Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 21. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 9/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod točkom 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet Engleski jezik u kineziologiji, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana dr. sc. Darija Omrčen.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti