Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za odabir najpovoljnije ponude za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom energijom u 2010. godini.

Rok za prikupljanje ponuda je 15.03.2010. godini do 12:00 sati, po isteku kojeg će se održati javno otvaranje ponuda u Vijećnici Kineziološkog fakulteta.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje