Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za nabavu i isporuku uredskog materijala br. 05/08.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14.07.2008. godine do 12:00 sati. (Tender) ( Troškovnik)

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje