Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova uređenja i opremanja vijećnice, kjnižnice i čitaonice, centra za dijagnostiku i fasade Kineziološkog fakulteta br. 07/08.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.07.2008.g. do 12:00 sati. (Tender) (Troškovnik)

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje