Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj dana 7.7.2022. godine usvojilo III izmjene plana nabave roba, radova i usluga 

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje