Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 28. travnja 2022.g. usvojilo I izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje