Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 1. izvanrednoj elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća održanoj od 12.1.-16.1.2023. godine usvojene su I izmjene Plana nabave roba, radova i usluga.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje