne);
•    SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne) buduće ak. 2021./22. godine 
•    predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u periodu od 31.01.2022 do 25.02.2022.
•    redoviti studenti u jednom semestru  zadužuju od 25 do 35 ECTS bodova. Ukupni zbroj ECTS-a čine novoupisani predmeti više godine studija i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i/ili ispunio preduvjete za dobivanje potpisa.
•    studenti Kineziologije 5. godine studija koji neće sve svoje obveze (završiti studij) ispuniti do 30. 9. 2021. godine u ak. 2021./22. godini upisuju ponavljanje 5. godine.
•    studenti Izobrazbe trenera, specijalistički diplomski stručnog studija 2. godine i Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija 3. godine, koji neće sve svoje obveze (završiti studij) ispuniti do 30. 9. 2021. godine u ak. 2021./22. godini studenti obvezno upisuju ponavljanje 2. godine odnosno ponavljanje 3. godine.
c)    odabrati broj rata (do 4 rate) za plaćanje participacije školarine.

Obaveze studenta prilikom upisa u akademsku godinu 2021./2022. kako bi se upis smatrao cjelovitim:
1.    Student je obvezan na Studomatu unutar zadanih rokova izvršiti upis 
2.    Izvršiti uplatu naknade troškova upisa (UPUTE ZA PLAĆANJE za studente Kineziologije.pdfUPUTE ZA PLAĆANJE za studente Izobrazbe trenera.pdf)
3.    Izvršiti uplatu participacije školarine (za studente kod kojih postoji obveza, uplata školarine mora biti evidentirana na Studomatu, kako bi se mogao generirati Ugovor)
4.    Potpisati Ugovor o naknadi školarine u akademskoj 2021./2022. godini (za studente kod kojih postoji obveza)

Upis se smatram cjelovitim ukoliko se izvrše sve navedene aktivnosti (od 1. do 4.). Studenti koji ne izvrše sve navedene obveze do 15.10.2021. u akademskoj 2021./22. godini gube status studenta i briše im se upis akademske 2021./22. godini izvršen preko Studomata.

VAŽNE NAPOMENE PRI UPISU 

AKTIVNOSTI STUDENATA POTREBNE ZA ZAVRŠETAK UPISA U AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE KINEZIOLOGIJE KOJI UPISUJU PREDMET SKIJANJE U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

Za sve informacije i upite vezano uz upise molimo studente da se jave u Studentsku referadu isključivo zamolbom na e-maila: upisi.studenti@kif.hr !

Zbog održavanja razredbenog postupka za upis pristupnika u jesenskom roku, dana 8. rujna 2021. godine, dvorane će biti zauzete do 13:00 sati. 

Nastava izbornih sportova za studente preddiplomskog stručnog studija odvijati će se neometano.

Upisi u višu godinu studija (predmeta zimskog semestra) počinju u ponedjeljak 30. 8. 2021. i traju do 24. 9. 2021. godine. Mole se studenti da ne upisuju predmete više godine studija sve dok nisu položili sve planirane ispite i dok im u sustav nisu upisane sve ocjene jer naknadna rekalkulacija školarine neće biti moguća.

Poštovane kolegice i kolege,

 

nastava na SCIT-u iz predmeta Triatlon počinje 27.08.2021. prema predviđenom rasporedu predavanja. Nastava će se odvijati putem online platforme ZOOM i u direktnoj nastavi na otvorenom prostoru na lokaciji ŠRC Jarun.  U slučaju lošeg vremena nastava na otvorenom prostoru odvijati će se također putem online platforme ZOOM. Sve potrebne informacije dobiti ćete na prvom predavanju koje će se održati 27.08.2021. u 08:00h.

 

Linkovi za sva predavanja, seminare i vježbe nalaze se u sadržaju ove poruke.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uveo je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz ISVU sustava.
Dostupne su sljedeće vrste potvrda koje su ovjerene e-pečatom:

  1. Potvrda o upisu (elektronički pečat)
  2. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena (elektronički pečat)
  3. Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu (elektronički pečat)
  4. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internac. uporabu (elektronički pečat)
  • E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti.
  • Za izdavanje e-potvrde student/ica ne mora fizički dolaziti na Fakultet već može predati zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja Studomata. Generirane potvrde se čuvaju najmanje 12 mjeseci u sustavu od trenutka generiranja.
  • E-potvrda se dostavlja studentima automatski iz sustava na njihovu službenu adresu e-pošte (…@student.kif.hr).
Povijest sporta - NOVI ISPITNI ROK

Poštovane studentice i studenti stručnog studija

ovim putem Vas obaviještavamo o novom ispitnom roku iz predmeta Povijest sporta (162349) i Povijest tjelovježbe i sporta (89424) na redovitom i izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT i RSCIT) koji će se održati 13. srpnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati. Svi detalji o provedbi ispita će biti objavljeni po dosada, uobičajenoj praksi kroz MS Teams grupu koju ćemo kreirati nakon što završe prijave za ispit. 

POVIJEST SPORTA – Rokovi za studente...

Poštovane studentice i studenti,

U nastavku objavljujemo detalje vezane za prijavu i polaganje predmeta Povijest sporta ili Povijest tjelovježbe i sporta za studente koji ispit prijavljuju putem prijavnice.

 

 

 

Temeljem epidemiološkog okvira koji i dalje zahtjeva određene restrikcije, ispiti će se održavati u on-line obliku putem platforme MS-Teams. Nakon što se prijavite za određeni datum dan prije ispita kroz MS Teams platformu dobiti ćete detaljnije informacije o točnom terminu polaganja ispita. Za sudjelovanje u ispitu u naznačeno vrijeme potrebno je osigurati stabilnu internetsku vezu i kameru te funkcionalan mikrofon. Ispitni rokovi su objavljeni na internetskim stranicama fakulteta http://kif.hr/studiji/strucni_studiji/preddiplomski_studij/dokumenti 

Za ispit je potrebno prijaviti se putem maila najkasnije dva dana prije ispitnog roka. Mail je potrebno poslati na adresu dario.skegro@kif.unizg.hr


S poštovanjem

doc. dr. sc. Zrinko Čustonja

doc. dr. sc. Dario Škegro

Popis obavijesti
Obrane završnih ispita