Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 5. elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća dana 31. ožujka 2021. godine usvojene su 2 izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje