Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na temelju članka 44. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11.) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao javni naručitelj, objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o uslugama organizacije međunarodne Konferencije o kineziologiji, koja će se održati u Opatiji od 22. do 25. svibnja 2014. godine, Dokumentaciju za prikupljanje ponuda kao i Izmjenu Dokumentacije za prikupljanje ponuda od 21. lipnja 2013.g.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje