Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet objavljuje Plan nabave za 2012. godinu kao i Izmjene Plana nabave za 2012. godinu usvojene na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održane 31. svibnja 2012. godine.

 

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje