Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 65/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete ELEMENTI PSIHOLOGIJE i PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenim predmetima, izabran Vedran Jakobek, mag. psych.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti