Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

 

 

PODACI O STUDIJU:

Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Zagrebu 
Vrsta ustanove nositelja: Javno sveučilište 
Izvođač studijskog programa: Kineziološki fakultet u Zagrebu 
Tip: Stručni studij
Vrsta: Preddiplomski studij
Trajanje: 3.0 (6 semestara)
Broj ECTS-a koji se stječe: 180.0
Znanstveno područje: Društvene znanosti
Znanstveno polje: Kineziologija
Stručni naziv: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) trenerske struke uz navođenje naziva smjera
Mjesto izvođenja studijskog programa: Zagreb

KORDINATORI PO STUDIJSKIM GODINAMA:

KOORDINATOR  1. godine redoviti PSSIT
doc. dr. sc. Saša Vuk
kancelarija: 40/2 
e-mail: sasa.vuk@kif.unizg.hr 

KOORDINATOR  2. godine redoviti PSSIT

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac
kancelarija: 31
e-mail: marija.rakovac@kif.unizg.hr

KOORDINATOR  3. godine redoviti PSSIT

doc. dr. sc. Daniel Bok
kancelarija: 31
e-mail: daniel.bok@kif.unizg.hr

 


Izobrazba trenera - preddiplomski stručni studij
Izobrazba trenera
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Ružić, L.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S)
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
60
(45P+15S)
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Milanović, L.
75
(45P+30KI)
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Žnidarec Čučković, A.
60
(45P+8S+7PK)
1 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S)
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Škegro, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI)
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Šalaj, S.
75
(60P+15S)
3 INFO
ECTS PS - Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (40)
=> PS - strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (40)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom (172206)
Petrinović, L.
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI)
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (172201)
Bartoluci, S.
45
(45P)
5 INFO
5.0 Sportska medicina (172203)
Janković, S.
60
(45P+15PK)
5 INFO
10.0 Završni ispit (172207)
20
(20S)
5 INFO
Fitnes
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa I (146387)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Grupni fitnes programi I (146390)
Furjan-Mandić, G.
20
(12P+8KI)
2 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa II (146388)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
2 INFO
5.0 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (146389)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa fitnesa I (146391)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Grupni fitnes programi II (162351)
Furjan-Mandić, G.
40
(24P+16KI)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Grupni fitnes programi III (162355)
Furjan-Mandić, G.
55
(30P+25KI)
4 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa I (162354)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu II (162356)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
60
(60KI)
4 INFO
5.0 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (162353)
Rakovac, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa III (172211)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Grupni fitnes programi IV (172577)
Furjan-Mandić, G.
35
(20P+15KI)
6 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa IV (172575)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
6 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa II (172576)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu III (172578)
Furjan-Mandić, G.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
Kondicijska priprema sportaša
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Analiza kondicijske pripreme sportaša I (146393)
Bok, D.
30
(15P+15KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza kondicijske pripreme sportaša II (146394)
Bok, D.
45
(30P+15KI)
2 INFO
10.0 Kondicijska priprema djece i mladih (146398)
Milanović, L.
90
(45P+45KI)
2 INFO
2.0 Metodika kondicijske pripreme I (146397)
Milanović, L.
30
(15P+15KI)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I (146399)
Milanović, L.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (42)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (42)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodika kondicijske pripreme II (162352)
Milanović, L.
30
(15P+15KI)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Dijagnostika kondicijske pripremljenosti (162357)
Vučetić, V.
75
(38P+37KI)
4 INFO
6.0 Metodika kondicijske pripreme III (162358)
Vučetić, V.
60
(30P+30KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša II (162359)
Vučetić, V.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (42)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (42)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I (172213)
Jukić, I.
30
(15P+15KI)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika kondicijske pripreme IV (172663)
Milanović, L.
60
(30P+30KI)
6 INFO
9.0 Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II (172664)
Gregov, C.
75
(38P+37KI)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III (172665)
Milanović, L.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (42)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 6. semestar (42)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - KPS (42)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
Sportska rekreacija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Sportska rekreacija I (146400)
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika sportske rekreacije u turizmu I (146401)
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI)
2 INFO
8.0 Sportska rekreacija II (146403)
Andrijašević, M.
45
(30P+15KI)
2 INFO
6.0 Sportsko rekreacijska medicina (146404)
Rakovac, M.
60
(60P)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I (146405)
Andrijašević, M.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestra (43)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestar (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - POLISTRUKTURALNI SPORT - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestra (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - SPORTSKA IGRA - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomika sportske rekreacije (162362)
Škorić, S.
45
(30P+15KI)
4 INFO
6.0 Kineziterapija (162363)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
60
(40P+20PK)
4 INFO
4.0 Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I (162360)
Andrijašević, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
6.0 Metodika sportske rekreacije u turizmu II (162361)
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II (162364)
Trkulja-Petković, D.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestar (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - POLISTRUKTURALNI SPORT - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestra (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - SPORTSKA IGRA - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS PS - izborni SPORTOVI 5. semestar (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - ZIMSKI SPORT - koji se mogu izabrati u 5. semestru - SPORTSKA REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Skijanje (89457)
Cigrovski, V.
60
(38P+22KI)
5 INFO
3.0 Skijaško trčanje (150243)
Cigrovski, V.
45
(29P+16KI)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II (172705)
Andrijašević, M.
75
(30P+15S+30KI)
6 INFO
5.0 Programi sportske rekreacije u prevenciji stresa (172706)
Andrijašević, M.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III (172707)
Jurakić, D.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestar (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - POLISTRUKTURALNI SPORT - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestra (43)
=> PS - Izborni SPORTOVI - SPORTSKA IGRA - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (43)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
Akrobatski rock and roll
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u akrobatskom rock and roll-u (172216)
Krističević, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza akrobatskog rock and roll-a (172215)
Krističević, T.
90
(45P+5S+40KI)
2 INFO
7.0 Metodika u akrobatskom rock and roll-u I (172217)
Krističević, T.
60
(30P+30KI)
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija akrobatskog rock and roll-a (172214)
Krističević, T.
30
(30P)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and roll-u I (172218)
Krističević, T.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (441)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (441)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u akrobatskom rock'n'roll-u II (162368)
Krističević, T.
90
(45P+45KI)
4 INFO
8.5 Metodika u akrobatskom rock'n'roll-u III (162369)
Krističević, T.
90
(45P+45KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock'n'roll-u II (162371)
Krističević, T.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (441)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (441)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kontrola treniranosti u akrobatskom rock and rollu (172547)
Krističević, T.
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Programiranje treninga u akrobatskom rock and rollu (172546)
Krističević, T.
90
(60P+30S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu III (172548)
Krističević, T.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (441)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 6. semestar (441)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (441)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
Atletika
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u atletici (146433)
Babić, V.
45
(30P+15S)
2 INFO
7.0 Kineziološka analiza atletike (216382)
Babić, V.
75
(60P+15S)
2 INFO
7.0 Metodika u atletici I (146434)
Antekolović, L.
60
(30P+30KI)
2 INFO
5.0 Povijest, pravila i organizacija atletike (216384)
Babić, V.
45
(33P+4S+8KI)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici I (146435)
Babić, V.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (442)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (442)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u atletici II (162365)
Antekolović, L.
90
(45P+45KI)
4 INFO
8.5 Metodika u atletici III (162366)
Antekolović, L.
90
(45P+45KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici II (162367)
Babić, V.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (442)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (442)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kontrola treniranosti u atletici (172550)
Antekolović, L.
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Programiranje treninga u atletici (172549)
Antekolović, L.
90
(60P+30S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici III (172551)
Babić, V.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (442)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 6. semestar (442)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - ATLETIKA (442)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
Biljar
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u biljaru (172231)
Baić, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza biljara (172230)
Baić, M.
90
(45P+5S+40KI)
2 INFO
7.0 Metodika u biljaru I (172232)
Baić, M.
60
(30P+30KI)
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija biljara (172229)
Baić, M.
30
(30P)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u biljaru I (172233)
Baić, M.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (443)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (443)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u biljaru II (162381)
Baić, M.
90
(45P+45KI)
4 INFO
8.5 Metodika u biljaru III (162382)
Baić, M.
90
(45P+45KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u biljaru II (162383)
Baić, M.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (443)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (443)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kontrola treniranosti u biljaru (172562)
Baić, M.
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Programiranje treninga u biljaru (172561)
Baić, M.
90
(60P+30S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u biljaru III (172563)
Baić, M.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (443)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 6. semestar (443)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - BILJAR (443)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
Boks
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u boksu (172236)
Sertić, H.
45
(30P+15S)
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza boksa (172235)
Sertić, H.
90
(45P+5S+40KI)
2 INFO
7.0 Metodika u boksu I (172237)
Sertić, H.
60
(30P+30KI)
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija boksa (172234)
Sertić, H.
30
(30P)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u boksu I (172238)
Sertić, H.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (444)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - BOKS (444)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (444)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - BOKS (444)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u boksu II (162384)
Sertić, H.
90
(45P+45KI)
4 INFO
8.5 Metodika u boksu III (162385)
Sertić, H.
90
(45P+45KI)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u boksu II (162386)
Sertić, H.
60
(60KI)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (444)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - BOKS (444)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10PK)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (444)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - BOKS (444)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Baković, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Đurković, T.; Rešetar, T.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Karaula, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Barbaros, P.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Kasović, M.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI)
2, 4, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kontrola treniranosti u boksu (172565)
Sertić, H.
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Programiranje treninga u boksu (172564)
Sertić, H.
90
(60P+30S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u boksu III (172566)
Sertić, H.
90
(90KI)
6 INFO