Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati ispita

Nastava iz izbornog modula Nogomet, predmet Kineziološka analiza u nogometu, započeti će u petak 19.10.2018. u 7:30 sati u predavaoni P5

DRAGIĆ ANTONIO  -  5

KOZJAK KREŠIMIR - NIJE PRISTUPIO

BUDEN VINKO  -        "            "

RAC MARIO       -        "            "

VINCEK MATIJA -         "           "