Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/22-01/013; URBROJ: 251-75-03-22-02) od 24. listopada 2022. godine i objavljenog Natječaja dana 14. listopada 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto pomoćni radnik, prema Uredbi namještenik/radna mjesta IV. vrste uz probni rad od jednog mjeseca na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene privremeno nenazočnog radnika

objavljenog u Narodnim novinama broj 119/2022 od 14. listopada 2022. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 2. studenog 2022. godine (srijeda) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat testiranja bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 24. listopada 2022. god.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti