Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 23. studenoga 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

objavljenog u Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenoga 2022. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 12. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat testiranja bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

 

Zagreb, 5. prosinca 2022. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti