Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 14. rujna 2022. godine u Narodnim novinama br. 106/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet RUKOMET, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. Katarina Ohnjec;

2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČA u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog modula/smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabran Krešimir Hrg, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Popis obavijesti