Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

U tijeku je otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma na razdoblje od 4 godine za nabavku sanitarnog materijala za potrebe djelatnika Kineziološkog fakulteta. Krajnji rok za dostavu ponuda je utorak, 24. ožujka 2009. godine do 12.00 sati, kada će se u Vijećnici Kineziološkog fakulteta održati javno otvaranje ponuda.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje