Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Integrirani pristup treningu djece rane i predškolske dobi
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ispitni rokovi
U akademskoj godini nema rokova za predmet.
Integrirani pristup treningu djece rane i predškolske dobi
Šifra: 260830
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Horvatin
Izvođači: prof. dr. sc. Maja Horvatin - Vježbe primijenjene kineziologije
Vedran Stojsavljević , mag.cin. - Vježbe primijenjene kineziologije

prof. dr. sc. Maja Horvatin - Seminar
Vedran Stojsavljević , mag.cin. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 6
Vježbe primijenjene kineziologije 12
Seminar 12
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
10. semestar
IK - Izborni predmeti - 10. semestar (24) - Redovni studij - Kineziologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Maja Horvatin:

    prema dogovoru putem e-maila ili osobno na fakultetu

    Lokacija: 125
Obavijesti