Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za nabavku računalne opreme za potrebe djelatnika Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poziv na nadmetanje objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave NN- N-16-M-123077-290409 30.04.2009.g. Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 18.05.2009.g. do 12.00 sati.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje