Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet u postupku je informativnog prikupljanja ponuda za organizaciju  terenske nastave iz predmeta Skijanje u akademskoj 2011/2012.g.

Ponudu nam možete dostaviti bilo elektronskom poštom (na mail: andreja.srebacic@kif.hr) ili putem pošte (na adresu Fakulteta), najkasnije do petka, 14. listopada o.g. do 12.00 sati. (Tender)

 

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje